Четвер, 21.06.2018, 01:10
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Кудла М. Мобілізація резервів зростання прибутку... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Кудла М. Мобілізація резервів зростання прибутку...
Кудла М. Мобілізація резервів зростання прибутку...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 15:45 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Мар’яна Кудла

Чернівецький торговольно-економічний інститут
Наук. кер.- Гутафель В.В.
м. Чернівці

Мобілізація резервів зростання прибутку торговельного підприємства в сучасних умовах


Постановка проблеми. Прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, які забезпечують його розвиток. На даному етапі розвитку економіки України велика кількість торговельних підприємств є неприбутковими або ж малоприбутковими, це є наслідком післякризової ситуації в країні. Високі ціни на закупівлю товарів, інфляція, невисока купівельна спроможність населення, нова податкова система, саме ці фактори зменшують розмір прибутку торговельного підприємства. Для ефективного функціонування торговельних підприємств у сучасних умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів зростання прибутку.
Анотація. Дані проблеми є досить актуальними у сучасних умовах, тому що розмір прибутку впливає на те чи буде успішним торговельне підприємство, чи збанкрутує і перестане існувати взагалі. Саме тому, цієї теми у своїх публікаціях торкалися такі автори, як Бланк І.А., Мазаракі А.А., Марцин В.С., Семенов Г.А., Панкова М.О., та інші. У своїх працях вони розглянули сутність прибутку торговельних підприємств, розкрили значущість та фактори впливу на формування прибутку.
Але, проаналізувавши наукові праці вчених слід відзначити, що проблеми мобілізації резервів збільшення прибутків торговельного підприємства саме у сучасних умовах вивчені недостатньо.
Метою дослідження є сучасна оцінка можливості збільшення прибутків торговельних підприємств за рахунок знаходження, виокремлення та використання нових неявних резервів, що сприятимуть зростанню прибутку. Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:
- виділити основні резерви зростання прибутку на підприємстві та фактори, які на них впливають ;
- визначити можливості виявлення та мобілізації резервів зростання прибутковості торговельних підприємств;
- обґрунтувати необхідність використання резервів, їх мобілізацію, для ефективного використання та збільшення прибутку торговельних підприємств у сучасних умовах;
Об’єктом дослідження є процес мобілізації резервів зростання прибутку торговельних підприємств у сучасних умовах.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та прикладних аспектів з формування прибутку та його збільшення за сучасних умов впливу на торговельні підприємства.
Прибуток – найбільш просте і одночасно найбільш складне поняття ринкової економіки. Він є основою і головною рушійною силою економіки ринкового типу, основним стимулом діяльності підприємців. Для підвищення ефективності роботи підприємств першочергове значення має виявлення резервів зростання прибутку. Для визначення основних напрямів пошуку резервів збільшення прибутку фактори, які впливають на його отримання, класифікують за різними ознаками. В основному фактори, які впливають на прибуток поділяють на зовнішні та внутрішні. Внутрішні фактори впливу на величину прибутку поділяють на реалізаційні та позареалізаційні фактори.
До зовнішніх факторів відносяться природні умови, державне регулювання цін, тарифів, відсотків, податкових ставок і пільг, штрафних санкцій та інше. Ці фактори не залежать від діяльності підприємств, але можуть спричиняти значний вплив на величину прибутку [3, с.141].
Післякризовий стан економіки, вимагає максимальної мобілізації внутрішніх резервів зростання прибутку. Одним із резервів росту прибутку підприємства є збільшення об’єму реалізації товарної продукції. Між прибутком та об’ємом реалізації існує пряма залежність, тобто чим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток.В той же час ріст прибутку на підприємстві означає й збільшення відрахувань в державний бюджет.
Для збільшення обсягу отримуваного прибутку велике значення має збереження наявних довготривалих господарських зв’язків. Їх зруйнування погано позначається на торгівлі, матеріально-технічному постачанні. Для росту обсягу прибутку від реалізації необхідно регулярно проводити інвентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків. Ці надлишки необхідно продавати за ринковими цінами. Зниження закупівельної ціни товарів при незмінній ціні реалізації є найважливішим резервом зростання прибутку. У зниженні собівартості товарів найбільш повно відбивається економія матеріальних та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприємство. Максимальна мобілізація резервів собівартості товарів є важливою умовою ефективного функціонування підприємства. Зниження собівартості товарної продукції – необхідна умова стабілізації цін, економічного процвітання будь-якого підприємства, джерело накопичень для прискорення соціально-економічного розвитку суспільства, підвищення добробуту населення [3, с.302-307].
Ефективне використання матеріальних ресурсів у значній мірі залежить від роботи відділу постачання. Однією з важливих задач органів постачання торговельних підприємств є контроль за станом запасів і за управлінням ними. Робота служби постачання має сприяти економічному і раціональному використанню товарних запасів при плануванні постачання, у процесі операційної роботи по виконанню розроблених планів постачання, а також при прямому використанні запасів.
Значний вплив на збільшення прибутку має оновлення основних засобів. Технічне перезброєння покращує економічні показники роботи підприємств. Однак введення нових підприємств і об’єктів у багатьох випадках викликає підвищення ціни товарів. Також на це впливають затраченні кошти на проектування будівельних об’єктів, від його якості, тривалості і вартості будівництва, а також вартості обладнання. Збільшення прибутку є одним з напрямків підвищення продуктивності праці, економії трудових витрат у процесі торгівлі.
Основою збільшення прибутку є впровадження у торгівлю досягнень науково-технічного прогресу. Саме науково-технічний прогрес та його ресурсозберігаючий характер забеспечують різкий поворот до інтенсифікації.
Резервом росту прибутку торговельних підприємств, в певній мірі, є підвищення цін. Ціни відображають кон’юнктуру ринку, протиставляючи продавця споживачу товару, і навпаки. Для збільшення обсягу отримуваного прибутку торговельним підприємствам необхідно застосовувати вірну тактику в області встановлення цін. При встановленні ціни товару слід використовувати спеціальну методику розрахунку купівельної ціни, правильно встановлювати торговельну націнку. Від правильності розрахунку ціни багато в чому залежить обсяг отримуваного прибутку, ліквідність і платоспроможність підприємства, його фінансовий стан.
Правильний розрахунок резервів росту прибутку є необхідним для його планування на майбутній період. Знаючи перспективну суму прибутку підприємства можна правильно спрогнозувати інвестиційну політику, а також витрати на соціально-культурні заходи та матеріальні заохочення працівників. Виявлення резервів росту прибутку впливає на вдосконалення комерційного розрахунку, розвиток ринкових відносин, сприяє ліквідації кризових явищ в економіці. [1, с.185-219].
Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерв - це кількісна величина. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції і її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів з їх мобілізації.
У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:
1) аналітичний - на цьому етапі виявляють і кількісно оцінюють резерви;
2) організаційний - тут розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які повинні забезпечити використання виявлених резервів;
3) функціональний - коли практично реалізують заходи і контролюють їх виконання.
Резерви збільшення прибутку є можливими:
- за рахунок збільшення обсягу реалізації товарів;
- за рахунок зниження витрат на реалізацію товарів та обслуговування покупців;
- за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;
- за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.
Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на реалізацію продукції.
Для пошуку й підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок зниження собівартості аналізують звітні дані щодо витрат за калькуляціями, користуючись методом порівняння фактичного рівня витрат з прогресивними науково обґрунтованими нормами і нормативами обладнання, нормами непрямих матеріальних витрат, капітальних вкладень тощо. Після розрахунку загальної величини резервів зниження собівартості продукції за всіма калькуляційними статтями необхідно деталізувати резерви збільшення прибутку за рахунок зниження затрат живої та уречевленої праці за окремими напрямками. Економія затрат живої праці досягається за рахунок здійснення таких заходів: підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості; скорочення витрат за понаднормові години роботи, виплат за цілоденні та внутрішньозмінні простої тощо. Підрахунок зростання прибутку за рахунок зниження ціни закупівлі товарів можна проводити за такими напрямами:
1. Здійснення організаційно-технічних заходів. За рахунок цього можна одержати економію протягом 12 місяців з моменту повного впровадження цих заходів.
2. Покращення обслуговування клієнтів. Цей захід може забезпечити збільшення кількості покупців торговельного підприємства, що приведе до максимальної реалізації товарів;
3. Зменшення прямих матеріальних витрат.
4. Зниження умовно-постійних витрат також може бути резервом збільшення прибутку. Таке зниження може статися у зв'язку зі зростанням обсягу продажу продукції.
5. Товари високої якості. Це значний резерв збільшення прибутку.
Після закінчення аналізу пошуку резервів збільшення прибутку результати узагальнюються. Під час пошуку резервів прибутку протягом звітного року можуть раптово виявлятися резерви короткострокової дії. Використання цих резервів можливе за допомогою розроблення системи оперативних заходів [1, с. 185-219].
Ще один резерв зростання прибутків торговельного підприємства можна розглянути на прикладі великого торговельного комплексу «METRO Cash & Carry». Дане підприємство, як резерв збільшення прибутку використовує власну торгову марку «Aro», широкий асортимент даної продукції представлений у всіх торгових групах промислових товарів, також дане підприємство використовує розвинену систему часових і сезонних знижок, що дуже приваблює клієнтів. Ще однією особливістю даного комплексу є те що воно займається оптовою торгівлею, тобто працює для тих, хто хоче зекономити на ціні, шляхом придбання більшої кількості товарів. «METRO Cash & Carry» є частиною інтернаціональної компанії «METRO Group», чистий прибуток, якої щорічно перевищує 800 млн. американських долларів.
Інший вид резерву збільшення прибутку використовує ТОВ фірма «Ліга-Прім», підприємство є прибутковим за рахунок використання пільгових цін для певних соціальних груп, а також володіє широким асортиментом товарної продукції, але основним резервом зростання прибутку даного підприємства є використання нижчих цін на товари, порівняно з іншими торговельними підприємствами.
Висновки: Отже, аналізуючи все вище сказане, ми можемо зробити певні висновки, щодо основних резервів зростання прибутку торговельних підприємств в сучасних умовах, а саме:
1. Торговельне підприємство може збільшити суму отриманого прибутку за рахунок збільшення обсягів закупівель товарів безпосередньо у підприємств-виробників і зменшення числа посередників, таким чином підприємства позбудуться зайвих витрат на оплату послуг підприємств-посередників;
2. Доведення рівня торгового обслуговування у відповідність з вимогами покупців стане передумовою підвищення цін, а це в свою чергу приведе до збільшення прибутку.
3. Також, резервом збільшення прибутку є використання ефективної підприємницької політики, вміння керівника йти на ризик, для отримання більшої суми прибутку, як винагороди;
4. Розширення і поновлення асортименту товарів відповідно до запитів покупців приведе до їх постійного збільшення, що є досить важливим для підприємства;
5. Здійснення рекламної й інформаційної діяльності торгового підприємства з урахуванням результатів маркетингового дослідження, допоможе підприємству привабити та втримати нових клієнтів, що безпосередньо позитивно вплине на прибуток;
6. До збільшення прибутку торговельного підприємства може привести також і запровадження власного виробництва, але тоді це вже буде не торговельне підприємство, а виробничо-торговельне, що вимагає більших витрат, але при ефективному управлінні прибутки даного підприємтсва значно зростуть.
На нашу думку, процес мобілізації резервів зростання прибутку торговельних підприємств у сучасних умовах спочатку полягає у виявленні певних резервів збільшення прибутку, що є у даного торговельного підприємства, потім в аналізі процесу використання цих резервів та взаємодії даних резервів з іншими можливими майбутніми резервами.
Список використаних джерел.
1. Бланк І. А. Торговий менеджмент / І. А. Бланк - [2-ге вид.,перероб. і доп.]- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004.-784 с.
2. Бланк І.А. Управління прибутком / І. А. Бланк - [2-ге вид.,перероб. і доп.]- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2002.- 752 с.
3. Поддєрьогін А.М та ін. /Фінансовий менеджмент: Навч-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2001.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Кудла М. Мобілізація резервів зростання прибутку...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: