Четвер, 24.05.2018, 13:53
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Цепенюк М., Оцінка проектних ризиків - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Цепенюк М., Оцінка проектних ризиків
Цепенюк М., Оцінка проектних ризиків
conf-cvДата: Субота, 19.11.2011, 21:51 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Маргарита Цепенюк,4 курс, спец. «Економ. підприємства», д. ф. н.,
Наук. кер. – Когут Ю. В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
Оцінка проектних ризиківЩе за часів зародження, як тільки почала розвиватись економіка, різні економічні зв’язки, люди хотіли якомога ретельніше зважити всі за і проти в вирішенні певних проблем, що супроводжувалось прийняттям логічних рішень, які супроводжувались би отриманням прибутку з мінімально можливими втратами.
Тому за сучасного розвитку економіки суб’єкти господарювання повинні вміти оцінювати свої ризики, саме відсутність стабільності в господарюванні говорить про те, що втрати можуть виникнути в будь який момент.
Актуальною залишається проблема залучення значного обсягу фінансових ресурсів для реалізації проектів, що супроводжується високим рівнем ризиків. А також наявність фактора невизначеності при оцінці тверджень, обумовлює високий рівень інформаційного ризику для користувачів інформації пов’язаної з проектами. Тому в умовах нестабільності залишається надзвичайно актуальним оцінка проектних ризиків.
Дослідженню проблеми ризиків присвячені численні наукові праці вчених: Дж. Б. Вільямса, Б. А. Волкова, В. Л. Диканя, В. В. Ковальова, Ю. Ф. Кулаева, Г. Марковица, Ф. Модильяні, В. В. Новожилова, В. А. Сокольского, Дж. Тобина, И. Фишера, Т. С. Хачатурова, У. Шарпа, Г. М. Шахунянца, В. Г. Шинкаренка та ін. [2, c. 1].
Метою є аналіз проектних ризиків, його кількісних та якісних характеристик, а також оцінка проектних ризиків на стадії проведення аудиторської експертизи.
Розробка проектів здійснюється в умовах невизначеності, а також при розрахунках існує вірогідності настання несприятливих ситуацій, які можуть призвести до зниження ефективності проекту або до виникнення додаткових витрат.
Багато вчених пов’язують проектний ризик із загрозою збитковості реалізації проекту, ціль при цьому не буде досягнута.
Для того щоб приймати правильні рішення щодо проекту необхідно визначити розмір очікуваного прибутку, оцінити ризикованість рішень шляхом якісних та кількісних характеристик риків тощо.
Інші науковці під ризиком розуміють економічну категорію, що може як бути, так і не бути, в основі якої лежить невизначеність конкретної господарської чи іншої ситуації та яка зумовлена браком повної інформації [1, c. 278].
Щоб довести доцільність участі та передбачити досягнення можливого прибутку необхідним є правильне надання та розрахунок інформації щодо проекту.
Перед тим, як кількісно оцінити ризики необхідно визначити ризикові ситуації та фактори впливу на проект, це можна здійснити якісним методом.
Якісний метод аналізу проектних ризиків полягає у визначені можливих ризиків, що мають істотний вплив на результати реалізації проекту. Він супроводжується такими результатами:
- виявленням конкретних ризиків проекту та їхніх причин;
- аналізом та вартісним еквівалентом можливих наслідків при реалізації зазначених ризиків;
- пропозицією заходів щодо мінімізації збитку та їхньою вартісною оцінкою [3].
Більш складною проблемою є кількісна оцінка проектних ризиків, тобто числове визначення ступеня окремих ризиків і ризику інвестиційного проекту загалом. Під час аналізу можна використовувати різні методи, наприклад, статистичний, експертний, використання аналогів, доречності затрат, Монте-Карло тощо.
При оцінці проекту невід’ємними значеннями є всі вихідні величини, як мінімум – величини грошових потоків, які відомі або можуть бути визначені. Адже ці величини в майбутньому можуть набути реальних і неабияк відрізнятись від очікуваних [4].
Оцінка ефективності проекту з урахуванням ризиків здійснюється за такими показниками: величина очікування чистих вигод, величина загального ризику, коефіцієнт ризику, ставка дисконту, коефіцієнт дисконту та чистий проектним доходом [2, c. 4].
Незалежний аудитор розглядає методику оцінки проектних ризиків, тобто здійснює якісний аналіз та кількісно оцінює ризик проектів, після чого встановлює існування ризикових ситуацій.
Оцінюючи ризик проектів необхідно визначити внутрішні і зовнішні ризики та шляхи зниження ризикових ситуацій. Також аудитор повинен оцінити розмір додаткових витрат. Ці витрати найкраще можна спроектувати на етапі розробки бізнес-плану.
Отже, роблячи висновок, варто зазначити, що якісний та кількісний аналіз проектних ризиків, допомагає як найточніше визначити ступінь ризиків. При цьому слід використовувати показники які оцінюють ефективності проекту з урахуванням ризику.

Список використаної джерел:
1. Бардиш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 415с.
2. Амеліна О. В. Оцінка ризику інвестиційних проектів [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Menedzhment/2010_13/amelina.htm
3. Кучеренко В. Бізнес планування 2006 [електронний ресурс]. – режим доступу: http://library.if.ua/book/19/1575.html
4. Оцінка ризиків проекту [електронний ресурс]. – режим доступу: www.ukr.vipreshebnik.ru/upраvlіnnya-pроеktаmi/otsinka-pizkiv-proektu
4
 
Форум » Матеріали конференції 18.11.2011 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Цепенюк М., Оцінка проектних ризиків
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: