Четвер, 21.06.2018, 01:01
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кафлюк Т., Значимість іноземних інвестицій для економіки - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Кафлюк Т., Значимість іноземних інвестицій для економіки
Кафлюк Т., Значимість іноземних інвестицій для економіки
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 22:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Тетяна Кафлюк
с-ть «Міжнародна економіка», 3 курс, д/ф
Наук. кер. – Келару І. О.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці
Значимість іноземних інвестицій для економіки УкраїниОдним із важливих чинників забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни є нарощування та ефективне вико¬ристання інвестиційних ресурсів. Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) являють собою найважливішу частину світового руху капіталу. Для країн із перехідною економікою, в тому числі для України, роль ПІІ надзвичайно велика, а саме у здійсненні структурної перебудови економіки, інвестиційної реконструкції і модернізації виробництва. ПІІ полегшують рішення таких важливих для економіки завдань, як: забезпечення виходу інноваційної продукції на внутрішній і зовнішній ринки, заміщення імпорту і перехід промислового виробництва до стадії стійкого економічного росту. У зв'язку з цим актуальною проблемою стає дослідження сучасних тенденцій і закономірностей міжнародного руху капіталу, визначення від яких країн наша держава отримує найбільше інвестицій і в які регіони та сфери чи галузі економіки вони надходять. [1]
Сучасний стан розвитку економіки України характеризується по¬силенням її інтеграції з економіками країн основних торговельних партнерів. Темпи інтеграції ви¬значаються діяльністю транснаціональних корпорацій, на які припадає близько 84-90% експорту капіталу у вигляді прямих інвестицій. Країною розміщення головних транснаціональних корпора¬цій є США, тож вони є одним з найбільших інвесторів капіталу у світі. Не менш важливими інвесторами для України є Нідерланди, Росія, Великобританія, Німеччина та Польща. Але інвестиції в нашу країну не завжди надходять стабільно. Тобто, навіть одна й та ж сама країна вкладає свої кошти в економіку України кожного року у різних розмірах. Наприклад, візьмемо до уваги хоча б Австрію, питома вага інвестицій від загального обсягу на протязі трьох років тільки зменшилася. Так, якщо у 2009 р. вона складала 6,8 %, то у 2010 уже 6,5%, а у 2011 лише 5,9%. Те ж саме можна сказати і про вклади США, Німеччини, Великобританії, Італії. Звичайно, є і такі країни як, наприклад, Швеція, інвестиції якої то зменшуються (у 2010 р. інвестиції впали на 0,3% відповідно з 2009 р.), то знову зростають (у 2011 р. – на 0,7% відповідно з 2010 р.), хоча і в малій кількості. Стабільно зростають, на сьогоднішній день, капіталовкладення Нідерландів (на 1,6% порівняно з 2009 р.), Росії (на 2,4% порівняно з 2009 р.), Франції (на 1,9% порівняно з 2009 р.). Якщо дивитись загалом по інших країнах, то обсяг інвестицій у 2010 р. впав на 0,1% порівняно з 2009 р., проте уже в 2011 р. зріс на 1,0% порівняно з 2010 р. Також, незважаючи на те, що досить мала кількість країн вкладає кошти в економіку України, все ж сумарний обсяг інвестицій (у млн. дол. США) з кожним роком зростає, хоч і на незначну суму. [2]
По-різному відбувається регіональний розподіл іноземних інвестицій. Щодо нього, то тут важливу роль у безпосеред¬ньому залученні інвестицій у регіони належить самим регіонам, їх інвести¬ційна привабливість визначається дією системи чинників як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. До об'єктивних можна віднести соціально-економічні особливості інвестиційної привабливості регіонів, основні напря¬ми структурної трансформації їх економіки. Інвестори надають перевагу промислово розвинутим регіонам з вигідним економічним положенням. Суб'єктивні чинники безпосередньо пов'язані з характером дій місцевої влади, спрямованих на створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій в економіку регіону. Окрім того, на регіона¬льному рівні місцева влада повинна визначити пріоритетні сфери та галузі інвестування, сприяти зменшенню зовнішніх ризиків та бюрократичних пе¬репон для розвитку спільного підприємництва. Дуже важливим є забезпе¬чення іноземних інвесторів достовірною інформацією про підприємницькі можливості та ризики в регіонах.
На даний час регіонами-лідерами за обсягом залучених інвестицій в економіку України є Київська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Харківська, Волинська обл. та саме місто Київ. Протилежна тенденція спостерігається у Кіровоградській, Тернопільській та Чернігівській обл. [3]
За весь час співробітництва з міжнародними фінансови¬ми організаціями (з 1992 року) - Міжнародним валютним фондом (МВФ), Міжнародним банком розвитку і реконс¬трукції (МБРР), Європейським банком розвитку і реконс¬трукції (ЄБРР), Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК), Чорноморським банком торгівлі і розвитку (ЧБТР) - Україна отримала кредитних ресурсів більш ніж 15,4 млрд. дол. США. Так від Світового банку одержано 5,3 млрд. дол. США (ви¬користано та зарезервовано 3,77 млрд. дол. США) для реалізації 47 кредитних проектів. Нині у стадії впровадження перебувають 10 інвестиційних проектів банку, сума позик за якими становить 899,83 млн. дол. США, та один системний проект на 300 млн. дол. США.[4]
Таким чином, для України як країни з перехідною економікою іноземні інвестиції мають надзвичайно велику роль. Саме вони здатні посприяти підвищенню ефективності функціонування українських підприємств, розвиткові територій і міст, поліпшенню соціального захисту громадян, а відтак і розвитку всієї економіки держави. ПІІ є тим ресурсом, в якому на даний час досить сильно зацікавлена Україна, та на жаль, її розвиток не зовсім відповідає найбільш важливим світовим тенденціям. Саме тому, виправлення цієї ситуації повинне стати одним з першочергових пріоритетів економічної політики уряду.

Список використаної літератури
1. Заслій В.В., Питель С.В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11 - c. 71.
2. www.ukrstat.gov.ua – Прямі іноземні інвестиції в Україну
3. Вовк С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них // Журнал європейської економіки. – 2010. - №1 - c. 210.
4. Даниленко А.А. Світові тенденції та особливості розвитку прямих іноземних інвестицій // Фінанси України. – 2010. - №3 - c. 56.

 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Кафлюк Т., Значимість іноземних інвестицій для економіки
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: