Понеділок, 25.06.2018, 21:43
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Микитчук Т., Рихло А., Комерційна діяльність підприємницьких - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Микитчук Т., Рихло А., Комерційна діяльність підприємницьких
Микитчук Т., Рихло А., Комерційна діяльність підприємницьких
conf-cvДата: Середа, 15.12.2010, 10:53 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Микитчук Таїсія, Рихло Анатолій


Наук. кер.- Хотинь Л.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


Комерційна діяльність підприємницьких структур меблевої промисловості України


Інтенсивний розвиток ринкових відносин, зміни в інституціональній структурі економіки України створили нове середовище для здійснення комерційних процесів сучасних підприємств, які діють як у виробничій, так і невиробничій сферах.
Щоб успішно орієнтувати виробництво малих приватних підприємств меблевої галузі на вимоги ринку, потрібно перш за все добре його знати. Інформаційний інструментарій комерційної діяльності – це, по суті, його буквар, який повинен бути освоєним кожним, хто взявся за цю справу. Вивчення ринку – одна із важливих функцій комерційної діяльності малих приватних підприємств меблевої промисловості, в результаті реалізації якої, підбираються потенційні покупці. Перша ступінь в цьому процесі – сегментація ринку, поділ його, що дозволяє модифікувати якісні характеристики товару у відповідності з запитами окремих груп потенційних споживачів, створює основу для вибору стратегії і дає можливість більш-менш точно визначити сумарний обсяг ринку. Сегментація дає конкретні аргументи для реклами і продажу товарів відповідної номенклатури, визначених споживчих властивостей.
Комерційна діяльність малих приватних підприємств меблевої галузі розглядається як визначальна основа суб'єктів господарювання даної галузі. Вона має регулярний характер і відрізняється, по-перше, свободою при виборі напрямків та методів діяльності в меблевій промисловості, самостійністю прийняття рішень, по-друге, відповідальністю за прийняті рішення та їх наслідки, по-третє, цей вид діяльності не виключає ризик, збитки та банкрутство. Комерційна діяльність чітко орієнтована на отримання прибутку суб'єктами господарювання меблевої промисловості, а також досягнення максимальної вигоди для кінцевих споживачів меблів. Це є найголовнішим мотивом зацікавленості в сучасних підприємствах та результатах їх комерційної діяльності.
Актуальність даної теми полягає в необхідності детального професійного вивчення та дослідження комерційно-збутової діяльності підприємств меблевої промисловості, за рахунок активного збільшенні кількості малих приватних підприємств даної галузі на українському ринку меблів.
Метою даного дослідження є ознайомлення та дослідження стану розвитку та ефективності застосування комерційно-збутової діяльності малих приватних підприємств меблевої промисловості України.
Об’єктом даного дослідження є комерційна діяльність малих приватних підприємств меблевої промисловості України.
Предметом дослідження – теоретичні аспекти комерційно-збутової діяльності та її практичне застосування на малих приватних підприємствах меблевої промисловості України.
Дослідженням даної теми займалися як вітчизняні, так і іноземні вчені, серед них : Андрощук Г., Антонюк Л., Батур О., Бондаренко А., Задорожний Є., Новікова В., Покропивний С., Поручник А., Софіщенко І., Назарчук І., Кузнецова Н., Колесник П., Крок Е. та Фрідман А..
Для налагодження ефективної системи управління комерційно-збутовою діяльністю малих приватних підприємств меблевої промисловості необхідно чітка орієнтація щодо економічного змісту цього визначення. Багато суперечностей виникає навколо визначення поняття комерції. Зокрема, в різних літературних джерелах приводяться різні її тлумачення. В окремих з них чітко зазначено, що комерцію варто розглядати лише як одну з форм (видів) підприємницької діяльності. Адже підприємництво присутнє організації як промислового підприємства, яке надалі буде детальніше досліджено в даній статті, сільського фермерського господарства, торговельного підприємства, підприємства сфери обслуговування, так і банку, адвокатській конторі, кооперативу тощо. І серед усіх цих видів підприємницької діяльності тільки торговельна справа є в чистому виді комерційною діяльністю. [1]
Меблева промисловість України традиційно була представлена потужними деревообробними комбінатами та меблевими фабриками, орієнтованими на випуск масової продукції. Але на даний час більшість з них припинила діяльність, одною з причин цього була неправильно організована і спланована комерційно-збутова політика на підприємствах меблевої галузі, що потягнула наступні наслідки, які стали негативними факторами, вищезазначеного:
• розрив господарських зв’язків як в середині України, так і за її межами;
• втрата або суттєве подорожчання сировини, матеріалів і комплектуючих;
• неможливість виходу на зовнішні ринки через невисоку якість, несучасні дизайнерські рішення;
• неспроможність керівництва меблевого підприємства сприйняти нову парадигму ведення бізнесу, орієнтовану на швидку зміну модельного ряду, виконання персональних замовлень тощо.
Малі приватні підприємства складають значну частку в загальній чисельності операторів світового меблевого ринку та відіграють важливу роль у розвитку цієї промисловості. Від загальної кількості європейських виробників меблів (88,5 тис. підприємств) 90% становлять малі підприємства, з чисельністю працюючих до 20 чол. Виробництвом меблів в Росії займаються 2,8 тис. підприємств, з яких 81% - малі підприємства (2,3 тис. суб’єктів господарювання). Незважаючи на велику кількість малих підприємств в структурі російських виробників меблів, вони забезпечують тільки близько 20% товарної продукції галузі. Станом на 2008 р. близько 30% пропозиції на українському ринку меблів формується продукцією малих і так званих мікропідприємств. [7]
У широкому значенні комерційна робота підприємства являє собою велику сферу оперативно-організаційної діяльності торговельних організацій і підприємств, спрямована на здійснення процесів купівлі-продажу товарів для задоволення попиту населення й одержання прибутку.
Ефективність комерційної діяльності визначається як співвідношення результатів комерційної діяльності з використаними для цього засобами виробництва і робочої сили протягом визначеного проміжку часу. До основних показників, що відображають економічний ефект від комерційної діяльності, відносять: обсяг реалізованої продукції, величину отриманого прибутку, економію ресурсів, витрат, різницю між ціною реалізації та закупівельною ціною. Поряд з економічною вигодою, ефект комерції може означати і соціальну доцільність. Роль соціального ефекту в підприємницькому середовищі зводиться до скорочення тривалості робочого тижня, збільшення нових робочих місць, рівня зайнятості людей, якості торговельного обслуговування, впровадження сучасних методів продажу товарів тощо.
На сьогоднішній день все більше значення повинно надаватися ролі та впливу чинників, що формують внутрішнє і зовнішнє середовище комерційної позиції об'єкта бізнесу, а саме малого приватного підприємства меблевої промисловості. Зміни цін, зміни в податковому законодавстві, коливання валютного курсу, нестабільність соціально-політичної ситуації, зміна стосунків з контрагентами тощо здатні активно впливати на комерційні процеси і спричиняти невизначеність результатів. Це обумовлює виникнення ризиків, без врахування яких неможливий ефективний розвиток підприємництва.
Зазначене підкреслює необхідність посиленої уваги щодо функцій і структури управління комерційною діяльністю підприємства меблевої промисловості, адже система управління носить досить динамічний характер, який має бути спрямований на адаптацію структури комерційної діяльності до особливостей і тенденцій розвитку ринку.
Подолання породжених адміністративно-командними методами керування негативних явищ у народному господарстві України можливо на основі реформування відносин власності і регульованої ринкової економіки. Одним із найважливіших політичних та економічних завдань держави є підтримка та розвиток підприємництва через соціально-економічне прогнозування, розробку державних програм, визначення пріоритетних напрямів і галузей розвитку народного господарства, через формування інвестиційної, податкової та кредитної політики. У подальшому це регулювання має забезпечуватись через реалізацію антимонопольної політики і розвиток конкуренції, державну стандартизацію, метрологію і сертифікацію, систему оподаткування та інші форми регулюючого впливу держави.
Комерційна діяльність малих приватних підприємств меблевої промисловості постійно вдосконалюється у відповідності з об'єктивними вимогами виробництва меблів та реалізації вироблених товарів, ускладненням господарських зв'язків, підвищенням ролі споживача в формуванні техніко-економічних та інших параметрів меблевої продукції. Значну ролі також відіграють зміни в організаційних формах та характері діяльності фірм.
Основними шляхами вдосконалення комерційної діяльності сучасних підприємницьких структур меблевої промисловості можна визначити наступні.
1. Посилення стратегічного планування, головною змістовністю якого має бути розробка основних засад та цілей розвитку компанії, розробка та реалізація стратегій, що є орієнтирами для різних сторін діяльності підприємств, зокрема, стратегій в сфері ділової політики, маркетингу, розподілу інвестицій та ресурсів, структури управління малих приватних підприємств меблевої промисловості .
2. Налагодження тотального управління якістю менеджменту: залучення керівників та виконавців фірми в процес ведення бізнесу на основі постійного задоволення та випереджування очікувань клієнтів. Система тотального управління якістю вимагає суттєвих змін в організації та впровадження комплексу управлінських процесів, що призводять до кардинальної зміни системи орієнтації робітників, адже якість меблів прямо пропорційна майбутньому попиту на меблі даного підприємства та майбутнім обсягам збуту.
3. Впровадження системи тотального управління якістю товарів (меблів та їх комплектуючих), яка б спрямовувалась на підвищення ступеня задоволення клієнтів продуктами та послугами, посилення іміджу та репутації малого приватного підприємства меблевої промисловості, збільшення чисельності клієнтів, підвищення продуктивності праці та прибутку.
4. Забезпечення інформаційної підтримки на підприємстві у вигляді комп'ютерного забезпечення: створення для користувачів принципово нових можливостей інтегрального характеру, організація автоматизованого документообігу, створення різноманітних масивів управлінської, комерційної та іншої інформації соціально-економічного характеру, можливість вирішення окремих професійних завдань за допомогою різних засобів та інструментів.
Належна організація комерційної діяльності дозволяє підприємству бути чимось більшим, ніж сумою його окремих компонентів – капіталу та співробітників.
Загалом, удосконалення організації комерційної діяльності на підприємствах меблевої промисловості, більш чітка деталізація функцій та організації управління на основі сучасних методів та технічних засобів визначатимуть і в багатьох випадках вирішуватимуть проблему підвищення якості управління суб'єктів бізнесу в меблевій промисловості України.
Отже, можна зробити висновок, що отримання прибутку, розвиток як підприємницьких структур меблевої промисловості, так і економіки взагалі, безперечно залежить від рівня ефективності планування, координації та здійснення комерційно-збутової діяльності на підприємствах, адже правильно організована та здійснювана комерційна діяльність підприємства це гарантія успіху всієї його господарської діяльності, рівня конкурентоспроможності та стійкої позиції на ринку.
Список використаної літератури:
1. Закон України "Про підприємництво" [Текст] : [закон України : офіц.. текст : за станом на 19 жовтня 2009 р.]. – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 75 с. ; ISBN 966-611-506-9.
2. Быкова Е. В., Стоянова Е. С. "Финансовое искусство коммерции", Москва: "Перспектива", 2000.-234 с.-( вища освіта).- ISBN 985-6-313-12546-7.
3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1/Редкол.:... С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін.-К.: Видавничий центр "Академія", 2000-864 с.
4. Экономическая энциклопедия / Науч. – ред. совет изд-ва "Экономика"; Ин-т экон. РАН; Гл.ред. Л.И.Абалкин.-М.: ОАО Издательство "Экономика", 2001-1055 с.
5. Криковцева Н.О., Комерційна діяльність [Текст] / Казакова О.Б., Саркісян Л.Г., Авдєєнко Л.Л., Дяченко Г.А., Курська Л.С., Сахарова О.Н. – К.: Центр учбової літератури, 2008 - 296 с.

6. Крушельницька О.В. Управління матеріальними ресурсами: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2003.-162 с.-( вища освіта).- ISBN 978-5-222-13469-6.
7. Литвиненко Т. М. Управління розвитком підприємства (за матеріалами малих підприємств меблевої промисловості України) : [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=7442&start=8
//Kyiv/.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Микитчук Т., Рихло А., Комерційна діяльність підприємницьких
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: