Неділя, 27.05.2018, 10:07
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Попеску А., Управління якістю продукції ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Попеску А., Управління якістю продукції ...
Попеску А., Управління якістю продукції ...
conf-cvДата: Понеділок, 26.05.2014, 10:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: OfflineАнжела Попеску,

3 курс, спец. 6.030504 «Економіка підприємства», д.ф.н.,
Наук. кер. – Катана А. В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

Управління якістю продукції - основна умова розвитку підприємництва

Стаття присвячена розробці рекомендацій у підвищення якості вітчизняної продукції та її конкурентоспроможності на внутрішньому та зовнішньому ринках шляхом підтримки підприємств, установ і організацій щодо задоволення потреб споживачів, розвитку і впровадженні системи управління якістю.

Статья посвящена разработке рекомендаций в повышение качества отечественной продукции и ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках путем поддержки предприятий, учреждений и организаций по удовлетворению потребностей потребителей, развития и внедрении системы управления качеством.
Ключові слова: якість, система управління якістю, ISO 9000.

В умовах розвитку міжнародної торгівлі і споріднених їй видів діяльності, усіх окремих підприємств та галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому ринках спостерігається залежність відповідності стандартам якості продукції або послуги. Проблема якості є актуальною для всіх країн та організацій, тому що тільки продукція високої якості може бути конкурентоспроможною на всіх ринках.
Якість продукції вітчизняного виробника відіграє ключову роль в конкурентоздатності економіки, в основному визначає рівень життя та стабільність національної валюти і є головним фактором національної безпеки країни в цілому.
На сьогоднішній день все більша кількість українських підприємств починає приділяти належну увагу такому важливому аспекту виробничої діяльності як управління якістю продукції. В першу чергу це пов'язано з тим, що потенційні споживачі все більше звертають увагу на якість споживаної продукції, а саме – бажання споживати екологічно чисту продукцію без пестицидів, генетично модифікованих організмів та інших шкідливих додавань.
Дана проблематика висвітлена у працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених: Буряк Р.І., Варяниченко О. В., Друзюк В., Махініч Г., Руденко Л., Афанасенко В., Шестопал Г. С., а також багато інших.
Система управління якістю – це пакет документів (методик, інструкцій, планів тощо), які містять вимоги стандарту ISO 9001 та діючих нормативних документів, а також інструкції щодо оптимізації внутрішніх бізнес-процесів [2]. Така система дозволяє контролювати і мінімізувати ризики, пов’язані з виробництвом продукції, забезпечити максимальну відповідність законодавчим вимогам, управляти ризиками, пов’язаними з виробництвом, забезпечити стабільну якість роботи підприємства. Впроваджена та сертифікована система управління якістю відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 дозволяє за оцінками експертів зменшити витрати підприємства на якість приблизно на 25-30% [2, с.118].
За даними Міжнародної організації зі стандартизації ISO у світі сертифіковано понад 600 тисяч систем менеджменту якістю [3]. Україна значно відстає за кількістю впроваджених та сертифікованих систем управління якістю від розвинених країн світу. Станом на кінець 2012 р. в Україні було сертифіковано близько 3 тисяч підприємств, і це значна перепона для активної експортної діяльності країни.
Основними проблемами і недоліками системи управління якості на українських підприємствах є:
- недостатнє регулювання управління якістю через недосконалість законодавчої системи;
- неефективний вибір системи оплати праці (так, наприклад, відрядна система оплати праці може залучити за собою збільшення кількості браків на виробництві);
- керівники підприємств несуть недостатню відповідальність за неналежне виконання вимог існуючих в Україні стандартів;
- корумпованість державних служб, що виконують санітарно-епідеміологічний, метрологічний та інші обов'язкові види контролю на підприємстві;
- неефективність системи підготовки та перепідготовки кадрів підприємства;
- недостатня мотивація персоналу;
- відсутність чітко сформульованої на підприємстві системи управлінням якістю і належного її застосування;
- недосконалість і відсутність системи управління якістю відповідно до національних стандартів серій ISO 9000 [1].
Багаторічний досвід успішних і економічно розвинених країн, таких, як Великобританія, Німеччина, Японія та інші показують, про необхідність впровадження на українських підприємствах системи управління якістю ISO 9000. Отримання сертифікату на відповідність ISO зможе не тільки збільшити ступінь довіри споживачів до вітчизняних виробників, але і зменшити кількість браку, а відповідно збільшити ступінь задоволеності замовників придбаною продукцією, знизити витрати і оптимізувати організаційну структуру підприємства [5].
Для практичного впровадження даної системи необхідно:
- в першу чергу, втручання держави – стимулювати до співпраці вітчизняні підприємства з тими постачальниками, у яких практично використовується дана система управління якістю;
- підготовка і навчання кадрів елементам методології використання системи управління якістю;
- залучення коштів інвесторів з метою використання їх у заходах щодо впровадження системи управління якістю;
- державна пропаганда стандартів ISO.
Уже сьогодні національні виробники, котрі вийшли зі своєю продукцією на міжнародні ринки, пересвідчились, що без впровадження систем управління якістю неможливо знайти торгового партнера, а тим більше завоювати міжнародні ринки збуту й бути там конкурентоспроможними. Як вважають західні експерти, у найближчій перспективі на єдиному європейському ринку до 95 % контрактів укладатимуться тільки за наявності в постачальника сертифіката ISO серії 9000, а також без цього документа підприємства все частіше не допускаються до участі в тендерах [7].
З вищесказаного, вдосконалення системи управління якістю на вітчизняних підприємств функціонуватиме через :
1) покращання національної системи стандартизації, яка сприяє забезпеченню якості та безпечності продукції;
2) запровадження новітньої технології виробництва і суворе дотримання технологічної дисципліни;
3) покращення заходів щодо застосування угодженої системи прогнозування та планування необхідного рівня якості виробів;
4) удосконалення методів контролю на всіх стадіях виготовлення продукції;
5) державну підтримку запровадження сучасної системи управління якістю;
6) захист та контроль від недоброякісної та фальсифікованої продукції на ринках [6].
Формування й використання системи управління якістю дає можливість виявити постійний інтерес з боку підприємств до питань забезпечення якості продукції, що виробляється та підвищення її конкурентоспроможності на ринку
Таким чином, впровадження системи управління якістю надає українським підприємствах, можливість покращити якість власної продукції та послуг, вийти на новий рівень конкурентоспроможності та зміцнити свої конкурентні позиції на ринках. Керівництво вітчизняних підприємств має розуміти, що, незважаючи на всі фінансові, часові та інші витрати, впровадження та сертифікація систем управління якістю має стати стратегічним рішенням організації з метою розвитку власного бізнесу. А світовий досвід успішних компаній є вагомим аргументом у необхідності запозичення та застосування методів управління якістю на вітчизняних підприємствах, що поліпшить соціально-економічний статус не тільки конкретної господарської одиниці, а й держави в цілому.

Список використаних джерел:

1. Буряк Р.І. Вітчизняний досвід розвитку систем управління якістю діяльності на підприємстві / Р.І. Буряк // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2011. - №3. – С. 38-43.
2. Варяниченко О. В. Стандарти ISO 9000: якість як принцип та основа довіри між виробником та споживачем // Економічний вісник НГУ. – 2009. – № 1. – С. 115-122.
3. Друзюк В. Система управління якістю - інвестиція в майбутнє / В. Друзюк, О. Федак // Стандартизація. Сертифікація. Якість. -2009. -№1. - С. 51-54.
4. Махініч Г. Економічна природа якості продукції / Г. Махініч // Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. - № 6. – С. 151 – 155.
5. Руденко Л., Афанасенко В. Міжнародний досвід управління якістю і його використання на підприємствах України // Схід. — 2010. — № 4 (104). — С. 64-68
6. Труш Ю.Я. Обґрунтування основних шляхів підвищення управління якістю продукції / Ю.Я. Труш // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 8. – С. 91 – 94.
7. Шестопал Г. С. Впровадження систем управління якістю вітчизняними підприємствами / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vliet/2009_4/1/5.pdf 
Форум » Матеріали конференції 23.05.2014 » Ефективність бізнесу та стратегії економічного розвитку підприємств » Попеску А., Управління якістю продукції ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: