Вівторок, 19.06.2018, 20:07
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Манюк Х., НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Манюк Х., НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Манюк Х., НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 10:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Христина Манюк
Наук. кер. –Харюк К. Б.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСучасна митна політика України пов’язана з безпекою держави. Забезпечення митної безпеки є кінцевою метою митної політики, та бажаним результатом, якого від неї очікують. Митна політика України характеризується постійним зростанням обсягів та розширенням масштабів міжнародної торгівлі, ускладненням динамізму торговельних процесів, посиленням вимог міжнародних організацій щодо забезпечення вільного доступу іноземних товарів на внутрішні ринки та зниженням національних торговельних бар’єрів. Митна політика відіграє важливу роль для виходу держави на світовий ринок, однак для виходу держави на світовий ринок необхідно провести зміни в законодавстві України про зовнішньоекономічну діяльність, про банківську справу та інших галузях права.
Метою даної роботи є проаналізувати сучасні тенденції сучасної митної політики України.
Питання митної політики Украни досліджували вчені: М.М. Блінова,
В.Б. Кухаренка, С.В. Барамзіна, І.Г. Бережнюка, А.А. Дубініна, П.В. Дзюбенко, Б.А. Кормича, С.І. Чернишова та ін.
А також І.О. Бондаренко, О.П. Гребельник, Ю.М. Дьомін, С.С. Терещенко, В.П. Науменко, А.В. Мазур, Т.О. Коломоєць, О.П. Гребельник, О.В. Тодощак, В.К. Шкарупа, вони створили окремі аспекти діяльності митних органів, та передумови для висвітлення характеру, змісту та особливостей форм і методів адміністративної діяльності митних органів.
Митна політика як невід’ємна складова частина державної політики мала яскраво виражений фіскальний характер, що стримувало розвиток міжнародних торговельних зв’язків та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників. Головним завданням митних органів, які реалізують митну політику, є збільшення надходжень до державного бюджету. Таке визначення пріоритетів викликано проблемою гострого дефіциту бюджетних коштів, що ускладнюється проблемами ухилення від сплати податкових платежів, значним зовнішнім боргом та станом забезпечення соціальних гарантій населення держави. Фіскальна спрямованість митної політики домінує дотепер. Як свідчать підсумки роботи митних органів України за останні роки, ними до державного бюджету було спрямовано надходжень податків і зборів (обов’язкових платежів) на суму, що становить третину доходів державного бюджету [1, с. 17; 2, с. 28].
В сфері митної політики є ряд недоліків пов’язаних безпосередньо з діяльністю митної служби України, основними з яких можна вважати: недостатній розвиток матеріально-технічної бази, недосконалість системи інформаційного, аналітичного забезпечення оперативно – службової діяльності, неефективність процесів управління, неналежна уніфікація митних процедур, недостатній рівень співпраці з суб’єктами господарювання тощо.
Слід визначити функції, які виконує сучасна митна політика в суспільстві. Під функціями слід розуміти ті завдання, які покладені на митну політику та, які мають значення для суспільства. Напрямки митної політики забезпечуються виконанням наступних функцій:
I. Фіскальна функція. Ця функція полягає в поповненні доходної частини бюджету за рахунок сплати мита та інших митних платежів, які стягуються за митне оформлення предметів, осіб та транспортних засобів.
II. Регулятивна функція полягає в здійсненні впливу на суб’єкти економічних відносин з боку державних органів. Цей вплив має комплексний характер, а його метою є захист інтересів держави в економічній сфері, виконання обов’язків перед іншими країнами світу. За допомогою регулятивної функції держава встановлює «правила гри» для суб’єктів митних відносин.
III. Захисна функція митної політики полягає в забезпечені захисту країни від загроз як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Реалізація цієї функції передбачає здійснення працівниками та посадовими особами митних органів функцій контролю за дотриманням встановлених правил переміщення через Державний кордон предметів, товарів, транспортних засобів та осіб. Функція захисту завжди пов’язана з припиненням або попередженням протиправних дій. Повноваження митних органів при здійсненні контролю є чітко регламентованими та не повинні порушувати права суб’єктів митних відносин. Для виконання захисної функції митна політика, на думку І.Н.Пахомова має «...великий арсенал засобів як економічного, так і неекономічного характеру» [3, с. 26].
Пріоритетним напрямком митної політики повинно стати значне спрощення митних процедур. Такого результату можливо досягти лише за умови підвищення якості праці митних органів України, що дозволе попередити можливі ризики. Аналізуючи напрямки митної політики України Я. Базилюк називає одним з головних завдань «... створення максимально сприятливого середовища для учасників зовнішньоекономічної діяльності з метою активізації здійснення ними експортно – імпортних операцій». Безумовно таке покращення надасть можливість стабілізувати стан справ в секторі зовнішньої торгівлі та стимулювати підприємців, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.
На думку В.П. Науменко «...Митна політика відіграє істотну роль у можливості виходу держави на світовий ринок» [4, с. 78]. Однак крім ефективної митної політики для виходу України на світовий ринок необхідно проведення змін законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність, про банківську справу та в інших галузях права. Ефективна реалізація митної політики потребує створення певних умов, які сприятимуть цьому процесу. Розширення повноважень митних органів, зокрема в питаннях доступу до інформації, яка знаходиться в інших органах державної влади; створення механізму розподілу документів згідно зі ступенем ризику порушення законодавства; боротьба з корупцією та виключення випадків використання так званого «адміністративного ресурсу»; підвищення рівня фінансування з державного бюджету митних органів в частині переоснащення та модернізації; підвищення рівня кваліфікації працівників митних органів України.
Таким чином, на нашу думку Україна на сучасному етапі розвитку відіграє велику роль в захисті національних інтересів держави та гарантуванні економічної безпеки України. В умовах курсу європейської інтеграції напрямки митної політики набувають особливого значення та зосереджуються на питаннях міжнародного співробітництва та впровадження в Україні світового досвіду митного регулювання.
Список використаних джерел:
1. Підсумки роботи митних органів України у 2004 році : [Текст] / Інформаційно-аналітичний збірник. – К. : ДМСУ, 2005. – 85 с.
2. Підсумки роботи митних органів України у 2005 році: [Текст] / Інформаційно-аналітичний збірник. – К. : ДМСУ, 2006. – 105 с.
3. Коментар до Митного кодексу України : [Текст] / під редакцією І.Н. Похомова / Видання третє перероблене та доповнене. - Х. : Одіссей. 2008. – 654 с.
4. Науменко В.П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / Науменко В.П., Пашко П.В., Русаков В.А. ; [Текст] / Навчальний посібник. К. : « Знання», 2006.-394 с.

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Манюк Х., НАПРЯМКИ СУЧАСНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: