Неділя, 27.05.2018, 10:04
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мотрюк А., Економічна безпека підприємства в інформаційній.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Мотрюк А., Економічна безпека підприємства в інформаційній..
Мотрюк А., Економічна безпека підприємства в інформаційній..
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:48 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineМотрюк Алла,

3 курс, д.ф.н., спец. «облік аудит»
ст. викл. Катана А. В.
Чернівецький торговельно – економічний інститут

Економічна безпека підприємства в інформаційній економіці

Сучасний етап розвитку світової цивілізації характеризується переходом від індустріального суспільства до інформаційного, формування якого пов'язують з інформаційною революцією, розвитком інформаційних технологій, що радикально змінюють суспільне життя. Цей перехід відбувається нерівномірно, що зумовлено як національною специфікою, так і станом розвитку світового співтовариства.
Актуальність. Перехід до глобальної ринкової економіки – це рух підприємництва в середовище високої конкуренції, підвищеного ризику банкрутства, ослаблення господарюючих позицій та різносторонніх деструктивних факторів. За таких умов досягнення стабільності функціонування суб’єктів господарювання та існування їх на ринку є актуальним та важливим завданням. Для його реалізації значення набуває економічна безпека всіх суб’єктів підприємницької та інших видів діяльності [1, c. 36].
Метою та завданням статті є дослідження систем управління економічною безпекою підприємств, які забезпечуватимуть стан захищеності їхніх життєво важливих інтересів від недобросовісної конкуренції, протиправної діяльності корупційно-бюрократичної системи й інших зовнішніх і внутрішніх загроз.
Для досягнення мети дослідження здійснювалось за наступними напрямками: визначити місце та роль економічної безпеки підприємництва в системі економічної безпеки держави з метою поглиблення сутнісно-типологічних характеристик економічної безпеки підприємництва; дослідити методологічні основи економічної безпеки підприємництва; визначити системні ризики, які послаблюють мотивацію до підприємницької діяльності;
Об’єктом дослідження є економічні відносини у процесі забезпечення економічної безпеки підприємництва в складі загальноекономічної державної системи.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади обґрунтування стратегічних рішень та розробки механізмів зміцнення економічної безпеки підприємництва в Україні.
Проблеми економічної безпеки підприємництва, в тому числі на різних рівнях ієрархії управління економікою, досліджуються у працях таких вітчизняних науковців, як В. Андрійчук, Г. Андрощук, О. Барановський, В. Бегма, Т. Блудова, З. Варналій, О. Власюк, В. Воротін, А. Гальчинський, В. Геєць, О. Ємельянов, М. Єрмошенко, А. Качинський, Т. Клєбанова, Т. Ковальчук, Б. Кравченко.
Нині поняття "інформаційне суспільство" для України швидше є популярним терміном європейських декларацій, ніж реальним явищем з чітким змістом. Однак зауважимо, що "інформаційний істеблішмент" зарубіжних країн - авторів поняття "інформаційне суспільство", донині не дійшов згоди стосовно форми й наповнення такого суспільства [4, c. 37].
Надійний захист економічної безпеки підприємства можливий лише при комплексному та системному підході до її організації. Тому в економіці має місце таке поняття як система економічної безпеки підприємства. Вона являє собою комплекс організаційно-управлінських, режимних, технічних, профілактичних и пропагандистських заходів, спрямованих на кількісну реалізацію захисту інтересів підприємства від зовнішніх та внутрішніх загроз. Економічна безпека підприємства є невід’ємною складовою успішної діяльності підприємства адже її ефективне застосування забезпечує конкурентні переваги, що є найважливішою умовою досягнення високого рівня розвитку в ринковій економіці.
Наприклад корпорація США “Microsoft” має дуже складну систему інформаційного захисту, але трапляються випадки, коли і ця система підлягає «хакерським» нападам, але після цього корпорація намагається залучити до роботи цього «хакера», щоб він міг створити нову, більш безпечну систему захисту. Як не намагається кожна країна, але напевно ніхто не може бути захищений від цієї «небезпеки». Для Великобританії характерне прагнення підприємців до мінімізації небажаного розголосу протиправної діяльності підлеглих їм осіб і, таким чином, найменшого підриву репутації фірми. Із цієї причини численні випадки економічних порушень, шахрайства злочинів у комп’ютерній сфері, розкрадань інформації, розслідування яких проводяться співробітниками комерційних (банківських) служб безпеки, залишаються недосяжними для правоохоронних органів і громадськості. Державні установи, банки, компанії Німеччини, поряд з використанням власних і самостійних детективно-охоронних агентств, активно використовують національні спеціальні служби для рішення пріоритетних економічних проблем шляхом створення сучасних контррозвідкових структур, що виконують функцій підрозділів безпеки й охорони. Країни Північної Європи (Фінляндія, Норвегія, Швеція й Данія). У чинність свого географічного положення, традицій і звичаїв, досить близьких язикових систем і норм законодавства в країнах Північної Європи відзначається багато загальних підходів до організації діяльності комерційних і промислових служб безпеки. У цих країнах розшукні й охоронні бюро ставляться до категорії приватних підприємств [6].
Загалом, одним із основних факторів розвитку у зазначеному напрямку є гармонізація інформаційного законодавства України з нормами ЄС. Адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу передбачає досягнення відповідності правової системи України сучасній європейській системі права. Це сприятиме політичній, підприємницькій, соціальній і культурній активності громадян України, а також створить необхідні передумови для входу України до Європейської спільноти. Як це не дивно, але в офіційних документах України відсутнє поняття економічної безпеки підприємства (організації, юридичної особи). Взагалі це певною мірою відображає ставлення держави до підприємництва. У Концепції економічної безпеки України даний процес розглядається як «стан економіки, суспільства та інститутів державної влади, при якому забезпечується реалізація та гарантований захист національних економічних інтересів, прогресивний соціально-економічний розвиток України, достатній оборонний потенціал навіть за несприятливих внутрішніх та зовнішніх процесів» [5, c. 78].
Можна визначити, що інформаційна безпека підприємства – це стан захищеності інформаційного середовища організації від внутрішніх та зовнішніх загроз. Зміст інформаційної безпеки полягає у здійсненні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності підприємства. Відповідні служби виконують при цьому певні функції, які в сукупності характеризують процес створення та захисту інформаційної складової економічної безпеки. До таких функцій належать:
 збір різних видів необхідної інформації про діяльність певного суб’єкта підприємницької діяльності;
 обробка та систематизація одержаних даних;
 прогнозування особливостей розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів;
 оцінка рівня економічного захисту підприємства та розробка заходів щодо його підвищення;
 інша діяльність,що передбачає розробку шляхів покращення інформаційної складової економічної безпеки [3, с. 58].
Варто зазначити, що інформаційна безпека підприємства має деякі особливості, наприклад, основним питанням початкового етапу впровадження системи інформаційної безпеки підприємства є інформаційно-аналітична робота, основним завданням якої є збирання всіх видів інформації, яка може мати вплив на суб’єкт господарювання [2, c. 45].
Розглядаючи особливості інформаційної безпеки підприємства, слід зазначити, що лише системний підхід до управління підприємством і безпекою загалом, дозволить ефективно протистояти різного роду загрозам та досягати позитивних результатів діяльності.
Отже, головною метою будь-якої системи інформаційної безпеки є гарантування стійкого функціонування об'єкта, запобігання загрозам його безпеки, захист законних інтересів замовника від протиправних посягань, запобігання розкраданню грошових коштів; розголошуванню, втратам, витоку, спотворенню і знищенню службової інформації; забезпечення нормальної виробничої діяльності всіх підрозділів об'єкта. Саме тому, економічна безпека підприємства та його управління повинна ґрунтуватися на цілях успішного функціонування і розвитку підприємства за всіма сферами його діяльності і впливу. Для забезпечення економічної безпеки підприємства від впливу суб’єктивних і об’єктивних причин, керівництву необхідно приймати рішення з такою ж швидкістю, з якої виникають і негативні зміни, і вміти їх передбачати.

Список використаних джерел
1. Васильків Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т. Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 386 с.
2. Варналія З. С. Економічна безпека : навч. посібник / З. С. Варналія. – Київ : Знання, 2009. – 647 с.
3. Камлик М.І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник / М. І. Камлик. – Київ : Атіка, 2009.– 432 с.
4. Міценко Н. Г. Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. Посібник / Н. Г. Міценко, О. І. Ященко. – Львів : Магнолія 2008. – 688 с.
5. Ортинський В. Л. Економічна безпека підприємства: Підручик / І. С. Керницький, З. Б. Живко. – Київ : Алерта, 2011. – 706 с.
6. Досвід моделювання економічної безпеки зарубіжних підприємств : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=1032 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Мотрюк А., Економічна безпека підприємства в інформаційній..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: