Вівторок, 22.05.2018, 09:57
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сандуляк В., АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇН - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Теорія та історія держави і права » Сандуляк В., АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇН
Сандуляк В., АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇН
conf-cvДата: Пятниця, 04.05.2012, 16:53 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Сандуляк Віра,Наук. кер. – Коваленко Н.Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇНИАдміністративно-правовий статус громадянина України є складовою частиною його загального статусу, встановленого Конституцією України, Законом України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. та іншими законодавчими актами України.
Громадяни України рівні перед законом незалежно від походження, соціального та майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду й характеру занять, місця проживання та інших ознак. Рівноправність громадян України забезпечується в усіх галузях економічного, політичного, соціального та культурного життя. Всі ці конституційні положення підтверджують закони України про власність, про підприємництво, про підприємства, про землю, про об'єднання громадян тощо.
Як відомо правовий статус громадянина включає: основні (невід'ємні) права (або права й свободи людини і громадянина); комплекс прав і обов'язків, закріплених Конституцією України, нормами різних галузей права, в тому числі адміністративно-правовими нормами; гаранта реалізації цих прав і обов'язків, а також механізм їх охорони державою.
До основних прав, крім невід'ємних (на життя, здоров'я, честь, гідність тощо), можна віднести: свободу слова, міграції, зборів, власності, користування засобами транспорту, будовами, політичні права (участь у законодавчій, виконавчій та юрисдикційній діяльності держави) та ін.
Комплекс прав і обов'язків у різних галузях управління складають права на підприємництво та створення підприємств, на землю, на освіту, на користування досягненнями культури тощо.
Адміністративно-правовий статус громадянина дає можливість визначити місце та роль громадянина у державно-управлінських та інших суспільних відносинах, що регулюються нормами адміністративного права [5].
Слово «статус» походить від латинського status – стан, положення [1, с. 616]. Звідси правовий статус – правове положення (тобто положення, врегульоване нормами права). Відповідно адміністративно-правовий статус – правове положення у сфері державного управління або положення, врегульоване нормами тільки адміністративного права. Необхідно підкреслити, що поняття “правовий статус” та “правове положення” за своєю сутністю не мають розбіжностей.
Взагалі в адміністративному праві під суб’єктом розуміють носія (власника) прав і обов’язків у сфері державного управління, які передбачені адміністративно-правовими нормами, здатного надані права реалізовувати, а покладені обов’язки виконувати [2, с. 72]. В адміністративній науці питання правового статусу суб’єктів адміністративного права досліджено не досить ґрунтовно, про що свідчать численні публікації та дискусії з цього приводу.
На думку відомого вченого-адміністративіста Ю. Битяка, саме громадяни є найбільшою групою суб’єктів адміністративно-правових відносин [4, с. 84]. Конституція України надає перевагу інтересам, правам і свободам громадян перед інтересами, правами й свободами інших учасників правових відносин, виходячи з пріоритету загальнолюдських цінностей. Людину, її життя й здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку визнають в Україні найвищою соціальною цінністю. Права й свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (ст. 3 Конституції України) [1].
Отже, громадяни України наділені правами та обов’язками в сфері державного управління та місцевого самоврядування, які реалізують їх шляхом вступу в адміністративно-правові відносини, з однієї сторони, та органи державної влади та органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, наділені правовими нормами відповідними владними повноваженнями щодо організаційно непідпорядкованих їм суб’єктів, з іншої сторони.

Список використаних джерел:

1. Конституція України від 28.06.1996р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского язика/ – М., 2000. – 750 с.
3. Коваль Л.В., Адміністративне право України. Курс лекцій/ – Коваль Л.В.: К.: Основи, 2001. – 310 с.
4. Картавцев О.П. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно-правового статусу громадянина в Україні /Кравтацев О.П./ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2007. - № 3 – С. 40 – 48.
5. Битяк Ю.П. Адміністративне право України. Навч. Підручник/Битяк Ю.П. – К. : Юрінком, 2005. – 544 с.
6. Битяк Ю.П. Основи адміністративно-правового статусу громадян [Електронний ресурс]/Битяк Ю.П. – Режим доступу:
http//zaochka.net/books_p_1_p_1_p_1_p_17.html

 
Форум » Матеріали конференції 25.04.2012 » Теорія та історія держави і права » Сандуляк В., АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДЯН УКРАЇН
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: