Середа, 23.05.2018, 03:11
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Чоп О., ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Чоп О., ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Чоп О., ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 22:44 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Чоп Оксана,3 курс, спец. «Міжнародна економіка», д.ф.н.,
Наук. кер. – Козменко В.М.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИСтаття призначена розгляду основних тенденцій інвестиційної привабливості економіки України, оскільки це питання є актуальним на даному етапі становлення інвестиційної діяльності в нашій державі. Актуальним та необхідним завданням економічного піднесення України та розвитку національної економіки є створення потужної виробничої бази за участю інвестиційного капіталу, в основі якої повинні бути передові технології, новітня техніка, організаційні та управлінські нововведення. Забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційної діяльності є тими вирішальними чинниками, які визначають економічний розвиток України а також її місце у світі.
Дослідження питань щодо інвестиційної привабливості економіки України уже тривалий час здійснюються вітчизняними науковцями, серед яких можна відзначити В.А. Вакалюка, Б. Погріщука, І.В. Андела, В. Козловського та інші. Проте, на мій погляд, у даних наукових публікаціях недостатньо уваги приділено особливостям інвестиційної привабливості економіки України, її перевагам. Здебільшого автори займалися дослідженням рейтингової оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки з урахуванням фінансових показників функціонування підприємств, інноваційно-інвестиційною привабливістю окремих регіонів та інше.
Мета статті – проаналізувати основні перспективи інвестиційної привабливості економіки України, виявити основні перешкоди залучення інвестицій та запропонувати шляхи розв’язання цієї проблеми.
Дана мета визначила постановку таких завдань: ознайомити з сучасним станом інвестування в економіку України; прослідкувати динаміку залучення прямих іноземних інвестицій за 2002-2010 рр.; визначити найпріоритетніші галузі інвестування; визначити основні країни-інвестори та їх частку в залучені інвестицій; дати характеристику перевагам та недолікам інвестиційної привабливості економіки України.
Інвестиційна привабливість економіки – це той показник, на який, в першу чергу, звертають увагу інвестори та який є вирішальним у формуванні інвестиційного клімату в країні. Інвестиційна привабливість – це узагальнююча характеристика переваг і недоліків окремих напрямів і об’єктів, що сприяють або перешкоджають процесу інвестування національної економіки на макро-, мезо- і мікрорівнях. Також інвестиційну привабливість можна трактувати як сукупність політичних, соціальних, інституційних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування національної економіки, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності вітчизняних і зарубіжних інвесторів.
Україна, ось уже двадцять років будучи незалежною, всіляко сприяє заохоченню іноземних інвесторів вкладати інвестиції у розвиток її економіки. Для цього у нас створені певні переваги, що слугують інвестиційною привабливістю економіки України. До таких переваг відносять: 46 мільйонів споживачів – один з найбільших ринків Східної Європи; динаміка зростання ВВП – за останні п’ять років найвища в Європі; високий науково-освітній потенціал – потужна мережа університетів та науково-дослідних центрів; наявність кваліфікованої конкурентоспроможної робочої сили - згідно з даними дослідницької компанії „BrainBench” Україна посідає 4-те місце у світі за кількістю дипломованих професіоналів у сфері hi-tech; стратегічно вигідне географічне розташування - Україна знаходиться на перехресті торгівельних шляхів Схід-Захід та Північ-Південь; широко розвинута транспортна інфраструктура - залізниці, порти в Чорному морі та загальноєвропейські транспортні коридори; розвинені високотехнологічні галузі; велика кількість успішно реалізованих інвестиційних проектів провідних міжнародних компаній – Kraft Foods, Coca-Cola, Hewlett Packard, Cargill, Knauf, Ядзаки-Украина, Raiffeisen Bank тощо; наявність резерву виробничих потужностей - в Україні існує суттєвий резерв виробничих потужностей, які не використовуються на повну потужність, або взагалі тимчасово виключені з виробничого процесу, але можуть бути оперативно відновлені чи модернізовані та введені в експлуатацію; Євроінтеграційний вектор розвитку - чітко визначений Євроінтеграційний вектор розвитку України є фундаментом суттєвого підвищення інвестиційної привабливості України в середньостроковій та довгостроковій перспективі, та, відповідно, залучення закордонних інвестицій у якісно нових масштабах.
Все ж не зважаючи на ці позитивні чинники інвестиційної привабливості економіки України рівень інвестицій нездатний повністю задовольнити потреби нашої держави. В Україні зафіксовано відтік іноземних інвестиції. Причина криється не лише в економічній кризі, але й в неналежній увазі держави до забезпечення реалізацій закріплених у законодавстві гарантій для іноземних інвесторів. Не слід також забувати, що така сфера діяльності, як здійснення іноземного інвестування, регулюється не лише законодавством про інвестиційну діяльність, а й податковим, митним та іншим спеціальним законодавством. На відмінно від європейських країн, основною метою яких є мінімізація податкового та митного навантаження на інвестора, податкове та митне законодавство України жодним чином не спрямоване на захист прав інвесторів. Незважаючи протягом усіх років на гучні заяви політиків про покращення інвестиційного клімату, ситуація залучення і здійснення інвестиційної діяльності в Україні все ж залишається складною.
Характеризуючи сучасний стан інвестицій в Україні, можна зазначити, що на даний момент наша держава не здобула серйозних досягнень у забезпеченні національної конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. За індексом глобальної конкурентоспроможності з-поміж 131 країн світу наша держава відповідно займає наступні позиції: 69 місце у 2007 р., 73 – у 2008 р.,72 – 2009 р., 89 – у 2010 р. Падіння цього рейтингу з кожним роком пов’язане з низькою продуктивністю економки та характеризує Україну не з найкращих сторін.
Одночасно експерти ООН відносять Україну до двадцятки найпривабливіших для прямих іноземних інвестицій країн. Така привабливість пояснюється тим, що вкладення в неї розглядалися як інвестиції у дочірній регіон Росії. Але «Помаранчева» революція дала переусвідомлення цієї ситуації, і Україну почали розглядати як повноцінну європейську державу.
Інвестування в будь-яку країну є ризикованою справою. Ступінь цього ризику залежить від багатьох факторів, які обов’язково повинні враховувати інвестори. До таких факторів ризику можна віднести наступні: часто змінюване законодавство – в Україні простежується досить нестабільний законодавчий процес, про що свідчить частість прийняття законів та їх велика кількість. Така мінливість законодавчої бази дещо насторожує інвесторів, адже вони та їх інвестиції прагнуть бути захищені на законодавчому рівні, і в разі звернення до органів судової влади інвестор повинен бути впевнений в неупередженості системи, а також в тому, що прийняті закони не мають зворотної чинності; корупція – яка є в Україні системним та масштабним явищем, що зачіпає все суспільство і державні інститути, включаючи суддів, і становить реальну загрозу принципам демократії та верховенству закону. Рівень корупції в Україні становить 4,3 бали (за 5-бальною шкалою); рейдерство – відносно новий феномен в Україні, що означає захоплення контролю над підприємством будь-якими способами, що включають підкуп менеджерів компаній, що поглинаються, підкуп чиновників і суддів, підробку документів і судових рішень, кримінальні силові методи (шантаж, погрози, побиття). в Україні діє щонайменше 35-50 спеціалізованих рейдерських груп, які складаються з досвідчених юристів та економістів. Кількість захоплень сягає 3000 на рік. За експертною оцінкою, щорічний обсяг сегмента поглинань і злиттів (без приватизації) становить майже 3 млрд. $.
Але все ж, незважаючи на ці фактори, Україну як потенційного об’єкта для залучення іноземного капіталу можна охарактеризувати за наступними пріоритетними галузями вкладання коштів – банківська сфера, страхування, зв'язок. Найбільшими інвесторами за даними 2010 року в млн. доларів США є Сполучені Штати Америки (864,9), Кіпр (9914,6), Великобританія (2298,8), Німеччина (7076,9), Нідерланди (4707,8), Російська Федерація (1,1 млрд.), Австрія (2658,2), Польща (935,8). Фінансовий сектор є привабливим для зовнішнього інвестора завдяки значним темпам динаміки банківської діяльності та, порівняно з європейським, вищими процентними ставками.
Певною інвестиційною привабливістю відзначається і сфера високих технологій. Це пов’язано з гідною освітньою базою та великою кількістю кваліфікованих кадрів, тоді як у всьому світі відчувається їх нестача.
Загальний рівень інвестицій в економіку України в період 2002-2010 рр. становить (в млн. доларах США): 2002 р. – 4555,3; 2003 р. – 5471,8; 2004 р. – 6794,4; 2005 р. – 9047; 2006 р. – 16890; 2007 р. – 21607,3; 2008 р. – 29542,7; 2009 р. – 35616,4; 2010 р. – 40053.
Передумовою успішної інвестиційної діяльності є низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Для забезпечення цих двох умов необхідно забезпечити контроль за доходами та видатками бюджету та розв’язати проблему боргового тягаря, а також розробити механізм, який би забезпечив перелив фінансових ресурсів з галузей, де вони є у відносному надлишку, у галузі, де є потреба в капіталі.
Серед основних факторів підвищення інвестиційної привабливості економіки України можна виділити наступні: створення нових та заохочення існуючих територій зі спеціальними режимами інвестиційної діяльності (вільних (спеціальних) економічних зон, територій пріоритетного розвитку, технологічних парків); збільшення ринкового курсу акцій (вартості цінних паперів) провідних компаній регіонів особливо на вторинному ринку; зростання середній рівень рентабельності галузей економіки, фондовіддачі; заохочення інвестиційної активності населення; зменшення податкового навантаження на інвесторів.
Ознайомившись з інвестиційною ситуацією в Україні, можні дати очікуваний прогноз. Можна говорити про те, що у 2011 році обсяги іноземних інвестицій в Україні зростуть до 7 мільярдів доларів. Збільшення вкладень в нашу країну пов’язані з Євро-2012 і приватизацією. За даними Держстату, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну у 2010 році склав 4.15 млрд. доларів. Тобто прогноз залучення інвестицій у двохзначному розмірі ніж за попередні роки досить серйозний. Але вже після 2012 р. очікується спад залучення іноземних інвестицій. В 2011 р. розмір прямих іноземних інвестицій збільшиться завдяки збільшенні частки інвестицій з Кіпру, Великої Британії, Російської Федерації, Австрії. В той же час буде спостерігатися зменшення частки інвестиції з США, Франції, Італії. Приблизно на тому ж рівні залишаться інвестиції з Швейцарії, Польщі, Нідерландів, Швеції, Німеччини.
Дослідивши інвестиційну привабливість економіки України можна зробити наступні висновки: наша держава на сьогодні немає високу інвестиційну привабливість і поки що не забезпечує стабільність умов, сприятливих для інвестування; через недосконалість законодавчої бази, високі податки, корумпованість управлінського апарату інвестори не бажають залучати інвестиції в економіку України, адже ризик неповернення коштів надто великий; найпріоритетнішими галузями інвестування залишаються банківський сектор, страхування та зв'язок. Інші ж галузі, які здатні задовольняти потреби населення та держави, інвестуються недостатньою мірою; динаміка залучення прямих іноземних інвестицій за 2002 – 2010 рр. показую їх зростання, проте незначне, і воно нездатне повністю задовольнити потреби економіки; на основі попередніх даних очікується прогнозоване зростання інвестицій у 2011 – 2012 рр., що пов’язане, насамперед, з проведенням Євро-2012; в України є значний потенціал для залучення інвестицій. Держава повинна сприяти залученню прямих іноземних інвестицій, а також створювати умови для їх належного функціонування.
Список використаних джерел:
1. http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=1316
2. http://uk.wikipedia.org
3. http://www.ukrstat.gov.ua/
4. http://www.epravda.com.ua/news/2011/02/21/272979/

 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Проблеми формування інвестиційного клімату в економічній системі України » Чоп О., ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: