Вівторок, 19.06.2018, 20:09
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Коробій Н., Динаміка розвитку малого і середнього підприємни - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Коробій Н., Динаміка розвитку малого і середнього підприємни
Коробій Н., Динаміка розвитку малого і середнього підприємни
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:49 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineНаталія Коробій,

3 курс, спец. 6.030504 «Економіка підприємства», д.ф.н.,
Наук. кер. – Катана А. В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Динаміка розвитку малого і середнього підприємництва в Тернопільській області


У статті обгрунтовано доцільність та необхідність розвитку малого та середнього підприємництва в регіоні. Проаналізовано діяльність малих підприємств Тернопільщини, розглянуті тенденції їхнього розвитку в умовах стабілізації економіки та визначено перспективні галузі, де їхнє функціонування може бути найбільш ефективним.

В статье обоснована целесообразность и необходимость развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Проанализирована деятельность малых предприятий Тернопольщины, рассмотрены тенденции их развития в условиях стабилизации экономики и определены перспективные области, где их функционирование может быть наиболее эффективным.

Ключові слова: підприємництво, малий та середній бізнес.

Одним з найважливіших завдань, що стоять перед сучасною економічною наукою, є підвищення рівня конкурентоспроможності та темпів розвитку вітчизняної економіки. При цьому деякі науковці вважають, що шляхом до цього є розвиток великих підприємств, які, завдяки ефекту масштабу, мають змогу розробляти та впроваджувати інноваційну продукцію. Інша група дослідників стверджує, що основну увагу потрібно приділяти розвитку малого та середнього бізнесу, оскільки малі та середні підприємства є передумовою сталого економічного зростання, створення нових робочих місць, зміцнення економіки регіонів [2].
Великий внесок у дослідження малого і середнього підприємництва зробили Н. Бех, О. М. Біломістний, К. М. Ляпіна, О.П. Маляренко, Н. Мезенцева, Л. І. Воротіна, Р. Р. Ларіна, Л. В. Романова, А. А. Мазаракі та ін.
Метою даної статті є дослідження сучасного стану, проблем функціонування малого та середнього підприємництва на території Тернопільської області, а також перспектив подальшого розвитку.
Малий та середній бізнес допомагає вирішувати економічні (створення конкурентного середовища, функціонування приватного капіталу, привабливість для іноземних інвестицій) та соціальні проблеми (створення додаткових робочих місць, вирішення проблем бідності) [6].
Підприємництво – це невід’ємна частина розвитку ринкової економіки та важливий фактор формування середнього класу суспільства. Важливу роль у цьому відіграють малі та середні підприємства.
Малий і середній бізнес як інституційний сектор економіки давно став домінуючим за чисельністю та обсягами виробництва у провідних країнах світу. Малі та середні підприємства забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближують її до потреб конкретних споживачів, а водночас - виконують важливу соціальну роль, надаючи робочі місця та забезпечуючи джерело доходу для значних прошарків населення [3].
Однією з причин успішного розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою є те, що велике підприємництво не протиставляється малому. Тут дотримуються принципу кооперування великих та малих суб'єктів господарювання, причому великі підприємства не пригнічують малий бізнес, а взаємодоповнюють один одного. В Україні спостерігається зворотна тенденція.
Розвиток малого та середнього бізнесу в Тернопільській області має певні особливості, оскільки станом на 01.01.2013 року в області здійснювали господарську діяльність близько 4,6 тис. малих підприємств та 34,2 тис. фізичних осіб – підприємців, що на 898 підприємств і 993 фізичні особи – підприємців, або відповідно на 24,3% та 3% більше, ніж у 2010 році [5, c.22].
За територіальним розподілом, як і в минулі роки, майже половина малих підприємств області розташована в обласному центрі – 1880 одиниць (40,9 %), у Борщівському районі зосереджено 6,9 % від загальної кількості малих підприємств, Тернопільському – 6,7 %, Теребовлянському – 4,8 % і Чортківському – 4,7%. Найнижчий цей показник у Монастириському і Підгаєцькому районах – відповідно 1,1 та 1,3%.
У 2012 році кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становила 43 підприємства. У порівнянні з 2010 роком приріст становив 9 підприємств (26,5%) [7].

Рис. 1. Кількість діючих малих підприємств
на 10 тис. наявного населення
- прогнозні дані.
Значно вищою середньообласного показника є кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення у м. Тернопіль – 84 одиниці, а в Тернопільському і Борщівському районах по 45 одиниць.
Одним із головних завдань розвитку малого бізнесу залишається вирішення питання зайнятості населення. На сьогоднішній день чисельність працюючих у бізнесових структурах становить понад 31,5 тис. працівників, з яких 30,3 тис. осіб - наймані працівники. Крім того здійснюють свою діяльність близько 33,5 тис. підприємців - фізичних осіб.
Як і в попередні роки, найбільша чисельність працівників задіяна на підприємствах зайнятих торгівлею, ремонтом автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку - 6,3 тис. осіб, або 18,9% від працюючих на малих підприємствах [4].
Середня кількість працюючих на одному малому підприємстві протягом останніх років становить в середньому 7 осіб. Найбільшим цей показник є на малих підприємствах сфери сільського господарства, мисливства, лісового господарства - 10 осіб та у галузі промисловості – 9 осіб. Найменшим (5 осіб) – на малих підприємствах, які займаються оптовою торгівлею і посередництвом в оптовій торгівлі, ремонтом автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.
На сьогодні соціально-економічна ситуація в Тернопільській області характеризується такими показниками, як:
- продовження спаду виробництва;
- зниження інвестиційної активності;
- обмеженість та нераціональне використання фінансових, енергетичних та матеріально-сировинних ресурсів;
- недозавантаження виробничих потужностей;
- загострення проблем взаємних платежів;
- хронічний дефіцит бюджету;
- зростання безробіття;
- зниження життєвого рівня населення[4, c.75].
Економічна криза 2008 року охопила весь господарський комплекс області, але ступінь її глибини по галузях та адміністративних районах неоднаковий.
Ці проблеми частково можна вирішити за умови створення широкої мережі невеликих підприємств. Адже економісти визнають малий та середній бізнес наймобільнішою сферою економіки; як показує практика, саме вони є основою економічного розвитку регіону.
Разом з тим, негативно впливають на стан ринку праці, а відповідно і на розвиток малого підприємництва:
- низька мотивація праці;
- “тіньова” зайнятість, особливо у побутовому обслуговуванні, торгівлі і громадському харчуванні, будівництві;
- заборгованість з виплати заробітної плати;
- невідповідність професійно-кваліфікаційної структури попиту та пропозиції на місцевих ринках праці;
- висока орендна плата, непривабливі умови кредитування[1, c.40].
Отже, враховуючи вищесказане, можна стверджувати що малий і середній бізнес в Україні є тим динамічним елементом, який активно впливає на економічні та соціальні перетворення. Саме тому процес розвитку малого та середнього бізнесу необхідно координувати на державному рівні, але важелі державної підтримки слід використовувати у взаємозв'язку з процесами ринкової економіки та ресурсними особливостями регіону (у цьому випадку Тернопільської області). Крім того, велике значення на сучасному етапі розвитку малого та середнього підприємництва має використання світового досвіду. В усіх країнах з розвиненою ринковою економікою діють свої програми підтримки малого бізнесу, але ринкове середовище цих країн наближено до досконалого. Тому застосування світового досвіду для України досить обмежене, це стосується не тільки малого та середнього підприємництва, а й взагалі, всіх сфер економіки.

Список використаної літератури :
1. Бех Н. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні / Н. Бех // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №11. - С. 38-40.
2. Біломістний О.М. Проблеми та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні на сучасному етапі розвитку економіки / О.М. Біломістний, // Економічний простір. - 2008. - №15. - С. 78-83.
3. Ляпіна К.М. Порівняння розвитку малого підприємництва у країнах ЄС та в Україні / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін // Наукові праці НДФІ. - 2009. - №7. - С. 57-61.
4. Маляренко П.О. Аналіз розвитку малого підприємництва за регіонами України / П.О. Маляренко // Наукові праці НДФІ. - 2010. - №3. - С. 74-79.
5. Мезенцева Н. Рейтингова оцінка розвитку малого бізнесу в регіонах України / Н. Мезенцева // Економіст. - 2009. - №6. - С. 20-23.
6. Мягких І. М. Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні / І. М. Мягких // Вісник економіки транспорту і промисловості . - 2009. - № 28. – с. 185 – 189.
7. Офіційний сайт головного управління статистики у Тернопільській області [режим доступу: http://www.te.ukrstat.gov.ua/]. 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Коробій Н., Динаміка розвитку малого і середнього підприємни
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: