Четвер, 21.06.2018, 01:01
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Веселовський О., ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Веселовський О., ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ...
Веселовський О., ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ...
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 22:02 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Олександр Веселовський,3 курс, спец. «Менеджмент організації», д/ф,
Наук. кер. – Бикова Н.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ У ПЕРІОД ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИВ умовах сьогодення, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась велика кількість підприємств,які ліквідовують свою діяльність. Проблема ліквідації підприємств є надзвичайно актуальною, оскільки кожен суб'єкт господарювання, незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оцінювати як власний фінансовий стан та фінансові можливості, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів.
Закономірним для підприємств є процес їхнього створення, функціонування та ліквідації. За умов ринкової економіки замість ліквідованих підприємств з’являються нові, які здатні більш ефективно займатися бізнесом і отримувати сталі прибутки. Старі ж відходять у небуття, якщо не встигнуть передати комусь повністю або ж частково свої права й обов’язки в порядку правонаступництва. Розглянемо правові проблеми, що виникають чи можуть виникнути за такого своєрідного “відкриття спадщини”, як ліквідація підприємства [4].
Метою дослідження є: виявлення причин ліквідації підприємствами своєї діяльності; вивчення основного законодавства, щодо ліквідації підприємств та процедури припинення їхньої діяльності.
Дослідженням проблем ліквідації підприємств займалися науковці, такі як: О. Скічко [9], Н. Бондаренко [3], І.М. Бойчук [2], М.С. Харів [2], М.І. Хопчан [2], Ю.В. Піча [2] та інші. Але, не всі напрямки ліквідації підприємств розкриті до глибини та обґрунтованості, що і викликало зацікавленість у подальшому їхньому дослідженні.
Головною проблемою ліквідації підприємств є відсутність належної регламентації щодо процедури ліквідації АТ(акціонерних товариств) і ТОВ(товариств з обмеженою відповідальністю). Чинним законодавством про ліквідацію не враховані в повній мірі інтереси таких категорій суб'єктів господарської діяльності, як суб'єкта малого підприємництва, тому в даній роботі автор дослідження у згаданому напрямку.
У процесі розвитку бізнесу часто виникає необхідність припинення діяльності підприємства. Повна ліквідація підприємства звичайно пов'язана із втратою прибутковості й функціональності. Сам процес ліквідації найчастіше здійснюється одним із двох способів: продажу підприємства іншим особам або виключенням його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. В наш час, саме питання ліквідації підприємств є досить вагомим, так як багато підприємств є неплатоспроможними і не можуть продовжувати своє існування [2].
Якщо розглядати правові аспекти ліквідації юридичних осіб за законодавством України, слід відмітити, що дана процедура є достатньо тривалою та складною. Вона потребує глибоких юридичних знань та фахової підготовки. Для її здійснення варто звернутися до юристів, які мають достатній досвід відповідних процедур і які можуть здійснити ліквідацію юридичної особи максимально ефективно з точки зору часових, фінансових та інших ресурсів [6].
На думку автора, проблема ліквідації підприємств в умовах сьогодення є досить актуальною, тому що закриття підприємств погіршує економіку країни. Зауважимо, що саме податки юридичних осіб займають суттєве місце в економіці країни.
Закон України «Про порядок ліквідації юридичної особи» становить, що юридична особа ліквідується [7]:
1) за рішенням її учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, в тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який було створено юридичну особу, досягненням мети, для якої її створено, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;
2) за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.
В разі, якщо юридична особа готова до ліквідації, її учасники або суд повідомляють про ліквідацію державного реєстратора, шляхом подання пакету обов’язкових документів, який повинен внести у Держреєстр відомості про те, що юридична особа перебуває на стадії ліквідації згідно п. 1 ст. 105 ЦК України. Після цього, відбувається призначення учасниками юридичної особи ліквідаційної комісії, яка буде займатися управлінням справами юридичної особи протягом її ліквідації. Крім того, учасники мають визначити строки для ліквідації та задоволення вимог кредиторів, що не може бути меншим ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію [6].
Прийняття рішення про ліквідацію підприємства є важливим кроком для його власника, адже реалізація цього кроку потребує здійснення повного аналізу господарської діяльності підприємства.
Схематично процедура припинення діяльності підприємства можна зобразити за допомогою рис.1.

Рис.1. Процедура припинення діяльності підприємства
Строк звичайної ліквідації підприємства, яке не має заборгованості та правильно здійснювало бухгалтерській облік складає приблизно один рік з моменту подачі протоколу про припинення юридичної особи. Середня вартість платежів, необхідних для ліквідації підприємства дорівнює від півтори тисячі гривень до трьох тисяч гривень [1].
Оперативне реагування податкової і порушення кримінальних справ по ряду підприємств спровокувало зростання кількості підприємств, які ліквідуються в результаті, як правило, банкрутства. Так, за 2008 рік ліквідовано 916 підприємств, з них 378 підприємств за процедурою банкрутства, за 9 місяців 2009 року ліквідовано 547 підприємств, з них 263 підприємства за процедурою банкрутства, всього за процедурою банкрутства ліквідовано 641 підприємство.
У поточному році з 235 підприємств, по яких господарським судом порушено справи про банкрутство, перевірки проведено тільки у 23-х. Такий стан справ спричинений, як недосконалістю процедури погодження в судових органах самого факту проведення податківцями перевірок підприємств, які ліквідуються у зв’язку з банкрутством, так і грубим ігноруванням законодавства ліквідаторами [5].
Невиконання ліквідаторами своїх функцій примушує податкову службу витрачати державні кошти на забезпечення процедури їх розшуку (більшість ліквідаторів, які призначаються судами, або не знаходяться за адресою, зазначеною в ліцензії, або ж мають замість адреси абонентську скриньку), надсилати листи засновникам підприємств, надавати позови до суду. В умовах недосконалості законодавства в питанні порядку проведення процедури ліквідації підприємств, прискорена і фактично «фіктивна» ліквідація, в основному через судові рішення, є одним з головних способів ухилення від оподаткування. Небажання виконувати перед державою в повному обсязі зобов'язання по сплаті до бюджету податків і зборів, нечисті на руку підприємці знаходять усе більш витончені методи фальсифікації податкової звітності.
Останнім етапом ліквідаційного процесу є внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про державну реєстрацію. Після цього повноваження ліквідаційної комісії припиняються і ліквідація юридичної особи вважається завершеною [8].
Отже, досліджена автором проблема ліквідації підприємств дозволила виявити ряд прогалин, а саме таких як: мала кількість законів у вітчизняному законодавстві (Цивільному та Господарському кодексах),що визначають поняття «ліквідації юридичних осіб»,а також не чітка регламентація ліквідаційної процедури. Тому, хотілося б наголосити на важливості детальної регламентації ліквідаційної процедури, а також повноваженнях відповідних органів, в установчих документах підприємств.
Тому, для усунення зазначених прогалин, необхідно приймати більшу кількість законів,що стосуються ліквідації юридичних осіб, забезпечувати прибутковий фінансовий стан підприємства, що є важливою умовою його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення потрібно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання, а також стійке фінансове становище підприємства, яке насамперед залежить від поліпшення таких якісних показників, як продуктивність праці, рентабельність виробництва та фондовіддача.

Список використаної літератури:
1. Бізнес від А до Я » Як завершити власну справу » Оцінка бізнесу » Процедура ліквідації підприємства – Режим доступу:
http://www.vlasnasprava.info/ua....luation html_m=publications&_t=rec&id=9909.
2. Бойчук І.М., Харів М.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства : Навч.посіб. / І.М.Бойчук, М.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – К. : 2000.
3. Бондаренко Н. Ліквідація підприємств у зв’язку з банкрутством / Н. Бондаренко. // Вісник податкової служби України. - 2009. - № 37-38. - с. 30-31.
4. Величко О. Ліквідація підприємств : вирішуємо проблеми / О.Величко – Режим доступу : http: //www.justinian.com.ua/article.php?id=821.
5. Банкрути під контролем. // Вісник податкової служби України. – Режим доступу : http://www.visnuk.com.ua/article/one/Bankruty_p.html.
6. Городинський І. Ліквідація юридичної особи в Україні / І.Городинський – Режим доступу : http://legalaid.com.ua/likvidatsiya-yurydychnyh-osib-v-ukrajini/.
7. Про порядок ліквідації юридичної особи: закон України від 16.01.2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2003. – (Бібліотека офіційних видань)
8. Кондрашихін Т.В., Пепа В.О. Федорова А.Б. Фінансова санація і банкрутство підприємств: Навчальний посібник / Т.В. Кондрашихін, В.О. Пепа, А.Б. Федорова. – К. : ЦУЛ, 2007.
9. Скічко О. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та внаслідок банкрутства / О. Скічко. // Вісник податкової служби України. - 2009. – № 37-38. – с. 2-5.
 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Веселовський О., ПРОБЛЕМИ ЛІКВІДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: