Субота, 26.05.2018, 04:18
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Микитюк Олеся. Шляхи ефективного управління оборотними... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Трансформація економічної системи регіону в умовах євроінтеграції » Микитюк Олеся. Шляхи ефективного управління оборотними...
Микитюк Олеся. Шляхи ефективного управління оборотними...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 17:08 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Микитюк Олеся,

Наук.кер. – Вудвуд В.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


Шляхи ефективного управління оборотними активами промислових підприємств Чернівецької області


Однією з умов безперервної діяльності суб’єктів господарювання є забезпечення їх фінансовими ресурсами, що досягається з допомогою оборотних активів. Питанням управління оборотними коштами у науковій літературі приділяється багато уваги. Проте методологія управління оборотними коштами носить в основному макроекономічний характер. Оборотні кошти підприємства розглядаюся як окремі об’єкти і аналіз не ставить за мету створення ефективної інформаційної системи для внутрішнього управління фінансовими ресурсами підприємства. Це означає, що перед вітчизняною наукою питання управління оборотним капіталом, яке є невід’ємною частиною єдиного процесу управління підприємством, не ставиться, тому що в нашій країні всі складові процесу управління, такі як облік, аналіз, контроль та прогнозування, були предметами різних наук [2, с. 61].
У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Тому сьогодні особливої актуальності набуває об’єктивна оцінка управління оборотними активами підприємства, а, отже і розроблення шляхів його покращання. Об’єктом дослідження даної статті є управління активами промислових підприємств Чернівецької області.
Метою дослідження є вивчення теоретичних засад та досвіду управління оборотними активами, загальна характеристика та аналіз оборотних активів промислових підприємств Чернівецької області, а також обігового капіталу окремо взятих суб’єктів господарювання, визначення шляхів підвищення ефективності управління ними в умовах переходу України до ринкової економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення наукових джерел показує, що концептуальні основи сутності та теорії ефективного управління оборотними активами промислових підприємств розглядаються в багатьох наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених-економістів: Кодацького В. П. [14, с. 61-63], Маргасова В. Г. [15, с. 47-52], Гетьмана О. О. і Шаповала В. М. [5, с. 285-295].
Проте існує ряд проблем, які все ще залишаються невирішеними як на рівні промисловості в цілому, так і на рівні її окремих галузей. До них слід віднести проблеми трактування й класифікації оборотних активів, забезпечення, оцінки ефективності їх використання, вдосконалення контролю, системи обліку оборотних активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх формування та інші. Названі проблеми вимагають подальших досліджень і розробок, деякі з них ми спробуємо розглянути далі.
В економічній літературі існують різні підходи до визначення сутності оборотних активів. Дехто з економістів трактує їх як «оборотні засоби», «оборотні кошти», «оборотний капітал». Іноді застосовують синоніми до слова «оборотний», а саме «обіговий».
Отже, оборотні активи – це грошові ресурси або активи підприємства, які не обмежені у використанні, і являють собою вартість авансовану у кругообіг виробничих засобів та засобів обігу для забезпечення неперервності процесів виробництва, обігу й отримання прибутку протягом операційного циклу чи дванадцяти місяців з дати балансу.
Далі розглянемо оборотні активи підприємств Чернівецької області [16, с. 56]:
Як видно фактично сума елементів оборотних активів за 2007р. порівняно з 2006р. по :
- виробничих запасах збільшилася на 6,6% або на 48218,8 тис. грн.;
- поточних біологічних активах ми не можемо вказати так, як невідомі дані за 2006 рік;
- готовій продукції і товарах збільшилася на 33,2% або на 159377 тис. грн.;
- дебіторській заборгованості збільшилася на 62,5% або на 1102516 тис. грн.;
- дебіторській заборгованості за товари збільшилася на 65,2% або на 814040,1 тис. грн.;
- дебіторській заборгованості за розрахунками з бюджетом збільшилася на 55,1% або на 65533,3 тис. грн.;
- іншій дебіторській заборгованості збільшилася на 56,2% або на 222942,6 тис. грн.;
- поточних фінансових інвестиціях збільшилася на 10,7% або на 1638,7 тис. грн.;
- грошових коштах збільшилася на 53,5% або на 117146,9 тис. грн.;
- інших оборотних активах збільшилася на 57,1% або на 50838,4 тис. грн.;
- витратах майбутніх періодів зменшилася на 2,1% або на 520,9 тис. грн..
В загальному по всіх елементах оборотних активів їх сума за 2007р. порівняно з 2006р. зросла на 1537966,3 тис. грн. або на 46,3%.
Гетьман О. О., Шаповал В. М. вважають, що управління оборотними коштами підприємства включає наступні елементи:
- облік всіх наявних складових оборотних коштів на теперішній час;
- аналіз стану, у тому числі виявлення причин, в силу яких склалося теперішнє положення з поточними активами підприємства;
- розробку і впровадження в практику роботи окремих служб підприємства сучасних методик керування оборотними коштами;
- контроль за поточним станом найважливіших складників оборотних активів у процесі виробничої й комерційної діяльності підприємства;
- прогноз змін в оборотних коштах у найближчій і довгостроковій перспективі;
- розрахунок окремих показників, необхідних для складання касового бюджету підприємства.
Завдання управління оборотними коштами полягає в умілому балансуванні між ризиками:
1) пов’язаними з нестачею оборотних коштів і можливою загрозою зриву виробничих планів із-за нестачі сировини і матеріалів або відсутності можливості задовольнити запити споживачів продукції;
2) обумовленими надлишком оборотних коштів, тобто “заморожуванням” грошових коштів у сировині, запасах готової продукції і дебіторській заборгованості [5, с. 293-294].
Політика управління оборотними активами за Маргасовою В. Г. це:
1. Аналіз оборотних активів підприємства у попередньому періоді.
2. Визначення принципових підходів до формування оборотних активів підприємства.
3. Оптимізація обсягу оборотних активів.
4. Оптимізація співвідношення постійної та змінної частини оборотних активів.
5. Забезпечення необхідної ліквідності оборотних активів.
6. Забезпечення підвищення рентабельності оборотних активів.
7. Забезпечення мінімізації втрат оборотних активів в впроцесі їх використання.
8. Формування певних принципів фінансування окремих видів оборотних активів.
9. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів [15, с. 48].
У результаті теоретичного дослідження і практичного аналізу можна зробити висновок про необхідність ефективного управління за використанням оборотних активів. Тобто, наслідком впровадження ефективної політики управління оборотними активами мають стати:
- забезпечення безперебійної роботи підприємства;
- зниження обсягів вільних поточних активів, і, як наслідок, зниження витрат на їх фінансування;
- прискорення обороту оборотних активів
- максимізація прибутку підприємства при збереженні ліквідності.
Список використаних джерел:
1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства. Навч. Пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488с.
2. Кодацький В. Проблеми аудиту використання оборотного капіталу // Вісник НБУ. – 2006. - №1. – С.61-63
3. Маргасова В.Г. Комплексна оцінка впливу системи управління оборотним капіталом на фінансовий стан підприємств харчової промисловості // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №6(60). – С. 47 – 52.
4. Статистичний збірник. Фінанси підприємств області у 2007 році / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці, 2008 (Державний комітет статистики України Головне управління статистики у Чернівецькій області). – 142с.
 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Трансформація економічної системи регіону в умовах євроінтеграції » Микитюк Олеся. Шляхи ефективного управління оборотними...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: