Четвер, 21.06.2018, 01:03
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Лунгул Ю., ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Інвестиційна та інноваційна діяльність у економічній системі України » Лунгул Ю., ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК...
Лунгул Ю., ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 17:05 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Лунгул Юлія


3 курс, спец. «Економіка підприємства»,
Наук. кер. – асист. Прокопець Л.В.,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК УКРАЇНИ


У сучасному економічному становищі важливе значення має питання залучення інвестицій у АПК України. Однак їх обсяг і рівень ефективності залишаються вкрай недостатніми через наявність цілої низки чинників: нестабільність політичної ситуації, специфіка правової діяльності, низька інвестиційна привабливість українського агропромислового комплексу для іноземних інвесторів, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури та ін [3, с.106]. Саме тому дослідження можливостей подальшого залучення інвестицій в агропромисловий комплекс України та їх ефективного використання, а також розробка відповідного механізму реалізації цих можливостей є невідкладними завданнями, які вимагають негайного вирішення.
Проблему інвестицій в агропромислове виробництво досліджували вітчизняні та зарубіжні вчені. В Україні вивчення проблеми залучення інвестицій приділяють увагу такі вчені-економісти: П.Т.Саблук, В.Г.Андрійчук, Г.В.Балабанов, П.І.Гайдуцький, М.А.Козоріз, М.Я.Козоріз та ін [1, с.111].
Нинішня інвестиційна ситуація, яка склалася в Україні розвивається в умовах скорочення об’ємів накопичення, суттєвого спаду його частки ВВП, скорочення бюджетних капіталовкладень слабкої інвестиційної мотивації підприємницької діяльності. Лідерами за обсягами зростання освоєних інвестицій в 2010 році порівняно з відповідним періодом минулого року є лише: Сумська область (збільшення на 31,5%) та м. Севастополь (більше на 19,4%); майже на рівні минулого року спрацювали Миколаївська, Закарпатська та Одеська області (відповідно 99,8 %, 95,9% та 91,3%). Слід зауважити, що питома вага освоєних інвестицій в основний капітал у сільське господарство України складає 5,9 %, що є дуже низьким показником [2]. Тому для залучення в галузь АПК відповідного обсягу інвестицій необхідне сприятливе інвестиційне середовище – як внутрішнє, так і зовнішнє.
Основним джерелом інвестицій в економіку залишаються власні кошти підприємств, але останніми роками важливим джерелом фінансування інвестицій в основний капітал є кошти іноземних інвесторів. У плані іноземних інвестицій держава повинна мати як довгострокову, так і поточну політику їх залучення. Важливим чинником залучення зовнішніх інвестицій являється створення кадастру земель сільськогосподарського призначення, а також прийняття Верховною Радою пакету законів необхідного для створення повноцінного ринку сільськогосподарських земель, і переходу її у приватну власність. Це дозволить залучити інвестиції в АПК України. За обсягами прямих іноземних інвестицій в АПК тримають першість Київська (493,6 млн. дол.), Харківська (153,6 млн. дол.), Запорізька (134,1 млн. дол.). Основними інвесторами в АПК України є країни: Кіпр (131,9 млн. дол.), США (50,7 млн. дол.), Великобританія (45,7 млн. дол.), Данія (33,5 млн. дол.) [2].
Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється наданням фінансової допомоги у формі субсидій, субвенцій та бюджетних позик на розвиток окремих територій, галузей та виробництв шляхом цільового фінансування з бюджету та позабюджетних фондів.
Однією із причин скорочення вкладень в сільське господарство є збитковість виробництва. Недостатня інвестиційна привабливість аграрного сектора є наслідком фінансової нестабільності, високої фондомісткості продукції, значної кредитної заборгованості підприємств, високого рівня зношеності основних засобів, низького рівня продуктивності праці [1,с.113]. Проблемами залучення інвестицій в АПК залишаються: нестабільна політична ситуація, постійна зміна та недостатність законодавчої та нормативно-правової баз, слабка кредитно-фінансова система та корупція.
У вирішенні проблем залучення і раціонального використання інвестицій певне місце належить виробничо-фінансовій інтеграції у формі агропромислово-фінансових груп (АПФГ). Необхідно зазначити, що організаційна структура АПФГ створює сприятливі умови для інноваційної діяльності. У складі АПФГ може бути декілька інноваційних організацій, які розробляють різні напрями науково-технічних програм та ініціюють технічне й технологічне оновлення АПК регіону [1, с. 115].
Отже, для забезпечення підприємств АПК повноцінним функціонуванням необхідно щорічно забезпечити активний приплив інвестицій і поступальне збільшення їх обсягу, що неможливо без максимального залучення іноземних інвестицій.
З метою зміцнення національного інвестиційного потенціалу в агропромисловому комплексі України економічна політика держави повинна бути спрямована на розв’язання таких найгостріших проблем: забезпечення правової бази формування сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату АПК України; забезпечення соціально-економічних умов освоєння новітніх розробок і використання досягнень світового сільськогосподарського машинобудування; зміцнення виробничої бази та організацій з відтворення основних фондів; створення інфраструктури ринку.
Список використаних джерел:
1. В.І. Копитко, В.П. Кічор Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі / В.І. Копитко, В.П. Кічор // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. Збірник наукових праць. – 2007. – с. 110-117.
2. І.В. Ярова Стан та перспективи розвитку інвестування в АПК / І.В. Ярова // Актуальні питання сучасної економіки. Матеріали I Всеукраїнської заочної науково практичної конференції. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://udau.edu.ua/library.php?pid=647
3. М.Д. Гилка Залучення прямих іноземних інвестицій в оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств Чернівецької області / М.Д.Гилка// Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – с. 105-109.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Інвестиційна та інноваційна діяльність у економічній системі України » Лунгул Ю., ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В АПК...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: