Четвер, 21.06.2018, 01:09
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Тарасович Т., Надвинична Л., Характеристика фінансового... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Тарасович Т., Надвинична Л., Характеристика фінансового...
Тарасович Т., Надвинична Л., Характеристика фінансового...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 16:28 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Тетяна Тарасович, Лілія Надвинична


Наук. кер. – Нікіфоряк Л.C.
Буковинська державна фінансова академія
м.Чернівці

Характеристика фінансового стану підприємств, установ, організацій в Україні


Cьогодні Україна має проводити цілеспрямовану політику щодо забезпечення економічної безпеки підприємства, що являє собою постійний циклічний процес. Із цього випливає головне завдання для підприємств – провести детальний фінансовий аналіз для своєчасного виявлення й усунення недоліків у фінансовій діяльності, прийняти управлінські рішення для поліпшення фінансового стану підприємства та його платоспроможності. Тому дана тема дослідження є досить актуальною.
Дослідженням даного питання займались такі вчені-економісти, як: Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Круць А.В., Ткаченко Н.В., Корженевська В.М., Кремень В.М., Щепетков С.Я., Лищенко О.Г., Середа І.С., Рогов Г.
Економічною практикою ряду підприємств доведено, що мати тільки передову виробничу технологію, найдешевшу робочу силу або успішно діючу службу реалізації продукції на сучасному етапі для компанії вже недостатньо. Зовнішнє середовище організації часто змінюється. Сьогодні підприємства для функціонування на ринку та збереження конкурентоспроможності повинні постійно планувати свою господарську діяльність. При цьому кожна зміна несе не тільки загрози, але і нові додаткові можливості для досягнення майбутньої економічної вигоди. Підприємство повинно своєчасно виявляти зовнішні та внутрішні фактори нестійкості фінансового стану, проводити стратегічні та оперативні зміни для збереження фінансової стійкості. Отже, необхідно вивчати способи управління фінансами підприємств та використовувати нові підходи, які дозволять у повній мірі реалізувати переваги планування фінансової стійкості.
Фінансовий стан підприємства - це здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю їх використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.
Фінансова стійкість є одною з найважливіших характеристик поведінки будь-якої організації в ситуації зовнішніх і внутрішніх змін. Від правильності визначення факторів фінансової стійкості залежить точність кількісних та якісних показників діяльності організацій.
В Україні фінансовий стан підприємств в порівнянні з минулими роками покращився, що можна помітити з фінансових результатів, а саме порівняння збитків та прибутків, що наведені в табл.1
Таблиця 1
Фінансові результати підприємств України за 2009-2010 роки
Прибуток / збиток 2009 2010 відхилення
% млрд грн % млрд грн % млрд грн
Збиток збиткових підприємств % 52,3 45,79 47,1 43,414 -5,2 -2,38
Прибуток успішних підприємств % 47,7 55,47 52,9 63,58 +5,2 +8,11
Фінансовий результат всіх підприємств 100 9,673 100 20,166 - 10,493

Згідно статистичних даних Державного комітету статистики 47,1% підприємств України було збитковими. Підприємства та організації України у січні-травні 2010 року збільшили фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в 2,1 рази порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 20,166 млн грн (у січні-травні 2009 року – 9,673 млн грн).
У січні-травні 2010 року 52,9% підприємств України працювало успішно і отримало 63,58 млрд грн прибутку, що на 14,6% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.
У той же час збитково працювало 47,1% підприємств. Їхні збитки за п'ять місяців 2010 року знизилися на 5,2% в порівнянні з січнем-травнем 2009 року - до 43,414 млн грн. Збиток підприємств України за той же період 2009 рік склав 31,56 млрд грн.
З наведених даних бачимо, що в цілому по Україні тенденція зміни фінансового стану є позитивною, збільшення прибутку та зменшення кількості збиткових підприємств свідчить про зміцнення фінансового стану українських підприємств.
Покращенню ефективності функціонування підприємств посприяли раціональніше управління доходами і витратами через уникнення часової та просторової незбалансованості грошових потоків.
Для зміцнення фінансової стійкості та інституційного потенціалу підприємств України складають проекти фінансових планів. Завданням фінансового плану є систематичне введення в дію цільових механізмів отримання доходів з метою доповнення бюджетних дотацій на підприємство, а також вдосконалення системи управління підприємством, яке гарантуватиме ефективне використання потоків доходів підприємства для оптимізації впливу з розрахунку на одиницю інвестицій.
Отже, для того щоб покращити фінансове становище та результат діяльності підприємств України необхідно звернути увагу на:
1) серйозну постановку маркетингової діяльності підприємства по глибокому і всебічне дослідження ринків збуту по видах тканин, готового одягу й іншого, просування зазначених товарів на ринку;
2) постановку фінансової функції як в операційної, інвестиційної, так і власне фінансової діяльності з використання сучасних методик керування фінансами;
3) придбання оптимальної кількості необхідного устаткування (ліквідація всіх технологічних недоліків);
4) впровадження максимально гнучкої системи ціноутворення, пристосованої до потреб ринків.
5) керування оборотними активами і поточними зобов'язаннями підприємства.
Результати в будь-якій сфері бізнесу залежать від наявності та ефективності використання фінансових ресурсів, які прирівнюються до кровоносної системи, що забезпечує життєдіяльність підприємства. Тому турбота про фінанси є відправним моментом і кінцевим результатом діяльності будь-якого суб'єкта господарювання, в умовах ринкової економіки ці питання мають першорядне значення; висунення на перший план фінансових аспектів діяльності суб'єктів господарювання, зростання ролі фінансів є характерною рисою і тенденцією в усьому світі.

Список використаних джерел:
1. Довгань Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством / Довгань Л.Є., Мохонько Г.А. // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 155-122.
2. Круць А.В. Фінансовий стан підприємств торгівлі та забезпечення фінансової стійкості в умовах трансформації національної економіки / Круць А.В. // науково-методологічні засади і механізми виходу України та інших європейський держав з фінансово-економічної кризи (інтернет-конференція). –2010. – С. 292-294.
3. Ткаченко Н.В. Фінансовий стан страхових компаній в умовах глобалізації / Ткаченко Н.В. // Фінанси України. –2010. –№3. – С.82-91.
4. Корженевська В.М. Роль та значення фінансової стійкості в забезпечення стабільного розвитку підприємства / Корженевська В.М. // Держава та регіони. – 2010. – №6. – С. 210-214.
5. Кремень В.М. Оцінювання фінансового стану підприємства / Кремень В.М., Щепетков С.Я. // актуальні проблеми економіки. – 2011.–№1 – С.107-116.
6. Лищенко О.Г. Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства / Лищенко О.Г., Середа І.С.// Держава та регіони. – 2010. – №3. – С.84-89.
7. Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством / Рогов Г. // Економіст. – 2010. –№7. – С. 50-52.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Тарасович Т., Надвинична Л., Характеристика фінансового...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: