Вівторок, 22.05.2018, 09:45
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Сьомкіна Л., ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Розвиток теорії та методики обліку, аналізу та аудиту » Сьомкіна Л., ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ...
Сьомкіна Л., ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ...
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 14:17 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Людмила Сьомкіна


Наук. кер. – Лобачева І.Ф.,
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Вінниця


ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


Як відомо діяльність підприємств різних галузей матеріального виробництва є основою суспільного відтворення валового внутрішнього продукту. Відомо, що кожне підприємство є складною системою взаємопов’язаних підрозділів і ланок, які виконують різні функції в процесі виробництва продукції. Економічний бік діяльності підприємства відображує система показників, які дають економічну оцінку процесам та результатам цієї діяльності. Ряд зарубіжних та вітчизняних вчених досліджували проблеми економічного аналізу та намагалися вказувати шляхи їх вирішення. Багато з них приділяли значну увагу теоретичному підходу до вирішення проблем, з якими може зіткнутися підприємство в той час як розроблятиме методологію економічного аналізу [1, с. 118].
Нашою метою було обґрунтування практичної корисності аналітичних досліджень, визначення ролі економічного аналізу у системі управління підприємством.
У діяльності підприємства використовуються методи економічного аналізу, а саме: монографічний – для детального вивчення і опису досвіду роботи кращих колективів; експериментальний – при впровадженні нової техніки, технології, організації праці, виробництва і управління; розрахунково-конструктивний – пов’язаний з прийняттям перспективних рішень; статистико-економічний – використовується при вивченні масових економічних показників; абстрактно-логічний – при вивченні економічних проблем розвитку підприємницької діяльності. Концептуальну основу сучасного економічного аналізу складає єдність методологічного й організаційного забезпечення прийняття і оцінки ефективності використання управлінських рішень у часі та просторі зміни та розвитку економічних систем будь-якого рівня.
Економічний аналіз діяльності підприємства має бути тісно пов’язаний із системним підходом, тобто з комплексним вивченням об’єкта управління з урахуванням усіх його аспектів: економічного та психологічного. За системного підходу кожний об’єкт управління розглядають як комплекс взаємозв’язаних елементів, котрим притаманні визначені загальні властивості і котрі об’єднані для досягнення певної мети.
У спеціальній літературі рекомендується для визначення системи користуватися п’ятьма найважливішими принципами: системі притаманна єдина мета; система складається із взаємопов’язаних елементів, які створюють її внутрішню структуру; система існує в певному середовищі, яке може справляти обмежуючий вплив на її функціонування; система має певні ресурси, які забезпечують її функціонування; систему очолює керуючий центр, який організовує її рух до визначеної мети [2, с. 84]. Ці особливості до системного підходу до управління свідчать, що економічний аналіз не може забезпечити підготовки управлінських рішень стосовно всіх аспектів діяльності підприємства. Але він є надійним інструментом для вирішення проблем саме економічного аспекту, а також для економічного обґрунтування рішень з іншими проблемами управління. Це дає змогу визначити місце економічного аналізу в системі управління підприємством.
Основними завданнями функціонування підприємства є: отримання прибутку, достатнього для задоволення потреб колективу та власників підприємства, а також для забезпечення активного виробничого процесу; задоволення потреб у тій продукції, роботах, послугах, які підприємство виробляє чи надає.
Головною метою економічного аналізу є зниження неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє. Економічний аналіз широко застосовується в процесі проведення ревізій, аудиторських перевірок та маркетингових досліджень. Це невід’ємна частина системи планування підприємства, яка (особливо щодо собівартості продукції) є складовою управлінського обліку. Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед, це пов’язано із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарюючого суб’єкта від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покупців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування [3, с. 84].
Підсумовуючи викладене, необхідно зауважити, що економічний аналіз як основний чинник підвищення ефективності діяльності підприємства має великий вплив на результативність підприємницької діяльності і сприяє досягненню її основної мети – одержанню прибутку. Таким чином, досягнення процесу управління підприємством дозволяє стверджувати, що аналіз є не тільки складовою інших функцій, але і самостійною функцією, від результатів здійснення якої залежить ефективність роботи підприємства і його підрозділів. Тому, економічному аналізу в системі підприємництва слід надавати важливого значення на всіх рівнях його формування і функціонування.
Список використаних джерел:
1. Ветрова Н. М., Кузьміна Н. В., Токарєва Д. Є. Теорія економічного аналізу: Нач.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / - Сімферополь: НАПТКБ, 2005. – 96 с.
2. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Л.: Нац. Ун-т «Львівська політехніка», 2005. – 427 с.
1. 3. Мних Є. В. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації // Бухгалтерський облік та аудит. – 2006. № 1. – С. 55 – 61
 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Розвиток теорії та методики обліку, аналізу та аудиту » Сьомкіна Л., ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: