Неділя, 22.04.2018, 14:37
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Замойська О., УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Замойська О., УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ...
Замойська О., УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 22:18 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Замойська Оксана

Старший викладач – Багрій К.Л.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
М. Чернівці

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА


У статті розглянуто основні напрямки удосконалення системи управління витратами підприємства з врахуванням існуючих проблем формування витрат.
В статье рассмотрены основные направления совершенствования системы управления затратами предприятия с учетом существующих проблем формирования затрат.
In the article the main directions of improving cost management company, taking into account the problems of cost.

Економічна оцінка структури витрат підприємства за видами діяльності проводиться з метою визначення доцільності і раціональності окремих видів витрат та ефективності господарювання підприємства в цілому. В системі управління економічною діяльністю підприємства найбільш складним та важливим елементом являється управління витратами.
Метою дослідження є визначення та обґрунтування існуючої системи управління витратами підприємства.
Для досягнення мети необхідно вирішити ряд завдань:
- здійснення контролю за ходом господарської діяльності підприємства;
- виявлення тенденцій змін рівня, обсягу та структури витрат на обсяг виробництва та одиницю продукції;
- збір, аналіз інформації про витрати;
- нормування, планування, витрат у розрізі елементів, виробничих підрозділів і видів продукції;
- пошуку резервів економії ресурсів і оптимізації витрат.
Питання системи управління витратами присвятили свої праці ряд вітчизняних та зарубіжних вчених. Так в працях Грешака М.Г., Коцюби О.С.[5] розглядається питання елементів системи управління витратами, Цал-Цалко Ю.С.[4] – акцентує увагу на удосконалені управлінської інформації, контролю витрат. Проблемам формування системи управління витратами в розрізі її елементів присвячені праці Бутинця Ф.Ф.[2], Крушельницької О.В.[6], Давидовича І.Є.[1] та інших.
Більшість авторів у своїх працях орієнтуються на розробки закордонних дослідників, не враховуючи національних особливостей та надбань економічної думки минулого періоду.
В результаті вивчення нових літературних джерел можна стверджувати, що витрати є головним оціночним показником діяльності підприємства і об’єктом контролю, що і визначає актуальність проблеми.
Управління витратами – це складний, багатоаспектний та динамічний процес, що вкладає управлінські дії, ціллю яких є досягнення високого економічного результату діяльності підприємства.[2,c.154].
На нашу думку, управління витратами – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за постійного контролю рівня витрат та стимулювання їхнього зниження. Воно є важливою функцією економічного механізму будь-якого підприємства.
До основних переваг ефективного управління витратами відносяться:
- наявність своєчасної, достовірної та повної інформації про собівартість окремих видів продукції та їхні позиції на ринку порівняно з продукцією конкурентів;
- наявність ресурсів для гнучкого ціноутворення;
- прийняття управлінських рішень з використанням лише релевантної інформації;
- організація виробництва продукції, конкурентної щодо витрат цін.[6,c. 141]
На нашу думку, побудову та вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур системи управління витратами;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;
-..формування моделі управління витратами з урахуванням особистостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
-..розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму їх зниження.[4,c.56].
Розрахунок витрат є вагомою частиною облікової роботи на підприємстві, оскільки в його діяльності повинні враховуватися причини, які вплинуть на кінцевий результат, а також на прийняття управлінських рішень.
Система управління витратами має функціональний та організаційні аспекти. Вона включає такі організаційні підсистеми:
- пошук і виявлення чинників економії ресурсів;
- нормування витрат ресурсів;
- планування витрат за їхніми видами;
- облік та аналіз витрат;
- стимулювання економії ресурсів і зниження витрат.
Такими підсистемами керують відповідні структурні одиниці підприємства залежно від його розміру (відділи, бюро). Виявлення й використання чинників економії ресурсів, зниження витрат є обов’язком кожного працівника підприємства, передусім спеціалістів і керівників усіх рівнів. Установлені норми витрат – це граничні витрати окремих видів ресурсів за даних режиму жорсткої економії і відповідно конкурентоспроможності підприємства[5,c. 68].
Удосконалення системи управління витратами націлене на постійний пошук і виявлення резервів економії ресурсів, нормування їх витрат, планування,облік та аналіз витрат за їх видами, стимулювання ресурсозбереження і зниження витрат з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.
Потрібно сформулювати низку вимог до формування системи управління витратами, а саме:
- єдність методів на різних рівнях управління витратами;
- органічне поєднання витрат з високою якістю послуг;
- удосконалення документообігу;
- недопущення зайвих витрат;
- комплексний характер управлінських рішень;
- вдосконалення інформаційного забезпечення;
- орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства;
- впровадження ефективних методів зменшення витрат;
- системний підхід до управління витратами. [3,c.178]
Побудову та вдосконалення системи управління витратами на підприємствах пропонується здійснювати шляхом:
- виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;
- виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;
-..формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства;
- побудови інформаційної системи;
- адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
- розподілу відповідальності за формування витрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Формуючи систему управління витратами, потрібно враховувати їхні особливості, а саме:
- постійний рух та зміну витрат;
- застосування багатьох методів і прийомів в управлінні витратами.[1,c.73]
Ефективне управління витратами є надзвичайно важливим, оскільки від величини витрат залежить прибутковість підприємства.
Управління витратами потрібно розглядати як комплексну систему, зо забезпечує розроблення управлінських рішень, оскільки всі управлінські рішення щодо ефективного використання ресурсів взаємопов’язані та впливають на кінцеві результати підприємства.
Систему управління витратами потрібно впроваджувати на комплексній основі, забезпечуючи вирішення поставлених завдань.
Удосконалення системи управління витратами сприяє зниженню витрат, що забезпечує підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Список використаних джерел:
1. Давидович І.Є. Управління витратами: Навчальний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. - 228 с.
2. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир., 2005.- 480с.
3. П(С)БО 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999 р. № 318, зі змінами і доповненнями.
4. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства: Навч. посібник. – К.:Либідь. – 2004. – 656с.
5. Грешак М.Г., Коцюба О.С. Управління витратами: Навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.]./М.Г. Грешак, О.С. Коцюба. – К.:КНЕУ, 2005. – 131 с.
6. Крушельницька О.В. Управління витратами: Навч. посіб./О.В. Крушельницька. – Житомир, 2005. – 254с.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Замойська О., УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: