Вівторок, 22.05.2018, 17:50
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Козак В., Вплив інф. технологій на сучасне суспільство - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Козак В., Вплив інф. технологій на сучасне суспільство
Козак В., Вплив інф. технологій на сучасне суспільство
conf-cvДата: Вівторок, 14.12.2010, 15:46 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Козак В.М.


Науковий керівник – Довгунь А.Я.
Буковинська державна фінансова академія
м. Чернівці


Вплив інформаційних технологій на сучасне суспільствоСучасна наука значним чином знаходиться під впливом чинника глобального доступу або навпаки відсутності доступу до світових джерел інформації. Відкритий доступ до джерел інформації дозволяє говорити про активний розвиток інформаційної інфраструктури, розвиток технології, політики, культури, освіти та економіки в цілому. Зацікавленість проблемою відкритого доступу до наукових розробок у різних галузях зумовлена тим, що людство перебуває на етапі переходу від індустріального суспільства до інформаційного.
Сучасна наука і суспільство, що розвивається внаслідок наукових досліджень та зрушень у даній сфері залежить від ролі держави у даному процесі. Місце і роль держави у глобальному суспільстві пов’язані з її спроможністю виробляти, споживати і застосовувати нові знання й технології.
Глобальна інформаційна цивілізація, що формується на рубежі останніх тисячоліть, визначила інформацію своїм базовим параметром – видавнича справа, преса, радіо, телебачення, комп’ютерні технології, інші засоби електронного зв’язку – стали провідними чинниками економіки, виробничої, наукової, освітньої, політичної та інших сфер суспільної діяльності. Звідси випливає, що різні інформаційні системи і мережі телекомунікацій виступають як підсилюючий фактор суспільства і держави. У той же час вони виступають послаблюючим фактором, оскільки стають основним засобом в економічній, політичній, ідеологічній, військовій боротьбі супротивників і опонентів.
Створення і широке використання в повсякденному житті сучасного суспільства новітніх технологій збирання та обробки інформації, різних інформаційно-пошукових, моделюючих, аналітичних і управлінських систем обумовили виникнення цікавого і значного феномена, характерного для новітньої історії людства. Вдосконалення засобів обчислювальної техніки, систем телекомунікацій та інформаційних технологій не лише повною мірою виявляє свою виробничу, технологічну й соціальну корисність, поліпшуючи умови нашої праці і побуту, а й радикальним чином змінюють саму природу людських і виробничих відносин у сучасному суспільстві.
Інформатика виникла в рамках сучасних теорій управління складними динамічними процесами і була покликана додати різним науковим теоріям практичної спрямованості, зорієнтованої на створення наукових основ функціонування складних інформаційних систем, що ґрунтуються на широкому використанні новітніх технологій інформаційного обміну.
Будучи комплексною науковою дисципліною, інформатика вивчає всі аспекти проектування, розробки і використання систем обробки даних. При цьому вона виявляє загальні закономірності впливу цих систем на різні сфери соціально-економічного життя людини і суспільства.
Таким чином, інформатика сьогодні - це не тільки теорія інформаційного обміну, не тільки технологія обробки інформації та інформаційних потоків, це ціла соціально-технологічна інфраструктура, яка органічно переплітається з соціальною сферою і чинить на неї все більш істотний вплив. Вивчення природи і методів впливу новітніх інформаційних технологій на соціальну сферу сучасного суспільства на сьогодні є основним компонентом інформатики як комплексної наукової дисципліни. Розширення застосування засобів обчислювальної техніки і телекомунікацій помітно змінює загальне соціальне середовище сучасного суспільства, розширюючи при цьому горизонти наукових та практичних пізнань, стимулюючи процеси вдосконалення інформаційних технологій. Такий взаємний вплив обумовлює стрімкий розвиток всієї інформаційної інфраструктури суспільства, що, у свою чергу, є потужним прискорювачем розвитку новітніх засобів інформаційного обміну.[3]
Глобальне інформаційне суспільство формується локально, у різних країнах цей процес йде з різною інтенсивністю і особливостями. Інформаційні товариства мають три головних характеристики. По-перше, інформація використовується як економічний ресурс. Організації використовують інформацію у все більших масштабах з метою підвищити ефективність, стимулювати інновації, укріпити конкурентоспроможність. По-друге, інформація стає предметом масового споживання у населення. По-третє, відбувається інтенсивне формування інформаційного сектору економіки, який зростає більш швидкими темпами, ніж інші галузі. Причому рух до інформаційного суспільства — загальна тенденція для розвинених держав і країн, що розвиваються.[4]
Інформаційне суспільство, до якого неминуче прямує Україна, змінює не просто статус інформації (відомостей, даних, знань) як каталізатора позитивних зрушень соціального буття, але й розширює можливості застосування інформації з антисоціальною метою злочинними формуваннями. У цьому Україна не є оригінальною, подібні тенденції спостерігаються на всьому пострадянському просторі. Аналогічно формувалася владна олігархія переважно в багатьох країнах Заходу і Сходу, про що свідчать історичні джерела та науково-практична література.[5]
Також необхідно враховувати позицію, що заперечує прогресивність бажаність переходу до інформаційного суспільства і яка грунтується на недовірі до того, що технології можуть поліпшити життя людини і функціонування соціальних структур. У зв'язку з цим варто зазначити, що технологія сама по собі лише частково визначає характер її використання, який переважно залежить від розвитку суспільства, його економіки, демократичності соціального механізму, рівня освіти та інших соціальних чинників. Водночас відставання законодавчого забезпечення прав людини на інформацію, недоторканність особистого життя, збереження персональних даних, обмеження на концентрацію засобів масової інформації і комунікації може реально призвести до маніпуляції масовою свідомістю, контролю за особистістю з боку або державних, або кримінальних структур.[1]
На цих прикладах продемонстровано, що інформаційні технології “сильних” роблять сильнішими, а “слабких” слабкішими. В Україні, як і в усіх країнах світу, війна компроматів стала звичайною справою. Інформаційні технології дають нові можливості тим, хто знає їх, володіє ними, вміє ними користуватися і вміє від них адекватно захищатися.[2]
При комп'ютеризації суспільства основна увага приділяється розвитку і впровадженню технічної бази комп'ютерів, що забезпечують оперативне одержання результатів переробки інформації і її нагромадження. Отже, як бачимо вплив інформаційних технологій має як позитивний, так і негативний вплив на сучасне суспільство, хоча інформаційні технології здійснюють більш позитивний вплив, ніж негативний, оскільки підвищується загальний розвиток та можливість застосовувати принципово нову методологію оптимізації процесу в прийнятті рішень.

Перелік використаних джерел:
1. М. Згуровський. Шлях до інформаційного суспільства: Дзеркало тижня № 34 (562) 3 - 9 вересня 2005 р.
2. Почепцов П. Информационные войны. – М.: Рефл-бук; 2000. – С. 10.
3. http://www.referat-center.com/download.aspx?ReferatID=776
4. http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1189_page_11.html
5. http://www.referaty.pp.ua/abstracts/ua/pravo/pravo_22447.php

 
Форум » Матеріали конференції 14-15.12.2010 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Козак В., Вплив інф. технологій на сучасне суспільство
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: