Четвер, 19.04.2018, 19:32
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Павлюк О., Проблеми розвитку матеріально-технічної бази... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Павлюк О., Проблеми розвитку матеріально-технічної бази...
Павлюк О., Проблеми розвитку матеріально-технічної бази...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 15:54 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

О.Павлюк


Наук. кер. Полянко В.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

Проблеми розвитку матеріально-технічної бази споживчої кооперації та шляхи підвищення її ефективного використання


В даній статті розглянуто проблеми діяльності споживчої кооперації та розвитку її матеріально-технічної бази, висвітлено стан та проблеми організації ефективності її використання на конкретному прикладі, а також запропоновані шляхи підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази для підприємств споживчої кооперації України.

Новий інноваційний курс суспільного розвитку і економічного зростання в Україні об’єктивно вимагає нарощування потенціалу і підвищення ефективності функціонування всіх сфер і секторів багатоукладної економіки, у тому числі й споживчої кооперації. У зв’язку з цим споживча кооперація, як соціальна організація та ефективна форма господарювання, покликана суттєво активізувати людський фактор, забезпечити в широких масштабах соціально орієнтовану економічну діяльність, зміцнити багатоукладність національної економіки, посилити соціальні гарантії та соціальний захист мільйонів людей, створити основу для розвитку громадянського суспільства.
Проте на сьогоднішній день споживча кооперація України не підготовлена належним чином для виконання цієї складної соціально-економічної місії. Кризові явища трансформаційного періоду, несприятливе зовнішнє середовище, низка суб’єктивних внутрішніх чинників негативно позначилися на розвитку споживчої кооперації: звузилися масштаби кооперативної діяльності, суттєво знизилася віддача соціального і економічного потенціалу, погіршився економічний стан, застаріла матеріально-технічна база, послабилась соціальна місія кооперації.
В умовах, що склалися, нагально необхідним вбачається вирішення проблеми теоретичного обгрунтування пріоритетів стратегічного розвитку споживчої кооперації, адаптації її діяльності до ринкового середовища, одним із шляхів якої є подальший розвиток матеріально-технічної бази.
Проблема розвитку споживчої кооперації, її матеріально-технічної бази посідає чільне місце у роботах таких вітчизняних вчених як: Біла О.Г., Марцин В.С., Аліман М.В., Маркіна І.А., Апопій В.В., Васильців Т.Г., Павлишин Б.Л., Левицький В., Меншикова Ю.М., Тереховська В.І., Перхун В.Г. та інших. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень, питання залишається недостатньо вивченим.
Метою статті є дослідження основних проблем споживчої кооперації, а особливо проблеми розвитку матеріально – технічної бази в сучасних умовах; оцінки ефективності використання матеріально – технічної бази споживчого товариства та надання пропозицій щодо адаптації до умов перехідної економіки.
Споживча кооперація функціонує як соціально-економічна система. З усіх складових кооперативного сектору економіки вона є найбільш структуризованою та організаційно оформленою. Проте на історичному шляху свого розвитку і становлення споживча кооперація пройшла через різні труднощі і негаразди.
Загалом споживчій кооперації явно не поталанило у її сприйнятті та оцінках у різні часи. У радянський період, за адміністративно-командної системи, кооперацію вважали «пережитком капіталізму», а відтак, намагалися перетворити у пасивний, слухняний придаток державних структур. Тобто, визнаючи на словах принцип самоврядування, насправді насаджували директивний стиль, сковували господарську ініціативу та економічну свободу частоколом інструкцій, нормативних актів та інших обмежень. А зараз – нова крайність, не менш дошкульні епітети та дефініції, тільки вже з протилежним знаком – на зразок «останній фіговий листок соціалізму» [2, c.7].
Слід зазначити, що за роки незалежності України споживча кооперація пережила не кращі часи. У період гіперінфляції, коли організації і підприємства залишилися без обігових коштів, було знецінено пайовий капітал, що призвело до скорочення комерційно-виробничої діяльності, закриття великої кількості кооперативних об'єктів, стагнації господарсько-фінансової діяльності значної кількості організацій і підприємств споживчої кооперації. Звичайно ж це не могло не позначитися на соціальній привабливості системи, її суспільній значимості.
Трансформаційний період розвитку сучасної української економіки у свою чергу обумовив подальші негативні тенденції розвитку споживчої кооперації, які, зокрема, проявилися у:
- недостатній адаптації української споживчої кооперації до ринкових форм і методів господарювання;
- посиленні негативного впливу проблеми структурної закритості;
- істотному руйнуванні економічного і ресурсного потенціалу кооперації в умовах глобальної кризи перехідного періоду;
- неефективному використанні наявних ресурсів і ліквідного майна;
- загострення проблеми соціального характеру, що пов’язані зі складним становищем сільського населення, соціально-демографічною ситуацією, низьким соціально-культурним рівнем розвитку сільської місцевості України [4].
Важливою проблемою для подальшого розвитку споживчої кооперації є стан її матеріально – технічної бази. Неефективне використання матеріально-технічної бази підприємств споживчої кооперації збільшує збитки від їхньої господарської діяльності. Велика частина виробничих потужностей або простоює, або здається в оренду. Разом з тим, надання в оренду торгових приміщень на короткий термін (один рік) не стимулює орендарів вкладати кошти у зміцнення і підтримання у належному стані матеріально-технічної бази діючих підприємств торгівлі та громадського харчування. Кошти за оренду приміщень перераховуються ними на рахунок райспоживтовариства, а на ремонт приміщень не повертаються. Ремонти приміщень, заміна торгово-технологічного обладнання, особливо холодильного, не проводиться роками, що негативно відображається на якості та культурі торговельного обслуговування населення [3].
Недостатньо використовується потенціал ринків споживчої кооперації. Більшість облспоживспілок допускають значне відставання з виконання програми розвитку ринків та перетворення їх у сучасні торговельно-сервісні комплекси.
Для більш детального дослідження стану матеріально-технічної бази споживчої кооперації здійснимо аналіз ефективності використання основних фондів на прикладі Мурованокуриловецького СТ, яке знаходиться у Вінницькій області. Показники ефективності використання основних фондів Мурованокуриловецького СТ за 2008-2010 рр. нами наведено у табл. 1.
Таблиця 1.
Показники ефективності використання основних фондів Мурованокуриловецького СТ за 2008-2010 рр.
Показники 2 008р. 2 009р. 2 010р. Абсолютне відхилення, +,- Відносне відхилення, %
2009р./2010р. 2008р./2010р. 2009р./2010р. 2008р./2010р.
Фондовіддача, грн. 3,280 3,113 3,232 0,119 -0,048 3,823 -1,463
Фондомісткість, грн. 0,305 0,321 0,309 -0,012 0,005 -3,682 1,485
Прибутковість основних фондів, грн. 0,017 0,025 0,005 -0,020 -0,012 -80,000 -70,588
Коефіцієнт оновлення основних фондів 0,148 0,010 0,019 0,009 -0,129 90,000 -87,162
Коефіцієнт зносу основних фондів 0,458 0,435 0,454 0,019 -0,004 4,368 -0,873
Коефіцієнт придатності основних фондів 0,542 0,565 0,546 -0,019 0,004 -3,363 0,738

Оцінка динаміки розрахованих показників свідчить про відсутність позитивних змін у ефективності використання основних фондів Мурованокуриловецьким СТ протягом останніх трьох років. Так, фондовіддача у 2009-2010 рр. збільшилась на 0,119 грн. або на 3,823 %, а фондомісткість зменшилась на 0,012 грн. або на 3,682 %; проте, порівнюючи динаміку показників за 2008-2010 рр., можемо побачити, що фондовіддача зменшилась на 0,048 грн. або на 1,463%, а фондомісткість збільшилась на 0,005 грн. або на 1,485 %, що є негативною тенденцією. Прибутковість основних фондів даного товариства є низькою і у 2010 р., порівнюючи з 2008 р., вона зменшилась на 70,588 % і становила 0,005 грн. Коефіцієнт оновлення показує частку введених основних фондів у їх загальному наявному обсязі. Оновлення основних фондів СТ у 2008 р. було здійснено на 14,8 %, у 2009 р. – лише на 10,0 %, а у 2010 р. – на 19,0 %. Коефіцієнт зносу у 2009-2010 рр. збільшився на 0,019, а у 2008-2010 рр. він зменшився на 0,004, що, в свою чергу, спричинило зміну коефіцієнта придатності. Ці зміни свідчать про погіршення стану основних фондів Мурованокуриловецького СТ за 2008-2010 рр.
Необхідно також зазначити, що матеріально-технічна база споживчого товариства є досить застарілою і не відповідає сучасним вимогам. Вона залишилась ще від часів Радянського Союзу і досить повільно здійснюється її модернізація, технічне переоснащення, оновлення, що призводять до зниження конкурентоспроможності підприємств на внутрішньому ринку товарів і послуг.
Таким чином, економічний аналіз розвитку матеріально-технічної бази споживчої кооперації засвідчив, що ефективність її використання не відповідає вимогам сучасного етапу розвитку ринкових процесів, що послаблює конкурентоспроможність споживчої кооперації на споживчому ринку.
Споживча кооперація в Україні функціонує в умовах нинішніх суспільно-політичних трансформацій і становлення ринкових відносин. Тому головною проблемою, яка постала перед нею, є пошук шляхів і методів виведення кооперативної системи на конкурентоспроможний рівень, на чому наголосив на ХХ з’їзді споживчої кооперації України голова правління Укоопспілки С. Бабенко, вказуючи на дуже непросте завдання: «на всіх рівнях, у всіх сферах діяльності зламати психологію виживання, вичікування і рішуче, у найкоротший термін перейти до політики сталого, динамічного розвитку» [5].
Підвищення ефективності використання елементів матеріально-технічної бази підприємства може бути досягнуто за рахунок здійснення їх раціонального розміщення, покращення контролю за дотриманням правил експлуатації та технічного обслуговування, удосконалення добору та підготовки кадрів, які здійснюють експлуатацію та технічне обслуговування обладнання, впровадження систем матеріального стимулювання персоналу за безаварійну роботу обладнання, подовження ремонтного циклу та періоду експлуатації тощо.
Можна погодитися з думкою економістів, які вважають, що в умовах формування ринкової економіки актуалізується необхідність у науково обґрунтованому, комплексному підході до створення стратегії використання матеріально-технічної бази підприємства, тобто оновлення матеріально зношених і морально застарілих її елементів на вищому технічному рівні з досягненням належного соціально-економічного ефекту [1].
Враховуючи вимоги сьогодення, на нашу думку, перед системою, правлін¬нями споживспілок і споживчих товариств стоїть нагальне завдання — у найближчі роки запровадити сучасні техноло¬гії обслуговування споживачів в усій коо¬перативній торговій мережі.
Щоб використання матеріально-технічної бази споживчої кооперації було справді економічно вигідним та ефективним, необхідно не тільки стежити за її технічним станом, а й залучати фахівців при проведенні складних ремонтів; здійснювати прискорену модернізацію об'єктів, оновлен¬ня їх внутрішнього і зовнішньо вигляду, технічне переоснащення та забезпечен¬ня широким асортиментом товарів, тобто створення розгалуженої мережі конкурен¬тоспроможних підприємств; усувати простої; удосконалювати планування, управління й організацію праці; знижувати фондомісткість; підвищувати фондовіддачу та продуктивність праці на підприємстві; підвищувати якість ремонтних робіт, а також у разі потреби застосовувати орендоване устаткування з метою підвищення ефективності господарської діяльності.
Оцінка стану матеріально-технічної бази споживчої кооперації засвідчила значні проблеми у її розвитку, що вплинуло на звуження масштабів діяльності та конкурентоспроможність кооперативних підприємств на споживчому ринку. Тому рівень розвитку споживчої кооперації може бути суттєво підвищений за рахунок більш ефективного використання її матеріально-технічної бази. Підприємства споживчої кооперації, що мають в своєму розпорядженні основні фонди, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно використовувати те, що є, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих інвестицій.

Список використаних джерел:
1. Васильців Т.Г., Павлишин Б.Л. Стратегічні засади управління використанням матеріально-технічної бази підприємства. –
http://www.nbuv.gov.ua/portal...._10.pdf
2. Левицький В. Споживча кооперація: реальність і домисли // Урядовий кур’єр, 2007. - №164.
3. Меншикова Ю.М. Проблеми розвитку підприємств споживчої кооперації в ринкових умовах. – http://ukrcoop-journal.com.ua/2009-2/num/files/mconf211108.pdf
4. Тереховська В.І. Споживча кооперація України та її економічна безпека. –
http://ukrcoop-journal.com.ua/2009-2/num/files/mconf211108.pdf
5. Перхун В.Г. Споживча кооперація у соціальному розвитку сучасного суспільства // Матеріали ХХ з’їзду споживчої кооперації України. – К., 2009.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Павлюк О., Проблеми розвитку матеріально-технічної бази...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: