Неділя, 27.05.2018, 09:58
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мазур І., Планування фінансової діяльності підприємства - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Мазур І., Планування фінансової діяльності підприємства
Мазур І., Планування фінансової діяльності підприємства
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 17:23 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ірина Мазур


Науковий керівник – к.е.н., доц. Хачатрян В.В.
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця


Планування фінансової діяльності підприємства


Метою роботи є теоретичне дослідження фінансової діяльності підприємства, а саме планування в сучасних умовах економічного розвитку, за допомогою якого кожне підприємство може уникнути кризи.
Актуальність теми. Вдосконалення планування фінансової діяльності підприємства у ринковій економіці відбувається постійно. Без планування фінансової діяльності підприємства не може бути досягнутий той рівень управління підприємством, який забезпечує йому успіх на ринку, постійне і безперервне удосконалення матеріальної бази. Жоден з видів планування, окрім фінансового, не може мати для підприємства такого глобального значення, тому що саме фінанси охоплюють усі сторони і ділянки його функціонування.
Основне призначення планування фінансової діяльності підприємства – це створення необхідних фінансових умов для успішного виконання таких планів, як обсяг виробництва, собівартість продукції, асортимент товарів і послуг, а також уникнення кризового стану підприємства.
Значення фінансового планування полягає в тому, що в його процесі напрацьовані стратегічні цілі перетворюються у форму конкретних фінансово-економічних показників: об’єм продажу, собівартість, прибуток, інвестиції та ін.[1, c.125]
Виклад основного матеріалу дослідження. Планування фінансової діяльності підприємства вважається однією з найважливіших ділянок фінансової роботи всього підприємства. Завдяки цій стадії фінансової роботи визначається необхідність у грошових засобах для забезпечення виробничо-господарської діяльності.
В умовах динамічного розвитку економіки при зміні кон’юктури ринку, умов і методів підприємництва виникає об’єктивна потреба у фінансовому плануванні.
Фінансове планування – це управління процесами створення, розподілу, перерозподілу та використання фінансових ресурсів на підприємстві, що реалізується в деталізованих фінансових планах. При розробці та прийнятті фінансових планів визначаються цільові установки кількісного та якісного характеру і шляхи найбільш ефективних їх досягнень. Планування фінансової діяльності дозволяє зводити до мінімуму невизначеність ринку та її негативних наслідків. [2, c.557]
Головною ціллю планування фінансової діяльності підприємства являється визначення можливостей фінансування запланованих економічних, технічних та соціальних проектів і оцінки їх ефективності з урахуванням кінцевих фінансових результатів.
Основні етапи планування фінансової діяльності підприємства:
1. Розрахунок величини виручки від продажу товарів (робіт, послуг).
2. Розрахунок величини витрат на виробництво і реалізації продукції.
3. Розрахунок прибутку від реалізації та інших доходів і витрат. Визначення розміру прибутку на запланований період.
4. Розрахунок джерел фінансування приросту капіталовкладень.
5. Розрахунок необхідності підприємства в оборотних засобах і джерел фінансування приросту нормативу оборотних засобів.
6. Розподіл прибутку по напрямкам його використання.
7. Розрахунок джерел фінансування науково-дослідних робіт, забезпечення об’єктів соціальної сфери та інших витрат, що фінансуються з різних джерел.
8. Складання перевірочної таблиці відповідності витрат підприємства від джерел фінансування.
9. Складання балансу доходів та витрат (фінансового плану). [3, c.128]
Головним завданням фінансового планування діяльності підприємства являються: забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності; визначення шляхів ефективного вкладу капіталу, оцінки його раціонального використання; визначення ефективних фінансових відносин з бюджетом, банками і контрагентами; контроль за фінансовим станом, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства.
В сучасних умовах, коли швидко змінюється економіка країни, дуже важливим являється те, щоб вчасно та швидко відреагувати на ці зміни. Це ж саме відноситься і до внутрішніх процесів на підприємстві. Дуже велике значення тут грає планування, за допомогою якого можна скласти програму дій підприємства на певні етапи розвитку і для конкретних ситуацій. Завдяки добре сформованій системі планування підприємство може уникнути багато негативних тенденцій, а також знизити до мінімального рівня втрати і ризики від внутрішніх та зовнішніх факторів. Відмінність підприємств, що складають бізнес-план фінансової діяльності, від тих, що цього не роблять полягає в тому, що завдяки плануванню існують чіткі дії щодо уникнення кризового стану.
Планування фінансової діяльності підприємства являється інструментом для діяльності в ринковій економіці і допомагає залучати іноземний капітал, організовувати ефективну діяльність організації і т.д. Планування фінансової діяльності підприємства відображається у бізнес-плані. Бізнес план допомагає визначити політику підприємства в ситуації, яка склалася. Також існує ще декілька причин чому бізнес-план фінансової діяльності так необхідний, наприклад, виявлення можливих проблем до їх настання. Розробка бізнес-плану включає в себе аналіз і прогнозування, які дозволяють оцінити реальні можливості підприємства. Можливо й те, що для реалізації того чи іншого проекту не достатньо коштів, і краще буде дізнатись про це на етапі планування шляхом розрахунків, ніж в процесі реалізації уже витраченими на це засобами. [4, c.349]
Планування фінансової діяльності підприємства можна розподілити на такі види:
- Оперативне планування фінансової діяльності;
- Поточне планування фінансової діяльності;
- Прогнозування фінансової діяльності.
Усі ці види фінансового планування знаходяться у взаємозв’язку і виявляються в певній послідовності.
Під час розробки планування фінансової діяльності підприємства потрібно ставити перед собою певні цілі. Нестача інформації, а інколи і засобів її швидкої обробки, ускладнює формування цілей. Результатом перспективного планування фінансової діяльності є розробка трьох основних документів:
- Прогноз звіту про прибутки та збитку;
- Прогноз руху грошових коштів;
- Прогноз балансу активів та пасивів підприємства.
Висновки. Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед діловими партнерами, державною, власниками, найманими працівниками. Саме тому дуже важливим є планування фінансової діяльності, для того, щоб могти передбачити та уникнути проблем, які можуть чекати фірму в майбутньому. Але для того, щоб зробити планування фінансового стану, необхідно проаналізувати господарську діяльності фірми протягом певного періоду часу, визначити тенденцію змін фінансового стану, визначити залежність зміни його відповідно до змін в зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства.
Провівши дослідження з питання планування фінансової діяльності підприємства я дійшла висновку, що фінансове планування, як і планування зокрема, безумовно потрібні для вітчизняних підприємств. Планування фінансової діяльності повинно здійснюватися на підприємствах всіх розмірів і всіх форм власності. Підхід до кожного підприємства повинен бути окремим. Зараз підприємства отримали можливість самостійно здійснювати процес планування, але більшість з них замість того, щоб перебудувати систему планування для власних потреб, можливостей свого підприємства, відмовилися від нього.
Необхідність планування ще гостріше постає в умовах фінансової нестабільності як підприємств так і економіки в цілому. На сучасному етапі українські підприємці ставляться до планування зневажливо. Фінансове планування, як і планування в цілому, проводиться на державних (там воно є обов’язковим) і деяких великих підприємствах, а на середніх і малих не проводиться зовсім.

Література:
1. Попова Р.Г., Самонова И.Н., Добросердова И.И. Финансы предприятий. – Питер: Завтра Экзамен, 2010. – 159с.
2. Гаврилова А.Н., Попова А.А. Финансы организаций (предприятий). – Москва : КНОРУС, 2007. – 608с.
3. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий). – Москва: ИНФРА-М, 2009. – 240с.
4. Бирюкова О.Ю., Бочкова Л.А. – Москва: Дашков и Ко, 2008. – 430с.

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Ефективність бізнесу в умовах транформації економіки » Мазур І., Планування фінансової діяльності підприємства
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: