Вівторок, 19.06.2018, 19:54
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Ахматжанова Р. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Ахматжанова Р. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ...
Ахматжанова Р. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ...
conf-cvДата: Четвер, 21.05.2009, 16:21 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ахматжанова Р.С.

Наук. керівник Маначинська Ю.А.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці


ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ


Питання аналізу матеріальних ресурсів відіграє важливу роль при оцінці ефективності господарської діяльності підприємства. Це стає особливо актуальним в наш час, в час науково-технічного прогресу, що призвів до стрімкого економічного розвитку. Економічний розвиток, в свою чергу, стимулює пошук систематизованих правил та критеріїв, що стали б запорукою прийняття адекватних і зрозумілих управлінських рішень під час оцінки сукупності тих чи інших проектів, обґрунтування вибору одного або кількох можливих подальшого розвитку із багатьох [2, с. 28].
Аналіз останніх досліджень і публікацій переконує в тому, що проблемами економічного аналізу займаються багато науковців: І.П.Житна, А.М.Нестреба, Є.В.Мних, Л.Ю.Буряк, І.І.Цигилик, Є.Шевченко, А.В.Череп Переважна кількість з них відображають теорію і виходять із позицій аналізу господарської діяльності підприємств властивих переважно командно-адміністративній системі господарювання.
Матеріальні ресурси - сукупність предметів праці, що використовуються в народному господарстві країни у процесі виробництва матеріальних благ і послуг. Вони відіграють провідну роль серед основних видів виробничих ресурсів. Матеріальні ресурси класифікуються за певними ознаками. За способом виробництва - на ресурси сільського господарства й промислові. У свою чергу, сільськогосподарські ресурси поділяються на ресурси тваринного і рослинного походження. За періодами споживання розрізняють матеріальні ресурси та сировину звітного, планового і перспективного періодів. Їх розподіл здійснюється за допомогою матеріальних балансів - основного знаряддя забезпечення збалансованості між наявними ресурсами і потребою в них. Матеріальні баланси ув'язують матеріальні ресурси з урахуванням всіх джерел надходження з розподілом їх за напрямами використання. Загальний обсяг наявних матеріальних ресурсів обчислюють як суму перехідних залишків матеріальних і сировинних ресурсів, обсягів їх виробництва, обсягів імпорту та інших надходжень [5,с.207].
Матеріально-технічне забезпечення виробництва в сучасних умовах господарювання повинно забезпечити досягнення таких цілей:
• своєчасне забезпечення підрозділів підприємства необхідними видами ресурсів відповідної кількості і якості;
• покращання використання ресурсів шляхом скорочення оборотності оборотних засобів, повного використання вторинних ресурсів та виробничих відходів тощо;
• аналіз виробничих можливостей і якості продукції постачальників та заміна неконкурентноспроможних постачальників.
Метою цього дослідження є розробка методики аналізу матеріальних витрат для підприємства, виявлення найважливіших чинників впливу на ці витрати, що дає змогу поліпшити результати діяльності таких підприємств, зробити її більш ефективною та збалансованою.
Велика кількість чинників, які пропонуються в економічній літературі для аналізу ефективності функціонування різних підрозділів суспільного виробництва, окремих галузей економіки, в тому числі і в розрізі витрат, недосконала їх класифікація та не правильне їх тлумачення ступеня впливу на господарські процеси обумовлюють використання різних, чинників та їх груп навіть за умов однакової мети аналізу, що свідчить про відсутність єдиних вихідних методичних положень [2 с.28].
Правильний аналіз матеріальних ресурсів є дуже важливим в умовах ринку оскільки без обґрунтованого аналізу не можливо будувати подальшу стратегію підприємницької діяльності. Результати вивчення діяльності підприємств свідчать, що у більшості (90-95%) підприємств зростання рентабельності виробництва продукції відбувається за рахунок підвищення цін, а не за рахунок раціонального використання виробничих ресурсів. Цьому сприяє відсутність державного регулювання цін і встановлення граничних меж рентабельності виробництва продукції.
Від того, наскільки конкретно і точно проведено аналіз і правильно здійснений синтез, залежить доцільність і ефективність всієї виробничої діяльності. Тому в конкретних виробничих умовах необхідно проаналізувати кожний із факторів, які впливають на виробничий процес [1с.92-93].
Економічний аналіз і синтез повинні проводитись постійно. Результати повинні впроваджуватися і змінювати тактику підприємства.
Основні джерела інформації для аналізу матеріальних ресурсів:
I. План матеріально-технічного постачання;
II. Заявки на постачання матеріальних ресурсів;
III. Форми статистичної звітності про наявність матеріальних ресурсів;
IV. Оперативні дані відділу матеріально-технічного постачання;
V. Аналітичні данні бухгалтерського обліку про надходження, витрати і залишки матеріальних ресурсів [4 с.77-78].
Підготовка і проведення аналізу матеріальних ресурсів виконується упродовж п'яти етапів. Під час першого етапу визначаються і чітко окреслюють мета і завдання аналізу. На другому етапі старанно опрацьовується програма дій, робочий (календарний) план, визначаються коло учасників, розподіляються обов'язки між: ними. Від так перед ними ставляться конкретні завдання, що випливають із загальної мети, розробляються схема, методика, макети аналітичних таблиць, форм, методичні вказівки щодо їхнього заповнення, а також способи графічного оформлення результатів аналізу. На третьому етапі забезпечується збір необхідної інформації статистичні звітності, дані синтетичного й аналітичного обліку, планова документація, результати спеціального досліджень тощо, перевіряються їх достовірність і повнота відповідно до мети аналізу. На четвертому етапі здійснюється аналітична обробка інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів; забезпечується порівнянність показників; кількісно вимірюється вплив факторів. В результаті групування виділяють матеріальні ресурси, від яких безперечно залежить вид роботи підприємства. На п'ятому, підсумковому, етапі необхідно визначити і звести підрахунок резервів виробництва, розробити пропозиції і економічно обґрунтувати їх в сенсі підприємницької реалізації, розрахувати економічну ефективність від впровадження нових технологій чи додаткових матеріальних ресурсів. Це найвідповідальніший етап, оскільки при цьому за результатами аналізу синтезують всі негативні фактори і проектуються модель підприємницької діяльності. За накресленими пропозиціями і результатами їхніх впроваджень судять по глибині аналізу і синтезу та компетенцію спеціалістів, які брали участь у їх проведенні.
Таблиця 1
Трактування розрахунків під час аналізу матеріальних ресурсів за поглядами різних науковців.

п\п Дослідник Назва формули Опис формули
1 2 3 4
1 Мних Є.В. Загальна потреба виробництва

Визначається додаванням потреби на воробництво продукції, потреби на експериментально-дослідні роботи, потреби на ремонт, потреби на утриманням нормативних залишків на кінець аналізованого періоду та запаси на початок аналізованого періоду. Вони допомагаютиь визначити джерела їх покриття і забезпечення.

Мінімальний запас поставки матеріалів
Визначається відношенням між запасом певного виду матеріалів і денною потребою в цьому матеріалі. Розрахунок даної формули дає змогу визначити запас у дніх окремих видів матеріалів на складі.
2 Буряк П. Ю. Кількісне співвідношення темпів росту обсягу виробництвалі матеріальних затрат

Питома вага матеріальних затрат у собівартості продукції

Кількість матеріальних затрат Визначається як відношення темпів росту обсягу виробництва і матеріальних затрат, яке характеризеє відносну динаміку матеріало віддачі і розкриває фактори їх росту.

Визначається як відношення суми матеріальних затрат до собівартості виробленої продукції.

Визначається відношенням суми факторних витрат до запланованої, перерахованої на фактичних обсяг продукції. Даний розрахунок показує наскільки економно використовується матеріали у виробництві чи немає перевитрат у порівнянні з встановленими нормами.
3 Савицька Г. В. Факторна модель матеріаломісткості Визначається добутком між загальними сумами обсягу виробленої продукції, її структури, витрат матеріалів на одиницю продукції, ціною на матеріальні ресурси та діленням на добуток між обсягом виробленої продукції, її структури та відпускною ціною на продукцію.
4 Барабаш Н. С. Матеріаломісткість

Визначається як співвідношення суми матеріальних витрат і ватрості виробленої продукції. Характеризує матеріальні витрати.


Коефіцієнт використання матеріальних ресурсів Це співвідношення суми фактичних матеріальних витрат і величиною матеріальних витрат, обчислена за плановою калькуляцією і фактичним випуском і асортиментом прордукції.

5 ТарасенколН.Б. Матеріаломісткість

Визначається відношенням суми матеріальних витрат до вартості виробленої продукції і показує скількиматеріальних витрат припадає на кожну гривню випущеної продукції.

Матеріаловіддача Це відношення вартості продукції до суми матеріальних витрат. Характеризує віддачу матеріалів.

Організація автоматизованого обліку з управління матеріально-виробничими запасами дозволяє розв'язувати такі задачі обліку:
 контроль за виконанням договірних зобов'язань за кожним постачальником;
 відхилення фактичних матеріально-виробничих запасів від нормативних;
 спостереження за рухом матеріально виробничих запасів за місцями зберігання і споживання [2 с.28].
Повсякденна оперативна діяльність підприємств вимагає достовірних оперативних даних для прийняття тактичних управлінських рішень. Нині дані бухгалтерського фінансового обліку не можна використовувати в оперативному управлінні, оскільки контроль матеріальних запасів забезпечується оперативно-складським обліком і нормативами запасів (максимум-мінімум) за кожним номенклатурним номером, а управління постачанням матеріалів оперативним обліком використання договорів. Загальну оцінку понесеним матеріальним витратам можна здійснити за допомогою середніх величин, що характеризують діяльність підприємства. Середніми величинами можна користуватись під час перспективного планування для вивчення кількісних показників випуску продукції на основі даних минулих періодів або план з урахуванням тенденцій розвитку.
Забезпечення ефективності процесу виробництва вимагає наявності організації матеріально-технічного забезпечення, яка включає в себе вивчення та аналіз ринку постачальників, оперативне управління запасами, контроль за ефективністю використання ресурсів. Підготовку проектів управлінських рішень, спрямованих на зниження матеріаломісткості продукції повинен здійснювати відділ матеріально-технічного забезпечення, використовуючи інформаційну базу бухгалтерської служби підприємства. Теоретичними передумовами удосконалення організації матеріально-технічного забезпечення виробництва є трансформація вітчизняної обліково-економічної школи та адаптація зарубіжного досвіду до вітчизняної теорії та практики, пов'язані з впровадженням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Для досягнення поставленої мети необхідна тісна співпраця та взаємозв'язок відділу матеріально-технічного забезпечення із бухгалтерською службою фірми, яка здійснює функцію обліку і контролю за використанням як оборотних активів, так і їх запасів. Сучасні дослідники проблеми матеріально-технічного забезпечення виробництва переважно як об'єкти дослідження обирають лише окремі компоненти ресурсного забезпечення забезпечуючи підсистеми менеджменту (організація складського господарства, інформаційне забезпечення оптимізації складських запасів, нормування витрат матеріалів тощо) [6 с.З6].
Як ми бачимо своєчасний аналіз матеріальних ресурсів призводить до більш ефективних їх використання. У випадку якщо ж підприємство не проводить аналіз матеріальних ресурсів, то в подальшому її діяльність може бути нерентабельним.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - №8.
2. Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №7.
3. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник- Київ: Центр навчальної літератури, 2003.- 412с.
4. Череп А.В. Економічний аналіз: навчальний посібник. - К.: Кондор, 2005.- 160с.
5. Економічна енциклопедія: У трьох томах. - т. 1. - Редкол.: С.В.Мочерний. - К.: Академія, 2000. - 864с.
6. Сухарєва Л., Петренко С. Проблеми адаптації і передумови організації контролю у вітчизняній теорії та практиці // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №8. - С. 32-36.
7. Державний комітет статистики України За редакцією О.Г. Осауленка Відповідальний за випуск Р.А. Головко.
8. www.google.com.ua

 
Форум » Матеріали конференції 21-22.05.2009 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Ахматжанова Р. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ МАТЕРІАЛЬНИХ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: