Четвер, 21.06.2018, 02:42
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Белендюк М., ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Белендюк М., ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ...
Белендюк М., ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ...
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 17:37 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Марта Белендюк


Наук. кер. – Вудвуд В.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ


Стаття присвячена дослідженню проблем цінової політики підприємств. Запропоновано шляхи вирішення цих проблем. Розглянуто фактори, які впливають на формування цінової політики. Удосконалено механізм формування цінової політики на підприємствах.
В умовах розвитку ринкових відносин в Україні значення цінової політики постійно зростає. Особливо це має значення при постійному зростанні конкуренції на ринку, яка змушує підприємства постійно знижувати ціни на свої товари при зростанні якості продукції, яку виробляє підприємство. Але на сьогоднішній день на підприємствах проблемам цінової політики приділяється недостатньо уваги. В більшості випадків ціна визначається на підставі попиту та пропозиції, яка склалася на ринку без врахування інших чинників, які відбуваються в навколишньому середовищі. Тому проблеми цінової політики є досить актуальними.
Проблемами цінової політики та управління цінами займаються багато вчених, зокрема Артус М.М., Грицюк Е.О., Дугіна С.І., Волошенко А.В., Кириленко В., Кириленко Л., Литвиненко Я.В., Федорищева А. М., Шкварчук Л. О. та багато інших.
Метою даної статті є визначення сутності цінової політики на підприємстві її основних завдань, факторів впливу, а також виявлення основних проблем її формування в даний час та знаходження ефективних шляхів вирішення цих проблем.
Існує багато визначень поняття «цінова політика підприємства». Наприклад, Федорищева А. М. вважає, що цінова політика підприємства – це комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і практики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми [7, с.190].
Литвиненко Я. В. вважав, що цінова політика підприємства являє собою систему маркетингового дослідження ціни, визначення її, постійний моніторинг та зміни в залежності від зміни економічного середовища, яке оточує підприємство[6, с.233]. Проте найбільш точно визначив це поняття Е. О. Грицюк. На його думку, цінова політика підприємства – це система поведінки, дій і встановлення цілей підприємства у питаннях ціноутворення, яка базується на принципах ціноутворення, стратегії ціноутворення та визначення умов диференціації та зміни цін [2, c.268].
Дослідники в своїх наукових працях виділяють багато завдань, які виконує цінова політика на підприємстві і безперечно всі вони є вкрай важливими.
На думку Волошенка А.В. основними завданнями цінової політики є: встановлення загальних засад та основних принципів ціноутворення; розвиток підприємницької діяльності в межах, визначених законодавством; протидія зловживань монопольним становищем; підвищення якості продукції; орієнтація цін внутрішнього ринку на рівень цін світового ринку; збалансованість ринку товарів, робіт, послуг; розвиток економіки країни тощо [4, с.46].
Шкварчук Л. О. виділяє такі основні завдання цінової політики підприємств: а) вивчення, тобто в процесі її проведення вивчається характер дії економічних законів, встановлюються тенденції розвитку економічних явищ та процесів в конкретних умовах діяльності підприємства; б) оцінка, саме аналіз цінової політики проводить оцінку результатів діяльності підприємства, визначає тенденції змін, причин та факторний зв’язок між різними показниками та напрямками діяльності; в) визначення резервів, тобто визначаються резерви зниження цін і розробляються різні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства та розширення його частки на ринку [8, c. 124].
Аналізуючи ці погляди я вважаю, що можна виділити три основні завдання цінової політики підприємств, а саме: збільшення продажу продукції, тобто підприємство повинно орієнтуватися на високий обсяг реалізації або на збільшення частки продажу в порівнянні з конкурентами. Наступні завдання передбачають отримання максимального прибутку і збереження існуючого середовища фірми.
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки підприємства, на жаль, не приділяють достатньої уваги теоретичним питанням і практичному досвіду формуванню цінової політики на кваліфікованому рівні. Як результат, припускаються суттєві помилки у процесі ринкового ціноутворення. Так, досить часто ціна на продукцію підприємств визначається на основі вартості використаних на неї ресурсів і найбільшого отримання прибутку, практично не враховуються особливості попиту на продукцію. Розроблені на підприємствах ціни недостатньо пристосовані до зміни ринкової ситуації. Рівень ціни не завжди відповідає споживчим властивостям продукції, що суттєво впливає на поведінку споживача в процесі її придбання. Більш того, сам процес визначення рівня ціни для кожного сегмента ринку часто має умовний характер.
Недоліки українського ціноутворення на підприємствах, на думку Кириленків В. і Л., в основному зумовлені двома основними причинами. По-перше, відбивається вплив планової економіки, при якій ціни на продукцію визначалися тільки на основі витрат і встановлювалися кожному підприємству залежно від дій його керівників. По-друге, підприємства не мають певного досвіду у формуванні цінової політики і у використанні ринкової ціни в процесі реалізації продукції. Все це значною мірою ускладнюється недостатнім методичним забезпеченням процесу формування цінової політики підприємства з урахуванням специфіки розвитку економіки[5, c. 57].
Під час формування цін повинні враховуватися попит, платоспроможність, переваги, бажання цільових споживачів, їх поведінка і психологія, що зумовлює необхідність сегментації ринку. Важливе значення під час формування цінової політики мають фактори, які по-різному впливають на неї.
Розробляючи цінову політику на підприємстві потрібно враховувати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, адже саме їх дія і визначає ефективність проведення цінової політики.
Зовнішні чинники визначають саме напрями стратегічних дій, а внутрішні оцінюють ситуацію на більш кроткий термін, тобто визначають більш конкретизовані тактичні дії, наприклад виробництво продукції на підприємстві.
Є багато трактувань цінової тактики та стратегії, але найбільш точне визначення понять цінова тактика та стратегія дав Артус М.М. Він говорив, що цінова тактика — це процес розробки та впровадження необхідних цінових заходів у короткостроковому періоді з урахуванням стратегічного напряму цінової політики та результатів оцінки реальної ринкової ситуації при реалізації продукції. Цінова стратегія - це процес розробки та впровадження необхідних цінових заходів у довгостроковому періоді з метою досягнення більш загальних цілей [1, с. 89].
Отже, проаналізувавши все вище наведене, можна сказати, що цінова політика є важливою складовою маркетингової політики та економічної політики в цілому, яка підвищує рівень конкурентоспроможності підприємства та розвитку в умовах нестабільної економіки та світової кризи. Особливістю розробки та впровадження цінової політики в сучасних умовах є використання підприємствами не стратегічних напрямів ціноутворення, а цінової тактики, що зумовлено нестабільністю економіки та діяльності підприємств.
Зараз в економічній літературі запропоновано досить багато стратегічних видів цінової політики і всі вони мають свої особливості.
Найбільш повний і докладний аналіз стратегій цінової політики дає Дугіна С. І. Вона виділяє такі стратегії: стратегію поступового зниження цін, стратегію «знімання вершків», стратегію проникнення та диференціювання цін, стратегію престижних цін та психологічно комфортних цін, стратегію «шикування цін» та послідовного просування сегментами ринку, стратегію «збиткового лідера» та цінову стратегію виживання, стратегію гнучких та стабільних цін, стратегію цін ринкової переваг та стратегію цін на товари зняті з виробництва.[3, с.216]
Отже, із всіх вищезазначених видів цінової політики підприємство має вибирати свою індивідуальну, яка найбільше підходила б йому на певному етапі розвитку і яка б допомогла досягти найкращих результатів і уникнути непередбачених негативних обставин.
Більшість економістів вважають, що стратегія цінової політики має починатися з чітко визначеної мети і закінчуватися пристосованим механізмом.
Е. О. Грицюк виділяє три методи ціноутворення на підприємстві: витратний, орієнтований на попит та орієнтований на конкурентів[2]. Аналізуючи це питання, найбільш вдало висловилася Федорищева А. М. Вона вважає, що механізм формування цінової політики на підприємствах має здійснюватися в такі етапи: визначення мети ціноутворення, визначення попиту і розміру ринку, оцінювання витрат виробництва, аналіз цін і товарів конкурентів, вибір методики ціноутворення, розрахунок вихідної ціни, врахування додаткових міркувань, встановлення кінцевої ціни. Стратегія ціноутворення має починатися з чіткого визначення мети і закінчуватися адаптованим механізмом [7, с. 192-193].
Таким чином, процес формування цінової політики підприємства є дуже складним і багатогранним і передбачає перед усім неодмінний контроль за виконанням цінової стратегії підприємства та врахування всіх факторів, які можуть впливати на здійснення цього процесу. Розробка цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення його стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та коригування.
Будь-яка модель цінової політики, щоб залишатися актуальною і ефективною, має переглядатися та змінюватися в разі вдосконалення чи створення нової продукції, зміни конкурентного середовища, зміни витрат виробництва та інших змін які відбуваються на підприємстві. Підвищенню ефективності цінової політики на підприємствах сприятиме використання реальних послідовних та науково-обгрунтованих інструментів цінового управління і кожне підприємство має їх дотримуватися щоб функціонувати і розвиватися.

Список використаних джерел:
1.Артус М.М. Формування механізму ціноутворення в умовах ринкової економіки : монографія. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – с.524
2. Грицюк Е. О. Економіка підприємств / Е. О. Грицюк. – К.: ДаКор, 2010.- с.305
3. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика / С.І. Дугіна. – К.: КНЕУ, 2002.- с.360
4. Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України / Волошенко А.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №12. с.45
5. Кириленко В., Кириленко Л. Теорія цін та сучасне ціноутворення в Україні / В. Кириленко, Л. Кириленко // Економіка України.- 2007.- № 8.- c.458
6. Литвиненко Я.В., Маркетингова цінова політика підприємства та напрями її удосконалення в сучасних умовах розвитку економіки України / Я.В.Литвиненко // Економічний простірю.-2008.-№15.-с.268
7. Федорищева А. М. Цінова політика та її вплив на формування ціни / А. М. Федорищева // Економіка та підприємництво.- 2010.- №1.- c. 422
8. Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення / Л. О. Шкварчук - К.: Кондор, 2005.- с.214

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Белендюк М., ПРОБЛЕМИ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: