Пятниця, 20.04.2018, 03:14
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Чорней Є., РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇЇ ПІДПРИЄМСТВА - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Чорней Є., РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇЇ ПІДПРИЄМСТВА
Чорней Є., РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇЇ ПІДПРИЄМСТВА
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 17:59 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Євгенія Чорней


Наук. Кер. – Лошенюк І. Р.
Чернівецький торговельно - економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці


РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇЇ ПІДПРИЄМСТВА

В сучасних умовах керівництво торговельних підприємств зацікавлене в ефективному управлінні маркетинговою діяльністю. У поле зору виноситься питання аналізу ринкових можливостей, цільових ринків, комплексу маркетингу та управління ним. Грамотне і обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству вижити в мінливому зовнішньому середовищі.
Вибір стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться підприємство та яка б максимально відповідала економічній політиці і в той же час забезпечувала необхідну ефективність, рентабельність та матеріальну зацікавленість в результатах його діяльності.
Мета нашого дослідження полягає у аналізі і розробці маркетингової стратегії підприємства , яка дозволить йому успішно функціонувати на ринку.
Маркетингова стратегія – основний напрямок розвитку підприємства, який обумовлює досягнення поставлених цілей маркетингової діяльності, реалізації товарів, підвищення конкурентоспроможності, активного впливу на попит і пропозицію. Водночас вона передбачає контроль за ринком для утримання ринкових цін на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки підприємству [1, с.5].
Торговельне підприємство не може обійтись без планомірного та обґрунтованого процесу формування маркетингової стратегії, який не є спонтанним явищем і потребує уваги та ретельного аналізу.
Процес розробки маркетингової стратегії складається з наступних етапів: планування стратегічних рішень, формування цілей і визначення шляхів досягнення; управління як набір рішень і дій з реалізації стратегії, спрямований на досягнення цілей підприємства з урахуванням можливих змін зовнішнього та внутрішнього середовища [2, с.536].
Разом з тим розробка маркетингової стратегії розглядається як сукупність п’яти взаємозалежних процесів: стратегічний аналіз ринкової ситуації, визначення цілей маркетингу, вибір оптимальної маркетингової стратегії, розробка маркетингового плану, спрямованого на ефективну реалізацію стратегії, оцінка й контроль результатів.
Але існує й зворотній вплив, тобто можливість внесення змін у цільові орієнтири маркетингу, або у механізм реалізації стратегії, можливість доробки результатів, або перегляд і розробка нової маркетингової стратегії. Тому при розробці стратегії важливе місце має моніторинг її реалізації, який передбачає ефективність вибору та впровадження.
Процес розробки маркетингової стратегії підприємства починається з маркетинговою аналізу ринкової ситуації. Цей етап доцільно поділити на два напрямки аналізу: аналіз проміжного середовища й оцінка маркетингового потенціалу підприємства [3]. Даний рівень мінливість маркетингового оточення підприємництва і потрібен для того, щоб підприємство було готове до змін та вчасно й адекватно реагувало на них. У процесі аналізу визначається, на скільки підприємство заповнило обрану ним нішу і відповідні сегменти ринку, вивчається й оцінюється його конкурентна позиція.
При аналізі внутрішнього середовища підприємства визначаються ті можливості й той маркетинговий потенціал, на які підприємство може розраховувати в процесі досягнення маркетингових цілей. У процесі аналізу оцінюється вся система господарювання підприємства й окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які проміжне середовище надає підприємству.
Аналіз проміжного і внутрішнього середовища дозволяє усвідомити і сформулювати маркетингові цілі. Залежно від положення підприємства на ринку, наявності ресурсів, тривалості періоду обігу товарів, пропонуємо конкретизувати основні цілі маркетингу, орієнтовані на: завоювання споживача й стимулювання попиту, збільшення обсягу реалізації, завоювання й збільшення частки ринку, досягнення конкурентних переваг на ринку.
При розгляді та виборі маркетингової стратегії приймаються рішення щодо того, як воно буде досягати поставлених цілей: продуктово-товарна стратегія, стратегія просування товару, цінова стратегія, об’єднані стратегії [3]. Даному процесу передує розробка маркетингового плану, у межах якого розробляється система програм, яка повинна забезпечити найбільш ефективні шляхи реалізації стратегічних цілей маркетингу. Разом з тим визначаються цільові показники, які спрямовуються на забезпечення організаційних умов діяльності та маркетингових напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом продуктивного використання ресурсів.
Заключним етапом формування маркетингової стратегії є оцінка й контроль результатів, які відбуваються шляхом порівняння результатів з цілями, забезпечує стійкий зворотній зв'язок між процесом досягнення цілей і власне цілями, що стоять перед підприємництвом. Такий механізм зворотного зв’язку використовується для моніторингу й коригування його маркетингової стратегії [2, с. 537].
Отже, формування маркетингової стратегії підприємництва повинно складатися із взаємопов’язаних стадій, які доповнюють одна одну і націлені на досягнення максимально позитивних цілей.
Список використаних джерел
1. Корольков І.І., Ортинська В.В. Маркетинг опорний конспект лекцій. Київ 2005.
2. Балабанові Л.В.Маркетинг: Підручник.-2-ге вид. перероб. і доп. - К.:Знання-Прес,2004. _645с..
3. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VMSU/2007-01/07fomstp.htm

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку підприємницької діяльності » Чорней Є., РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇЇ ПІДПРИЄМСТВА
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: