Понеділок, 21.05.2018, 06:58
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Чайковська Т.. ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Чайковська Т.. ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ...
Чайковська Т.. ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ...
conf-cvДата: Четвер, 05.05.2011, 23:52 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Тетяна Чайковська,


5 курс, спец. «Фінанси», д.ф.н.

Науковий керівник: Охрімовський О. В.,

Буковинська державна фінансова академія,
м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


Постановка проблеми. В Україні використовується казначейська форма обслуговування державного та місцевих бюджетів, при якій органам казначейства відводиться провідна роль у касовому виконанні бюджетів усіх рівнів.
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів слід розглядати як необхідний елемент структурної перебудови наявних у суспільстві відносин між суб’єктами фінансової діяльності. Адже за допомогою казначейського механізму виконання доходів і видатків державного та місцевих бюджетів досягається максимально ефективне використання фінансів в інтересах усіх членів суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів висвітлювались у працях багатьох вчених. Так, зокрема, Ю. Барський провів дослідження механізму забезпечення ефективного функціонування бюджетної системи України органами Державного казначейства України. І. Габа визначив основні переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів.
Охрімовський О. В. розробив основні напрями удосконалення організації в роботі територіальних казначейських органів. Він вважає, що у роботі казначейства спостерігається значне збільшення функцій, а також їх конкретизація та деталізація без відповідного закріплення у нормативній базі, що, в свою чергу, породжує безліч проблем в процесі казначейського обслуговування бюджетів. Тому назріла гостра проблема у прийнятті закону України про Державне казначейство України з встановленням чітких його прав та обов'язків у процесі виконання бюджетів усіх рівнів.
Внаслідок наявних проблем в казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів за доходами, О. Фесик та І. Зав’ялова запропонували основні шляхи вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами.
Постановка завдання. Виникнення такого фінансового органу як Державне казначейство зумовило якісно новий етап розвитку як бюджетних відносин зокрема, так і суспільних в цілому. Однак із трансформацією суспільства має вдосконалюватися і механізм казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Тому дослідження розвитку, вдосконалення і вирішення поставлених проблем казначейського обслуговування місцевих бюджетів є актуальною темою на сьогодні.
Виклад основного матеріалу. Законодавчо-нормативна база України, що регулює процедури обслуговування місцевих бюджетів органами Державного казначейства, включає насамперед Бюджетний кодекс України, в якому зазначено, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України. При цьому за казначейством зберігаються всі його функції, як і у випадку виконання державного бюджету [1, с.78].
За даними Державного казначейства України станом на 1 листопада 2010 року до місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду надійшло 54134,9 млн. грн., а до спеціального фонду – 10223,6 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року дані показники є більшими (до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 59631,5 млн. грн.; до спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло 11404,2 млн. грн.). Результати свідчать про зменшення надходжень до місцевого бюджету, що є наслідком фінансової нестабільності в країні.
В цілому найбільше коштів в 2010 році поступило до міського бюджету м. Києва (11933,0 млн. грн.) і Донецької області ( 6845,1 млн. грн.), а найменше до міського бюджету Чернівецької області - 761,1 млн. грн.
Щодо виконання місцевих бюджетів за видатками, то в 2010 році всього було здійснено видатків на суму 105661,3 млн. грн. із загального фонду і 12459,9 млн. грн. із спеціального фонду. Відповідно обсяг видатків місцевих бюджетів за 2009 рік становив 134,9 млрд. грн. [7].
Розглянемо особливості виконання місцевих бюджетів за доходами в Чернівецькій області. Станом на 2009 рік до загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 866192,0 тис. грн., в т.ч. до загального фонду місцевих бюджетів області надійшло 655067,6 тис. грн. при плані 639633,8 тис. грн., перевиконання складає 15433,8 тис. грн. (102,4%), та до спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів в сумі 211124,4 тис. грн. при плані 208730,8 тис. грн., що на 2393,6 тис. грн. (101,1%) більше плану.
До загального та спеціального фондів місцевих бюджетів області за 2010 рік надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 944773,3 тис. грн., що на 78581,3 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року, в т.ч. до загального фонду надійшло 733137,7 тис. грн. при плані 718871,8 тис. грн. або перевиконання складає 14265,9 тис. грн. (102,0%), та до спеціального фонду місцевих бюджетів надійшло доходів в сумі 211635,6 тис. грн. при плані 208887,4 тис. грн., що на 2748,1 тис. грн. більше плану (101,3%) [8]. Отримані результати свідчать про збільшення надходжень до місцевих бюджетів, що є позитивно. На дане зростання в першу чергу вплинуло зменшення в звітному році витрат на обслуговування місцевих бюджетів.
Позитивними факторами казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами є: отримання щоденної інформації про суми доходів, які надійшли до кожного місцевого бюджету; забезпечення належного рівня управління бюджетними коштами; скорочення терміну надходження коштів на рахунки місцевих бюджетів; безвідсоткове покриття тимчасових касових розривів при виконанні місцевих бюджетів за рахунок коштів Єдиного казначейського рахунку; можливість відслідковувати стан дохідних рахунків у режимі реального часу; застосування органами державного казначейства процедур попереднього та поточного контролю до розпорядників коштів місцевих бюджетів дозволяє уникати нецільового спрямування бюджетних коштів; дотримання єдиних вимог щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності виконання бюджетів; концентрація бюджетних ресурсів в установах НБУ, що дозволяє уникнути ризику втрати бюджетних коштів; отримання додаткових коштів в результаті розміщення тимчасово вільних коштів на рахунках комерційних банків [6, с.52].
Казначейське обслуговування місцевих бюджетів в Україні має ряд проблемних питань, які спонукають органи Державного казначейства України до необхідності удосконалення та оптимізації процедур казначейського обслуговування місцевих бюджетів, а саме:
1) невисокий професійний рівень посадовців та службовців органів місцевого самоврядування;
2) недостатність забезпечення матеріально-технічною базою (комп'ютерами, модемами тощо);
3) нестабільність в законодавстві України, тобто при зміні нормативів Державне казначейство змушене коригувати і доопрацьовувати методологічну і програмно-технічну базу;
4) значне збільшення навантаження на канали зв'язку, низький рівень охоплення районної ланки цифровими технологіями зв'язку; оптимізація системи «Клієнт-Казначейство»;
5) відсутність чіткого розмежування повноважень та функцій між органами місцевого самоврядування і органами Держказначейства в процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів;
6) невисокий фаховий рівень працівників бухгалтерських та економічних служб бюджетних установ тощо [4, с.21].
Основними напрямами вирішення проблемних питань казначейського обслуговування місцевих бюджетів Україні є:
1) для підвищення ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні доцільним є залучення тимчасово вільних бюджетних коштів та їхніх залишків у розпорядників із метою здійснення першочергових бюджетних видатків, недопущенні касових розривів у процесі виконання бюджетів;
2) введення до структури головних обласних управлінь державного казначейства України відділів чи секторів управління бюджетними ресурсами, який аналізуватиме наявні ресурси, прийматиме рішення про обсяги і джерела залучення, проведення обліку і складання звітності про залучення коштів;
3) забезпечення сільських і селищних рад комп'ютерною технікою, засобами зв'язку, універсальним програмним забезпеченням, створення цілісної системи адаптованого програмного забезпечення та єдиного порядку інформаційного обміну між органами місцевого самоврядування, фінансовими органами, податковими органами та органами Державного казначейства України;
4) удосконалення нормативно-правового забезпечення процедури обслуговування місцевих бюджетів усіх рівнів і створення єдиного програмного продукту для формування єдиної інформаційної бази для всіх учасників бюджетного процесу, яке дасть можливість підвищити ефективність управління фінансовими ресурсами [3, с.7].
Висновки. Державне казначейство України посідає одне з провідних місць у структурі управління державними фінансами та державного контролю і, незважаючи на значні прогалини у казначейському обслуговуванні місцевих бюджетів, шляхи вирішення цих проблем розробляються і впроваджуються вже сьогодні. А це дозволить забезпечити якісне обслуговування бюджетів на всіх рівнях. Функціонування казначейської системи дозволяє на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб найбільш раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити безперервне фінансування всіх учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання бюджету ефективнішим.
Незважаючи на те, що Державне казначейство України і зараз потребує значних додаткових асигнувань на проведення організаційно-технічних заходів, пов'язаних з обслуговування місцевих бюджетів, у тому числі для зміцнення матеріально-технічної бази, збільшення чисельності працівників і підвищення їхньої кваліфікації, вдосконалення нормативно-правової бази, тощо, вищезазначені переваги підтверджують доцільність і незворотність переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування.
Список використаних джерел:
1. Бюджетний кодекс України станом на 09.07.2010 р. № 2456-VI. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17.
2. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів / Наказ Державного Казначейства України від 04.11.2002, № 205, зі змінами та доповненнями.
3. Барський Ю. М. Механізм забезпечення ефективного функціонування бюджетної системи України органами Державного казначейства України / Ю.М. Барський, І.В. Олександренко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua.
4. Габа І. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: переваги та недоліки / І. Габа // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №9. – С. 20-22.
5. Охрімовський О. В. Удосконалення організації в роботі територіальних казначейських органів // Казна. - 2007. - № 11. - С. 4-6.
6. Фесик О. М. Вдосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів за доходами / О.М. Фесик, І.А. Зав’ялова. Режим доступу: www.intkonf.org.
7. Державне казначейство України. – Режим доступу : www.treasury.gov.ua.
8. Головне управління Державного казначейства України в Чернівецькій області. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/reg/control/chv/uk/index.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Роль фінансово-кредитної системи у розвитку економіки України » Чайковська Т.. ОСОБЛИВОСТІ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: