Понеділок, 21.05.2018, 07:03
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Стефанюк Іван. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Трансформація економічної системи регіону в умовах євроінтеграції » Стефанюк Іван. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ...
Стефанюк Іван. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 16:54 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Стефанюк Іван

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці


ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Для створення ефективної ринкової економіки необхідний певний набір інститутів. Ринкові механізми не можуть працювати ефективно в неадекватному інституційному середовищі. Кількісний і якісний аналіз реформ свідчить про те, що ті країни з ринковою та перехідною економіками, які створили економічну й політичну стабільність, забезпечили розвиток відповідних демократичних інститутів і найповніше врахували свої національні, історичні, географічні особливості досягли відчутних результатів.
Особливу увагу в процесі формування інституціонального середовища необхідно приділяти розвитку в регіоні інфраструктурних інститутів, основна діяльність яких пов’язана з наданням трансакційних послуг.
Для кількісної характеристики місця ринкової інфраструктури в системі регіонального відтворення проаналізуємо показники, що характеризують забезпеченість, наприклад Чернівецької області підприємствами ринкової інфраструктури та порівняємо вказані дані із загальноукраїнським рівнем та їх відповідності світовим тенденціям.
Мета написання роботи полягає у дослідження формування інститутів ринкової інфраструктури Чернівецької області.
Питання вивчення регіональної інфраструктури займалася велика кількість вітчизняних науковців, зокрема Адамець І., Андрушко В., Панасюк Н., Стеченко Д. М. та інші.
Становлення сучасної регіональної інфраструктури, яка відповідає вимогам ринку, є одним з ключових моментів соціально-економічного розвитку регіонів, зокрема Чернівецької області. Детальний огляд вітчизняної та зарубіжної наукової економічної літератури вказує на неоднозначність та відмінності у розумінні суті та поняття інфраструктури [2,c. 44].
Інфраструктура регіону – це невід’ємна структурна одиниця господарського комплексу регіону, яка забезпечує створення загальних умов для ефективного управління регіональним розвитком та функціонуванням усіх його сфер і видів діяльності.
Розвиток інфраструктури Чернівецької області, адекватної рівню ринкових змін, повинен відбуватися на підставі визначення передумов та основних принципів реалізації даного процесу, спрямованих на реалізацію функцій щодо управління інфраструктурним забезпеченням регіонального розвитку [1, c. 67].
Дія чинників економічного зростання значною мірою визначається оптимальним складом та ефективною діяльністю інфраструктури в цілому та окремих її елементів. Інфраструктуру класифікують за функціонально-галузевими складовими як ринкову, соціальну, виробничу, а в територіальному аспекті – загальнодержавну, регіональну, локальну. Проте в існуючих підходах подається далеко не повний перелік складових елементів інфраструктури.
На рівні регіону особливу увагу необхідно приділяти розвитку "інститутів регулювання" та "інститутів ринкової інфраструктури", які складають органічну основу інституціонального середовища. "Інститути регулювання", представлені як сукупність формальних правил і неформальних обмежень, в межах яких діють "інститути ринку" (тобто всі види комерційних і некомерційних організацій) [3, c. 125]. Інституціональний склад ринкової інфраструктури згідно домінуючій ознаці обслуговування ринків містить наступні агреговані групи інститутів:
- торгово-посередницька інфраструктура, як комплекс галузей і сфер діяльності, що забезпечують доведення товару до споживача;
- фінансово-кредитна інфраструктура – це розгалужена та взаємопов’язана мережа підприємств, які обслуговують процес обміну та руху грошової маси;
- інформаційно-обслуговуюча інфраструктура, представлена сукупністю галузей і сфер господарства, які обслуговують основну ринкову діяльність.
Особливу увага в процесі формування інституціонального середовища необхідно приділяти розвитку в регіоні інфраструктурним інститутам, основна діяльність яких пов’язана з наданням трансакційних послуг.
Для кількісної характеристики місця ринкової інфраструктури в системі регіонального відтворення проаналізуємо показники, що характеризують забезпеченість, наприклад Чернівецької області підприємствами ринкової інфраструктури та порівняємо вказані дані із загальноукраїнським рівнем та їх відповідності світовим тенденціям [1, c. 66]
Дослідження розвитку інфраструктури Чернівецької області показав, що, незважаючи на певні позитивні зрушення, які відбулися в останні роки в інфраструктурі регіону, основні показники її розвитку відстають від середніх по Україні. Пріоритетними напрямами реалізації основних засад інфраструктурного забезпечення регіонального розвитку є застосування сучасних методів управління, створення передумов інвестиційного забезпечення, удосконалення законодавчого забезпечення, розробка та застосування стратегічних підходів до планування розвитку інфраструктури регіону.
Список використаної літератури

1. Адамець І. Адміністративна реформа як комплексна соціально-управлінська проблема // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2, Частина 1. – С. 65–68.
2. Андрушко В., Панасюк Н. Актуальні проблеми теорії і практики регіонального розвитку України в умовах проведення адміністративної реформи // Вісник Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2. Частина 2. – С. 44–50.
3. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком. – К., Вища школа, 2000. – 223 с.

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Трансформація економічної системи регіону в умовах євроінтеграції » Стефанюк Іван. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТІВ РИНКОВОЇ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: