Вівторок, 22.05.2018, 17:42
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Григоряк І., РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Теорія та історія держави і права » Григоряк І., РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ...
Григоряк І., РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ...
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 16:57 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ірина Григоряк,Наук. кер. – Городницька Л.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІІдея правової держави є однією з центральних в теорії держави і права. Вона широко обговорюється в наш час. Основна причина такої уваги до правової держави полягає не тільки в гуманізмі самої ідеї, але і в пошуках шляхів її найбільш адекватного оформлення і ефективного здійснення. Актуальність даної теми зумовлена тим, що вона не вичерпана і до цього дня, і з плином часу інтерес до неї тільки поширюється
Теоретичні концепції правової державності, розроблені в працях Д. Локка, Ш. Л. Монтеск 'є, Д. Адамса, Д. Медісона, Т. Джефферсона, І. Канта. Кращі традиції прогресивної політико-правової думки знайшли продовження у працях вітчизняних політичних мислителів та правників ХІХ – поч. ХХ ст., насамперед, М. Драгоманова, Б. Кістяківського, С. Дністрянського, М. Палієнка, С. Котляревського, Ф. Тарановського, М. Ковалевського та ін.
Правова держава – форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. Засадовою для ідеї правової держави є соціально-філософська доктрина про те, що влада має здійснюватися тільки в ім’я всезагального блага [1, с.327].
До найважливіших принципів, які відповідають характеристиці правової держави можна віднести такі:
 Здійснення справжнього народовладдя, поширюваного у всі сторони організації і сфери життя громадянського суспільства і виступаючого як цілісна система розвитку демократії.
 Конституційне забезпечення розподілу влади, що виражає різні державні форми здійснення єдиної влади народу.
 Верховенство права і зв’язаність державної влади правовими розпорядженнями.
 Верховенство закону, згідно якому саме закон володіє вищою юридичною силою.
 Взаємозв'язок прав і обов'язків і взаємна відповідальність держави і особи, а також гарантованість прав і свобод людини.
 Підвищення ролі і авторитету судової влади з необхідними конституційними гарантіями незалежності правосуддя.
 Формування ефективних інститутів конституційного контролю за законністю.
Першими спробами формування України як правової держави було проголошення 24 серпня 1991 р. незалежності України. Це створило умови для радикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві і державі. Змінилась організація державної влади — відбувся поділ її на законодавчу, виконавчу і судову. Виникли нові інститути, властиві суверенній демократичній правовій державі, зокрема, інститути президентства, конституційної юрисдикції, почалось становлення сучасного українського парламентаризму й правосуддя та цілісної системи органів виконавчої влади.
Водночас відійшли у небуття колишні загальносоюзні державні органи й організації та численні недемократичні інститути (однопартійність, цензура тощо). У суспільстві почала складатися реальна багатопартійність, демократична виборча система, місцеве самоврядування тощо.
Поряд із змінами в організації держави й суспільства і завдяки їм відбуваються зміни у правовій системі в цілому. З перших років незалежності було прийнято значну кількість принципово нових законодавчих актів України замість колишніх союзних законів і підзаконних актів та істотно оновлено чимало чинних законів. Складається якісно нова система права України, в тому числі її провідна галузь — конституційне право [2].
Важливим етапом в українському державотворенні й законотворчості, у розвитку українського суспільства і держави стало прийняття 28 червня 1996 р. нової Конституції України. Україна не лише проголосила про свій намір стати правовою державою, а й закріпила положення про свій правовий статус у формі конституційної норми. Принцип правової держави як принцип державного ладу виявляється, насамперед, у передбаченому Конституцією України верховенстві права, здійсненні державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову, взаємній відповідальності держави та особи, гарантуванні прав і свобод людини і громадянина тощо. Ці та інші положення Конституції визначали і визначатимуть загальний розвиток державного ладу України.
Отже, можна зробити висновок, що фундамент для розвитку України як правової держави вже закладений. Хоча всі принципи правової держави в Україні остаточно ще не реалізовані, проте перші головні кроки вже зроблено. Для того щоб втілити всіх їх в життя потрібно послідовно впроваджувати комплекс заходів правового, соціально-економічного, політичного, організаційного і виховного характеру, а також створити сприятливі умови для того, щоб громадяни були впевнені у своєму майбутньому.
Список використаних джерел:
1. Жоль, К.К. Соціологія: Навч. посіб. / Жоль К.К. - вид. №4191 – К.: Либідь, 2005. – 440 с.
2. Розвиток конституційного процесу 1992-1996 р. в Україні [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmv.gov.ua/divinfo.asp?Id=200138

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Теорія та історія держави і права » Григоряк І., РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: