Неділя, 27.05.2018, 09:59
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Калуш О., СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Калуш О., СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ...
Калуш О., СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ...
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 10:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Оксана Калуш,
Наук. кер. – Циганчук О.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІПрактика і досвід провідних країн світу: США, Англії, Франції, Німеччини, Японії, свідчить, що економічне зростання пов'язане зі значним нарощуванням інвестицій. Саме поняття «інвестиції» вживається чи не найчастіше в економічній літературі. Це пов'язано із тим, що інвестиції визначають процес економічного зростання в цілому. Основна роль інвестицій полягає у формуванні матеріальної основи суспільного виробництва і у створенні передумови для розширеного відтворення, а також вони впливають на підвищення показників фінансово-господарської діяльності та виступають рушійною силою в умовах виходу економіки країни із кризового становища [3, с. 472].
Особливе значення процеси інвестування мають для країн, економіка яких перебуває у перехідному періоді, що, зокрема, стосується і України. Залучення великої кількості іноземних інвестицій в українську економіку має на меті досягнення довгострокових стратегічних цілей створення сучасного цивілізованого суспільства.
Із вищесказаного випливає актуальність теми, оскільки, залучення іноземних інвестицій не тільки забезпечить економічне зростання, але й розвиток нових технологій і набуття досвіду організації виробництва та управління. Тому потрібно виявити стан іноземного інвестування та запропонувати можливі шляхи покращення інвестиційного клімату у країні. Лише нові правильні напрями у інвестиційній політиці сприятимуть зростанню іноземних інвестицій в Україні.
Залученням та використанням інвестицій економіці країни займалося чимало науковців, як зарубіжних, так і вітчизняних. Серед головних вітчизняних дослідників можна назвати таких, як: Гончарук Н., Єрохін С., Кириченко О., Потяк Ю., Сазонець І., Федорова В. та інші.
Метою даної статті є: пошук можливих шляхів покращення інвестиційного клімату України.
Щоб запропонувати шляхи для збільшення вкладу іноземних інвестиції в українську економіку слід визначити їхню суть і роль у реформуванні економіки України.
Іноземні інвестиції відіграють значну роль в економіці будь-якої країни незалежно від рівня її розвитку. Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції розглядаються як всі види цінностей, що вкладаються безпосередньо іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством України. Іноземними інвесторами можуть бути юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України, фізичні особи, які не мають постійного місця проживання на території України; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими чинним законодавством України [2].
Рівень інвестиційної активності залежить від багатьох чинників, а саме: стану економіки в державі, функціонування фінансово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств, дохідної політики бюджетів усіх рівнів та доходів населення.
Необхідність залучення інвестицій для реформування і перебудови економіки постійно зростає, адже існує необхідність відновлення діючих виробничих фондів. У ситуації, коли відсутні власні кошти, велике значення мають іноземні інвестиції як додаткове джерело фінансування. Проте інвестиційний процес в Україні гальмується низкою факторів, серед яких політична й економічна нестабільність, часті зміни законодавства, повільні темпи приватизації, нерозв'язаність питань земельної власності тощо. Усе це потребує від уряду України проведення науково обґрунтованої і водночас активної інвестиційної політики, основою якої повинно бути у першу чергу створення чіткої і стабільної нормативно-правової бази господарської діяльності як вітчизняних, так і іноземних інвесторів [1, с.150].
Сазонець І.Л. зазначає, що в Україні існує ряд передумов для залучення інвестицій:
- вона становить один з найбільших ринків в Європі, який характеризується великим, з точки зору природних і людських ресурсів, потенціалом, що, у свою чергу, значно підвищує інтерес до неї з боку світових транснаціональних компаній, яким для збільшення своїх капіталів необхідно шукати нові ринки збуту товарів;
- доступ до стратегічних ринків, зокрема, ЄС — одного з найбільших світових ринків; Росії — найбільш динамічного світового ринку; сусідство із Середнім Сходом;
- інтерес інвесторів до гірничодобувної промисловості, сільського господарства, хімічної промисловості та металургії може бути використаний для залучення коштів у ці найперспективніші галузі [1, с. 93].
Інвестиційні потреби України оцінені більше ніж 100 млрд. дол. США світовим банком, у складі якого – Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, Міжнародна асоціація розвитку, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій і міжнародний центр з врегулювання інвестиційних суперечок [4].
Аналізуючи надходження прямих іноземних інвестицій за останніх десять років, можна переконатися, що обсяг іноземних інвестицій станом на 1 грудня 2012 становить 49,4 млрд. дол. США і складає лише половину необхідного обсягу. Але спостерігається постійне його зростання з року в рік: в 2009 на 20,5%, в 2010 – 12%, в 2011 – на 11%, в 2012 — 10,5%, що є дуже сприятливим для розвитку української економіки.
Таблиця 1
Прямі іноземні інвестиції в Україну (млн.дол.США)
Рік 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ПІІ 4555,3 5471,8 6794,4 9047,0 16890,0 21607,3 29542,7 35616,4 40053,0 44708,0 49362,3
Таблиця побудована на основі [7]
Іноземні інвестиції нерівномірно розподіляються по регіонам України, оскільки іноземний інвестор бере до уваги низку зовнішніх факторів, а саме: географічне положення, історичні зв’язки транспортна мережа, сировинний потенціал, високий рівень освіти і підприємницька активність населення. Найбільш привабливими виявилися: м. Київ – 7097 підприємств і 37,3% обсягу іноземного капіталу, Дніпропетровська – 1018 і 7,5%, Харківська – 762 і 4,5%, Донецька – 567 і 4,2% і Одеська – 923 і 2,8% області [8].
До основних країн-інвесторів, на які доводиться майже 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Росія, Великобританія, Франція, Швеція, Віргінські Острови і США (табл. 2). Про наявність прямих іноземних інвестицій звітувало близько 18 тисяч підприємств України.
Таблиця 2
Прямі іноземні інвестиції в Україну (по країнах поступлення капіталу) станом на 01.10.2011 (млн.дол.США
Країна Обсяги ПІІ У % до підсумку
Кіпр 12089,1 24,9
Німеччина 7287,5 15,0
Нідерланди 4914,4 10,1
Австрія 3447,8 7,1
Російська Федерація 3439,5 7,1
Велика Британія 2504,4 5,2
Франція 2222,0 4,6
Швеція 1755,6 3,6
Вiрґiнськi Острови (Брит.) 1561,4 3,2
США 1082,0 2,2
Таблиця побудована на основі [7]
Значний інтерес інвесторів викликають підприємства, що здійснюють фінансову діяльність, в них акумульовано 32,5% від загального обсягу інвестиції. Інвестиційно привабливими залишаються організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям (10,9% загального обсягу інвестування), підприємства торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (10,5%); будівництва (6,3%), транспорту та зв’язку (3,8%) [8].
Вирахувавши у відсотковому співвідношенні даного року з попереднім, можна спостерігати зниження приросту іноземних інвестицій і лише за останній рік зростання. Різниця між інвестиціями 2008 і 2007 роками майже 8 млрд. дол. США, між 2008 і 2009 – 6 млрд. дол. США, 2009 і 2010 – 4,4 млрд. дол. США і 2011 і 2010 – 4,6 млрд. дол. США.
Українському уряду важливо не лише зберегти інвестиційну привабливість для закордонних інвесторів, а й підвищити її до потрібного рівня. Для цього потрібно створити сприятливі умови, які будуть заключатися в наступному:
• звільнення від податків і мит матеріалів, що комплектують вироби, устаткування для розвитку виробництва;
• заміна податків, зборів і обов'язкових платежів розподілом виробничої продукції між інвестором і суб'єктами;
• ліквідація обмежень на підприємницьку діяльність і створення рівних умов для суб´єктів господарювання;
• недопущення подвійного оподаткування нерезидентів;
• визначення основ господарської діяльності вільних економічних зон і надання пільг у зонах експортного виробництва.
Дані запропоновані умови не є обов'язковими, але вони, можуть відіграти позитивну роль у становленні української економіки.
Таким чином, для створення сприятливого інвестиційного клімату необхідна, в першу чергу, визначеність у законодавчій та економічній сферах, що буде сприяти розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва, збільшенню припливу інвестицій із-за кордону і їхнє ефективне використання.
Список використаних джерел:
1. Сазонець І.Л. Інвестування: міжнародний аспект: [навчальний посібник] / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – К. : Знання, 2007. – 271 с.
2. Про режим іноземного інвестування / Кабінет Міністрів України; Декрет від 20.05.1993 № 55-93 [Елект-ронний ресурс] : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=55-93
3. Кириченко О.А. Інвестування [підручник] / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с.
4. Основнi показники економiчного та соцiального розвитку України / Міністерство економічного розвитку та торгівлі України [Електронний ресурс] : http://me.kmu.gov.ua/control....d=38506
5. Україна на міжнародному інвестиційному ринку / Сучасна економіка [Електронний ресурс] : http://economicbooks.at.ua/publ....-1-0-24
6. Потяк Ю.І, Гончарук Н.С. Напрямки поліпшення інвестиційного клімату в Україні [Електронни ресурс] / Ю.І. Потяк, Н.С. Гончарук. Режим доступу : http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/58077.doc.htm
7. Державна служба статистики України [Електронни ресурс] : http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Спеціалізований інвестиційни портал [Електронни ресурс : http://www.investmentzp.org.ua

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Аспекти міжнародної інтеграції України в контексті глобалізаційних процесів » Калуш О., СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: