Понеділок, 21.05.2018, 06:57
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Козек Я. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Козек Я. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ...
Козек Я. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ...
conf-cvДата: Середа, 04.05.2011, 15:42 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Козек Яна

Нау.кер. – Гутафель В.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА


Розкрито теоретичний зміст товарних запасів та необхідність їх управління, проаналізовано стан товарних запасів торгівельних підприємств, досліджено ефективність використання товарних запасів на основі показників їх оборотності.
Ключові слова: товарні запаси, оборотні кошти, ефективність управління, готова продукція.

У сучасних умовах для здійснення безперервного процесу товарного обороту на будь-якому торговельному підприємстві необхідні певні запаси товарів. Саме товарні запаси можна розглядати як матеріальну основу роздрібного товарообігу, оскільки вони є масою товарів, що надійшла на підприємство з різних джерел і призначена для подальшого продажу кінцевому споживачеві для особистого або колективного вжитку.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку ринкових відносин, виникнення різноманітних організаційно-правових форм підприємств, розвиток конкуренції, необхідність впровадження і використання сучасних інформаційних технологій зумовили пошук нових підходів до управління товарними запасами на підприємствах торгівлі. Як наслідок виникає необхідність удосконалення методики управління товарними запасами.
Актуальність дослідження. Особливості функціонування торговельних підприємств за сучасних економічних умов та значущість для них товарних запасів як базової складової під час формування ринкової стратегії обумовлюють актуальність дослідження проблеми ефективності управління запасами.
Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичним аспектам управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємствах присвячені праці вітчизняних науковців –І.І. Королькова, М.Д. Виноградського, П.Ю. Балабана, І.О. Бланка, А.А. Мазаракі, Л.О. Лігоненко, зарубіжних науковців Дж. Букана, Е. Кенігсберга, П. Зерматі, П. Мілгрома, Дж. Робертса, М.М. Дарбіняна, Л.П. Наговіциної, Ю.П. Гризанова, Ю.І. Рижикова, В.І. Сергеєва, А.М. Гаджинського та ін. Однак багато питань теоретичного та методичного характеру з цієї проблеми ще потребують подальших поглиблених досліджень.
Однією з умов досягнення високих кінцевих результатів торговельної діяльності підприємства й підвищення її ефективності є постійне продумане формування товарних запасів і вміле управління ними. Ухвалення рішень щодо управління товарними запасами робить вплив на всі сторони господарської діяльності підприємства: зміну обсягу товарообігу, величину доходів, витрат обороту, прибуток і рентабельність. Саме тому метою статті є дослідження теоретичного обґрунтування системи управління товарними запасами, механізму та проблем формування запасів в умовах нестабільності.
Цілі статті. При написанні статті поставлено такі цілі: розкрити зміст теоретичних положень, що розкривають сутність і зміст процесу управління запасами підприємств роздрібної торгівлі; дослідити стан та динаміку ефективності управління товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі за сучасних умов.
В сучасній теорії поняття товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі розглядається з різних боків, в залежності від того, об’єктом якого функціонального управління вони є. Кожен з цих підходів розглядає лише сутнісні характеристики цього поняття, що не дає змогу ідентифікувати його як цілісний об’єкт управління з позицій системності, а й відповідно приймати найбільш ефективні комплексні управлінські рішення, спрямовані на забезпечення стійкого економічного підприємства та збільшення його ринкової вартості. Богацька Н. визначає товарні запаси як цілісний інтегрований об’єкт управління таких функціональних управляючих систем роздрібного торговельного підприємства, як операційний менеджмент, фінансовий менеджмент, логістичний менеджмент та бухгалтерській облік [1, С.181].
Товарні запаси перебувають у постійному русі й оновленні. Кінцевою стадією руху є вжиток, причому на місце спожитих товарів виробництво поставляє нові. Товари протягом більшого або меншого часу утворюють запас, поки їх не замінять нові екземпляри того ж виду. Лише за допомогою такого утворення запасу забезпечується постійність і безперервність процесу обороту.
Забезпечення безперервності процесу реалізації товарів та обслуговування покупців потребує створення на торговельному підприємстві певного обсягу товарних запасів.
Наявність запасів гарантує більшу надійність в роботі, яка полягає у безперебійній торгівлі та задоволенні потреб споживачів. Необхідність зберігання товарів тягне за собою витрати, пов'язані з утриманням запасів:
● утримання складських приміщень,
● оплата праці персоналу,
● бухгалтерського обліку,
● вилучення з обігу капіталу, що інвестується у запаси.
Основне призначення товарних запасів на торговельних підприємствах – забезпечувати стійку пропозицію товарів із урахуванням купівельного попиту. Причому пропозиція товарів має бути виражена у вигляді сформованого асортименту для певного типу торговельного підприємства. Отже, асортимент товарів є вихідним, відправним моментом для створення товарних запасів [2, С.19].
Відповідно до асортиментних переліків мають утворюватися й товарні запаси, ідентичні за своєю структурою. Їх необхідно відновлювати шляхом регульованого завезення товарів. Товарні запаси на торговельних підприємствах повинні формувати реальну пропозицію товарів, що забезпечує їх безперебійний продаж. У процесі реалізації товарні запаси витрачаються й замість тих, що вибувають, мають завозитися нові, відповідні за своєю структурою й кількістю необхідному асортименту. Інакше порушується стійкість сформованого асортименту та створюються несприятливі умови, наслідком яких буде недоотримання прибутку підприємством, погіршення обслуговування покупців.
Необхідність формування товарних запасів обумовлена такими причинами [3, С.76]:
• час, необхідний для транспортування товарів від місця виробництва до місця продажу, включаючи час на вантаження-розвантаження;
• сезонні коливання щодо виробництва та вжитку товарів;
• невідповідність між виробничим і торговельним асортиментом товарів, що спричиняє необхідність тієї, що підсортувала, упаковки і підробки;
• особливості територіального розміщення виробництва;
• умови транспортування товарів, відстань між постачальником і торговельним підприємством;
• умови реалізації товарів;
• інтервали завезення товарів;
• рух товару;
• стан матеріально-технічної бази торгівлі, що забезпечує можливості для зберігання товару.
Основною метою управління товарними запасами є формування й підтримка їх величини на такому рівні, який дозволяє забезпечити безперебійну торгівлю кожним товаром за умов мінімальних витрат. Для досягнення цієї мети керівники або менеджери підприємства повинні вести облік товарних запасів, визначити, скільки треба зберігати запасів, коли розміщувати замовлення та скільки замовляти одиниць товару за один раз. Від керівників і менеджерів торговельного підприємства потрібне вміння не лише визначати необхідну величину запасів, але й розробляти графіки постачань, розраховувати оптимальні партії нових замовлень, добиватися ув'язки обсягу продажів із величиною запасів, за необхідності організовувати складування запасів, брати до уваги вимоги логістики та маркетингу, постійно проводити фінансовий аналіз потреб у запасах, розраховувати витрати, пов'язані із запасами, та враховувати політику у сфері цін.
Управління товарними запасами підприємств полягає в забезпеченні оптимальної їх кількості та структури, необхідних для реалізації стратегічного плану підприємства. Процес управління товарними запасами являє собою систему заходів, які охоплюють вирішення завдань стратегічного аналізу, фінансового менеджменту та маркетингу. Політику управління товарними запасами підприємств доцільно здійснювати в таких аспектах:
• формування оптимальної облікової, податкової, цінової та товарної політики;
• забезпечення дієвої системи внутрішнього контролю; аналіз складу та структури товарних запасів;
• оптимізація структури товарних запасів;
• мінімізація поточних витрат на обслуговування товарних запасів;
• забезпечення ефективності використання товарних запасів.
Ефективність управління товарними запасами підприємства обумовлюються багатьма чинниками – як зовнішніми, що не залежать від діяльності підприємства, так і внутрішніми, на які підприємство може та повинно активно впливати. До зовнішніх чинників належить загальний стан економічної ситуації в країні та регіоні, особливості та нестабільність податкового законодавства, умови надання кредитів та процентні ставки, наявність цільового фінансування. Однак не меншу роль відіграють внутрішні чинники, які підприємство має активно використовувати з метою підвищення ефективності використання обігових коштів [4, С.382].
При оцінці стану товарних запасів зазвичай використовують лише горизонтальний і вертикальний аналіз, а також показники їх оборотності. У статті для виявлення тенденції зміни структури запасів у загальній вартості оборотних коштів досліджуваних підприємств проведено вирівнювання динамічних рядів з використанням аналітичного рівняння лінійної регресії, що дало змогу оцінити ефективність їх управлінням.
Аналіз товарних запасів включає такі етапи:
1. Розглядаються суми товарних запасів – темпи їх динаміки, питома вага в обсязі оборотних активів.
2. Вивчається структура запасів у розрізі їх видів і основних груп.
3. Вивчається ефективність використання різних видів і груп запасів і їх обсягу в цілому, яка характеризується показниками їх оборотності.
Для аналізу запасів відібрані три торговельні підприємства: ПП «Ліга-Прім», ВАТ «Буковинка», ТОВ «Дефіс».
Стан товарних запасів характеризується, насамперед, їх наявністю на певну дату. На досліджуваних підприємствах стан товарних запасів характеризується такими даними табл. 1.

Таблиця 1
Динаміка середніх залишків товарних запасів на досліджуваних підприємствах, 2008 – 2010 рр., тис. грн.
Акціонерні товариства Роки Темп росту, у % до 2008 р.
2008 р. 2009 р. 2010 р.
ПП «Ліга-Прім» 597,2 379,2 891,1 149,2
ВАТ «Буковинка» 138,8 210,9 286,7 206,5
ТОВ «Дефіс» 687,7 768,6 989,7 143,9

Аналіз свідчить, що за досліджуваний період спостерігається зростання абсолютної величини товарних запасів на всіх підприємствах. Але за цими даними не можливо зробити висновок, чи має ця тенденція сприятливий для підприємств характер. Щоб зробити висновки, цей аналіз потрібно доповнити аналізом питомої ваги запасів у вартості оборотних коштів, який представлений у табл. 2.
Таблиця 2.
Питома вага товарних запасів у вартості оборотних коштів торговельних підприємств, 2008-2010 рр. (на кінець року), %
Акціонерні товариства Роки Товарні запаси, %
ПП «Ліга-Прім»
2008 23,6
2009 12,6
2010 40,1
ВАТ «Буковинка» 2008 48,9
2009 55,6
2010 24,9
ТОВ «Дефіс» 2008 69,0
2009 68,0
2010 65,5

Аналізуючи зміни структури розміщення оборотних коштів, можна зробити висновок, що за досліджуваний період частка товарних запасів цінностей на ВАТ «Буковинка» зменшилась на з 48,9 до 24,9%, на ТОВ «Дефіс» з 69,0 до 65,5%, на ПП «Ліга-Прім» зросла на 16,5 %.
Але без проведення глибокого дослідження неможливо робити висновок про те, що зростання частки запасів у структурі оборотних коштів є позитивним чи негативним явищем. Причини і наслідки такої тенденції різноманітні. Так, збільшення частки товарних запасів може означати їх нагромадження під дією неліквідів; свідомого нагромадження у зв'язку з перебоями в постачанні; розширенням виробництва. Наслідки − підвищення собівартості продукції, відволікання коштів з обороту, збитки.
Для виявлення тенденції зміни структури запасів у загальній вартості оборотних коштів досліджуваних підприємств проведено вирівнювання динамічних рядів з використанням аналітичного рівняння лінійної регресії, яке має такий вигляд:
У t = ao + a1t, (1)
де У t – вирівняні значення динамічного ряду;
t – час, тобто порядкові номери періодів;
ao і a1 – параметри рівняння шуканої прямої;
ao – початок відліку;
a1- коефіцієнт регресії або пропорційності.
Для оцінки порівняльної стійкості окремих динамічних рядів розраховано коефіцієнти їх варіації (табл. 3).
Аналіз показує, що динаміка питомої ваги товарних запасів у сумі оборотних коштів є найбільш стійкою на підприємствах ТОВ «Дефіс» (v= 3,2), що свідчить про більш ефективне управління їх формуванням та використанням на цих підприємствах. Найбільш значне коливання аналізованого показника спостерігається на ПП «Ліга-Прім» (v = 46,1). Якщо v дорівнює понад 33%, то це свідчить про велике коливання ознаки в сукупності, що вивчається, а також про неефективне управління розміщенням оборотних коштів у запаси.

Таблиця 3.
Результати вирівнювання динамічних рядів питомої ваги товарних запасів у вартості оборотних коштів підприємств, 2008-2010 рр.
Акціонерні товариства Рівняння лінійної регресії Коефіцієнт варіації (v)
ПП «Ліга-Прім» y = -7,62x + 60,54 46,1
ВАТ «Буковинка» y = -0,72x + 43,56 25,8
ТОВ «Дефіс» y = -0,47x + 69,43 3,2

Таким чином, проведений аналіз стану товарних запасів дає змогу зробити висновок, що їх сума на досліджуваних торговельних підприємствах зросла, що сприяло нарощуванню обсягів реалізації продукції. Проте на досліджуваних підприємствах спостерігається суттєве коливання питомої ваги запасів у структурі оборотних коштів. Це свідчить, що на ряді підприємств слід удосконалити процес їх управління.
Ефективність діяльності підприємства багато в чому залежить від розробки і впровадження науково обґрунтованої системи формування оборотних коштів, зокрема товарних запасів.
Фінансові менеджери повинні постійно вирішувати питання: скільки необхідно грошових коштів для здійснення ритмічного процесу виробництва і реалізації продукції. Виходячи з особливостей функціонування товарних запасів, в економічній літературі управління ними порівнюється з управлінням часом. Отже, завдання фінансового менеджера полягає в прискоренні руху вартості товарних запасів з метою зменшення його потреби і підвищення рентабельності використання.
Дослідження ефективності використання товарних запасів передбачає аналіз показників їх оборотності, а також виявлення і дослідження факторів, що впливають на зміну вказаних показників, і розробку пропозицій щодо поліпшення використання товарних запасів підприємств.
Вибір типу політики фінансування товарних запасів має здійснюватись на кожному підприємстві із врахуванням конкретних факторів його зовнішнього фінансового середовища, та внутрішнього фінансового стану.
Формуючи товарні запаси, вирішують питання задоволення всіляких потреб людей шляхом надання їм права обирати товари із широкого асортименту. Вирішити це питання без необхідних запасів неможливо.
Як зазначає Круглова О., раціональне формування товарних запасів і їх регулювання – найважливіша умова для забезпечення розширеного відтворення товарів, у тому числі безперебійного продажу товарів, усе більш повного задоволення попиту населення за умов мінімально можливих витрат виробництва й обороту [5, С.44].
Ефективність управління товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі залежить від наступних організаційно-економічних факторів: форма товарної спеціалізації та тип магазину; обсяг товарообороту; питома вага товарів місцевих постачальників в загальній сумі їх закупівлі; рівень забезпеченості підприємства приміщеннями для зберігання товарів; наявність розробленої нормативної бази та логістичних схем внутрішнього руху товарних запасів; форми внутрішнього контролю за їх станом і рухом, що використовуються. Врахування розглянутих факторів в процесі управління товарними запасами в підприємствах роздрібної торгівлі дозволить підвищити ефективність цього процесу [6, С. 275].
Таким чином, визначено, що питома вага товарних запасів має значні розбіжності за підприємствами, що свідчить, що на ряді підприємств слід удосконалити процес їх управління. Встановлено, що при загальній тенденції до скорочення терміну оборотності товарних запасів спостерігається значне коливання показників по підприємствах, що свідчить про наявність невикористаних ними можливостей щодо поліпшення організації формування та використання товарно-матеріальних запасів.
Розроблення ефективної стратегії управління товарними запасами торговельного підприємства дає змогу забезпечити високоефективну господарську діяльність та конкурентоспроможність підприємства, а також формування стратегічного плану його розвитку в сучасних умовах господарювання.
Правильне управління товарними запасами суттєво впливає на фінансовий стан торговельного підприємства. Присутність або відсутність товарних запасів веде за собою як доходи, так і витрати. Кожне підприємство вибирає форму управління товарними запасами, виходячи з особистих потреб і поточного стану споживчого попиту. Ефективний механізм управління товарними запасами торговельного підприємства дає змогу в повному обсязі реалізувати цілі та завдання, які стоять перед ним; сприяє результативному здійсненню всіх його функцій на підприємствах торгівлі.
Список використаних джерел:
1. Богацька Н.М. Сутність, мета та задачі управління товарними запасами – один із сучасних аспектів діяльності підприємства роздрібної торгівлі // Зб. наук. пр. ДНУ. Вип.191. – Дн.:2008. – С.180-186.
2. Бондаренко О.С. Сучасні моделі управління виробничими та збутовими запасами// Економіка та держава. – 2009. – № 3. – С. 16-22.
3. Богацька Н.М. Організація внутрішнього руху товарних запасів в підприємстві // Вісник КНТЕУ. – К.: 2005. - С.74-79.
4. Масленніков О. Шляхи ефективного управління товарними запасами кооперативної торгівлі // Науковий вісник. – 2009. – № 15. – С. 380 – 384
5. Круглова О.А. Оцінка ефективності управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі// Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. праць Львівської КА. – Львів: Вид-во ЛКА, 2006. – С. 42-47.
6. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. – К.: КНЕУ, 2008. – 302 с.

 
Форум » Матеріали конференції 29.04.2011 » Ефективність бізнесу в у мовах трансформації економіки » Козек Я. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: