Понеділок, 23.04.2018, 17:03
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Гринюк О., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Гринюк О., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
Гринюк О., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 22:14 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Олександра Гринюк,4 курс, спец. «Менеджмент організацій»
Наук. кер. – Бутирська І.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИЗ урахуванням сучасних філософських поглядів можна дати таке визначення категорії «якість» - це об’єктивна, суттєва відносно стійка внутрішня визначеність цілісності предметів і явищ, а також специфічних груп предметів, колективів, систем, абстрактних уявлень.
Якість стала одним з головних факторів забезпечення конкурентоздатності продукції та послуг розвинених країн світу. Це вимагало введення:
єдиних законодавчих вимог;
єдиних стандартів;
єдиних процесів перевірки для того, щоб переконатися, що продукція (послуги) фірми відповідає вимогам ринку.
Проблему управління якістю досліджували такі вчені як Ф. Кросбі, Дж.М. Джуран, У. Демінг, А.В. Фегенбаум, Дж.Х. Харингтон. Доктор Уолтер Е. Шухарт запропонував підхід до управління якістю, який базується на статистичному аналізі процесів виробництва. Це була революційна ідея, причому настільки серйозна і глибока, що вона почала змінювати економіку компаній розвинених країн світу. Доктор Е.Демінг, як послідовник теорії Е.Шухарта, розробив більш тонкі статистичні методи: за допомогою визначення розподілу невідповідностей і їх мінімізації йому вдалося скоротити затрати на виявлення дефектів. В основу менеджменту японських підприємств було покладено парадигму, яка базувалася головним чином не на удосконаленні тільки виробничих процесів, а на удосконаленні системи менеджменту в цілому, на безпосередній участі вищого керівництва компаній у проблемах якості, навчання усіх співробітників компаній зверху донизу основним методам забезпечення якості, наголосі на мотивацію співробітників на високоякісну працю [1].
На підприємствах України реалізація концепції загального управління якістю (TQM) здійснюється у запровадженні міжнародних стандартів ISO серії 9000, які на сьогоднішній день увібрали в себе кращий міжнародний досвід по створенню конкурентоспроможного підприємницького середовища.
В основу зазначених стандартів покладені наступні принципи управління якістю:
1. Орієнтація (або фокус) на споживача. В основі цього принципу — аналіз ринку і потреб споживачів. Результати аналізу служать механізмом, що запускає виробництво.
2. Лідерство — ключовий принцип системи менеджменту якості, без якого впровадження систем управління якістю є нереальним, як і будь-якого іншого проекту.
3. Залучення персоналу на практиці означає систематичну можливість кожного співробітника брати участь у прийняті і реалізації управлінських рішень.
4. Процесний підхід. Усі види діяльності в організації розглядаються я процеси.
5. Системний підхід. Цей принцип припускає представлення організації як системи взаємодіючих динамічних процесів.
6. Безперервне поліпшення. При систематичному поліпшенні процесів поступово з'являється можливість зниження втрат і відповідно ціни продукції за рахунок зростаючого «зазору» між собівартістю і ціною.
7. Підхід до прийняття рішень на основі фактів.
8. Взаємовигідні відносини з постачальниками. Цей принцип націлений на створення нових відносин з постачальниками. При постійних відносинах з постачальниками можна говорити про управління ланцюжками доданих цінностей для споживачів.
Будь-яку діяльність або комплекс видів діяльності, які використовують ресурси для перетворення входів на виходи, можна розглядати якпроцес. Для ефективного функціонування організація має визначити взаємопов’язані та взаємодіючі процеси та управляти ними.
Кожний процес, перетворюючи деякий об’єкт праці, має вхід і вихід.
Входом процесу може бути продукція або послуга (матеріальна і нематеріальна).
Вихід – це продукція або послуга, матеріальна і нематеріальна, яка є результатом процесу. Виходом процесу може бути, наприклад, документ, програмний продукт, хімічна речовина, банківська послуга, медичне обладнання або якась проміжна продукція або послуга [2].
В Україні системи управління якістю сертифікували понад 700 підприємств та організацій.
Громадський рух за якість в Україні було започатковано у 1989 році одночасно зі створенням першої у колишньому СРСР національної неурядової громадської організації у сфері якості – Української асоціації якості.
Сьогодні Українська асоціація якості, яка є лідером громадського руху за якість в Україні, об’єднує 450 провідних підприємств з усіх регіонів України та близько 1000 фахівців з якості з різних країн. За ініціативи та за участю цього об’єднання в Україні відбуваються процеси формування нової філософії якості [3].
При побудові системи управління якістю переслідується мета організаційного об'єднання всіх управлінських функцій, від реалізації яких залежать забезпечення та підвищення якості. У рамках структур такого типу координуються всі роботи, пов'язані з дослідженнями, розробками й освоєнням нової продукції, підвищенням продуктивності праці, ефективності виробництва та якості. Такі структурні схеми дозволяють створювати організаційні умови для об'єднання зусиль всього персоналу, спрямованих на підвищення економічних і виробничих показників діяльності всієї компанії.
Система якості - сукупність організаційної структури, методик, процесів і ресурсів, необхідних для здійснення управління якістю.
Підводячи підсумок, слід зазначити, що система управління якістю згідно з вимогами ISO 9001 в умовах нестабільності на ринку — це ефективна, сучасна модель управління, яка дозволяє оперативно реагувати на зміни ринкового середовища, а також дієвий інструмент для аналізу роботи закладів готельного господарства, який дозволяє всебічно бачити слабкі місця і своєчасно впроваджувати необхідні запобіжні та коригувальні заходи. Крім того, впровадження стандарту ISO 9001:2009 — додаткова гарантія якості послуг, що надаються, яка дозволяє закладам розраховувати на високу лояльність своїх клієнтів, зберегти споживачів й обсяги реалізації та, як наслідок, значно підвищити конкурентоспроможність підприємств готельного господарства [4].

Список використаних джерел:
1. Бейлстрекси Д. Управление переменами. Человеческий фактор// Европейское качество. – 2004. – № 3.
2. Адлер Ю.П. Восемь принципов, которые меняют мир//Стандарты и качество. – 2001 – № 5/6. – С. 49-61.
3. Віткін Л., Хімічева Г. Інтеграція систем управління за окремими напрямами діяльності// Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2005. – №1. – с. 53-58.
4. ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги».
 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Гринюк О., ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: