Вівторок, 22.05.2018, 15:56
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Яценко А., ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Яценко А., ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ...
Яценко А., ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 22:10 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Анастасія Яценко,


5 курс, спец. «Облік і аудит», д.ф.н.,
Наук. кер. – Скрипник М.Є.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ


Традиційно фінансовий облік господарської діяльності більше орієнтований на потреби зовнішніх користувачів інформації. Інформація фінансового обліку дає загальну характеристику фінансового стану та результатів господарської діяльності підприємства і не може бути повноцінно використана для прийняття ефективних управлінських рішень. Адже, останні потребують детального аналізу господарської діяльності підприємства, що можливий лише за умов організації надійного управлінського обліку всіх господарських процесів.
Прийняття ефективних рішень щодо руху грошових коштів підприємства ґрунтується на даних управлінського обліку грошових коштів та розрахункових операцій. Зважаючи на важливість руху грошових коштів для забезпечення функціонування всього господарського механізму, на більшості вітчизняних підприємств організовано управлінський облік руху грошових коштів з метою його контролю та недопущення платіжного дефіциту підприємства. Зокрема, здійснюється потижневе планування надходження та витрачання грошових коштів, складається щотижневий платіжний баланс, здійснюється оперативний контроль за станом кредиторської та дебіторської заборгованостей. Фактичні дані управлінського обліку формуються на основі регістрів поточного обліку, а також неофіційної інформації [1, с. 33].
Існуюча система управлінського обліку дозволяє планувати рух грошових коштів, здійснювати аналіз відхилень, уникати платіжного дефіциту та контролювати своєчасність розрахунків з дебіторами та кредиторами підприємства. Основна увага приділяється збалансуванню руху грошових коштів у межах підприємства в цілому. Проте прийняття ефективних рішень щодо руху грошових коштів вимагає його обліку і аналізу за напрямами господарської діяльності та центрами відповідальності. Планування, облік і контроль руху грошових коштів у розрізі центрів відповідальності забезпечить менеджмент інформацією про ефективність діяльності кожного підрозділу, його внесок у формування чистого руху грошових коштів всього підприємства. На основі даної інформації має здійснюватися перерозподіл грошових коштів між центрами відповідальності з метою забезпечення фінансовими ресурсами найефективніших видів діяльності і підрозділів підприємства [2].
На нашу думку, доцільним є організувати управлінський облік руху грошових коштів у розрізі наступних видів центрів фінансової відповідальності: центр формування надходжень грошових коштів; центр формування витрачань грошових коштів; центр формування чистого руху грошових коштів; центр виконання платежів; центр планування і аналізу руху грошових коштів; центр контролю руху грошових коштів.
Кожен із зазначених відділ є окремим центром відповідальності, що підпорядковується генеральному директору, і здійснює контроль за відповідним рухом грошових коштів затвердженим планам, прийнятим рішенням, критеріям ефективності, доцільності та вимогам нормативно-правових актів [3, с. 68].
Проблемою багатьох вітчизняних підприємств є організація управлінського обліку окремо від фінансового. Зазвичай облікові номенклатури фінансового обліку спрямовані лише на складання регламентованої державою статистичної та податкової звітності і не можуть бути використані у якості інформаційної бази для контролю і аналізу руху грошових коштів. У таких умовах підприємства створюють паралельну систему управлінського обліку, що забезпечує інформаційні потреби управління підприємством. Це значно ускладнює обліковий процес, робить його вартісним і неефективним.
Отже, фінансовий і управлінський обліки руху грошових коштів повинні мати єдину базу облікових даних та використовувати спільні номенклатури первинного та поточного обліку, а також єдиний робочий план рахунків. На відміну від фінансової звітності, управлінська звітність підприємства не є чітко регламентованою і може постійно змінюватись залежно від потреб користувачів. Вона може включати оперативні звіти, що складаються щоденно з метою аналізу господарських операцій під час їх здійснення, та підсумкову звітність, що узагальнює результати діяльності за певний період [4, с. 112].
Таким чином, надійна система управлінського обліку є інформаційною базою для прийняття ефективних рішень щодо руху грошових коштів підприємства. Вона має базуватися на спільних з фінансовим обліком номенклатурах та регістрах поточного обліку. Управлінський облік руху грошових коштів повинен вестися в розрізі центрів відповідальності за формування надходжень і витрачань грошових коштів. Планування і облік фактичного руху грошових коштів у розрізі центрів фінансової відповідальності дозволить контролювати й аналізувати внесок кожного підрозділу в формування чистого руху грошових коштів підприємства, підвищити мотивацію відповідних підрозділів, в оперативному режимі контролювати виконання бюджетів та, за результатами виявлених відхилень, здійснювати відповідні коригування в планах чи господарській діяльності.
Список використаних джерел:
1. Бертонеш М. Управление денежными потоками / Пер. с англ. / М. Бертонеш, Р. Найт - СПб.: Питер, 2010. – 238 с.
2. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2009. – 751 с.
3. Варавка В.В. Організація обліку руху грошових коштів виробничого підприємства за центрами фінансової відповідальності [Текст] / В.В. Варавка // Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний аспект: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Вінниця 20-22 березня 2008р. Ч.4. – Вінниця: ТНЕУ, 2008. – С. 66.
4. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. – К.: КНТЕУ, 2008. – 254 с.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Яценко А., ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: