Вівторок, 22.05.2018, 17:32
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Буженіца М., Організація аналізу забезпеченості підприємства - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Буженіца М., Організація аналізу забезпеченості підприємства
Буженіца М., Організація аналізу забезпеченості підприємства
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:34 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Марина Буженіца,5 курс, спец. «Облік і аудит», д/ф,
Наук. кер. – Скрипник Н.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Організація аналізу забезпеченості підприємства виробничими запасамиУ загальній системі управління господарською діяльністю аналіз і оцінка ефективності використання виробничих запасів займають важливе місце між обліком і статистикою, з одного боку – регулюванням, а з другого – плануванням. Ці складові – взаємопов'язані. Без обліку і статистики немає аналізу й оцінки, без аналізу й оцінки втрачається зміст обліку і статистики. Без даних обліку, статистики, аналізу, оцінки та планування неможливе регулювання господарської діяльності. За оцінками фахівців, бухгалтерська інформація складає 75% економічної інформації.
Разом з тим, аналіз стає не лише засобом інформаційного забезпечення і контролю за діяльністю, він також виступає інструментом безпосереднього впливу на виробництво на всіх рівнях ієрархії підприємства, самоконтролю, доцільності й ефективності здійснення заходів комерційного і господарсько-фінансового характеру. Тобто, одним з головних інструментів дослідження внутрішньовиробничих резервів економії та раціонального використання виробничих запасів на підприємстві є економічний аналіз. Зокрема, Герасимчук З.В. акцентує, що аналіз діяльності підприємства необхідно виконувати, оскільки неможливо успішно вести господарську діяльність без заощадливого використання виробничих запасів [3, с. 57].
У цьому зв’язку основними завданнями аналізу виробничих запасів є:
• оцінка потреби підприємства у виробничих запасах;
• вивчення якості планів матеріально-технічного постачання (МТП) та аналіз їх виконання;
• характеристика динаміки та виконання плану за показниками ефективності використання виробничих запасів;
• визначення системи чинників, які обумовлюють відхилення фактичних показників ефективності використання матеріалів від планових чи відповідних показників за попередній період;
• кількісний вимір впливу чинників на виявлені відхилення показників;
• оцінка внутрішньовиробничих резервів економії виробничих запасів.
Джерелами інформації для аналізу виробничих запасів є [1, 2]:
• план МТП, заявки, специфікації, фондові сповіщення, наряди, договори на постачання виробничих запасів;
• форми статистичної звітності наявності і використання запасів;
• дані Балансу (ф. № 1);
• дані Звіту про фінансові результати та їх використання (ф. № 2);
• оперативні дані відділу МТП, дані аналітичного обліку з надходження, витрат, залишків сировини, матеріалів;
• планові та звітні калькуляції собівартості кондитерських виробів;
• дані відповідних служб підприємств стосовно нормативів і норм витрат матеріалів та їх зміни.
Важливими факторами забезпеченості підприємства виробничими запасами є правильність розрахунку потрібної їх кількості на підприємстві.
Разом з тим варто підкреслити, що збільшення потреби у виробничих запасах досягається екстенсивним шляхом, тобто придбанням або виготовленням більшої кількості виробничих запасів чи інтенсивним, а саме, за рахунок економного використання наявних виробничих запасів у виробничому процесі. Перший шлях, як правило, веде до підвищення питомих матеріальних витрат на одиницю продукції, хоча собівартість при цьому зменшується за рахунок збільшення обсягів виробництва і скорочення частки постійних витрат. Другий шлях забезпечує зменшення питомих матеріальних витрат і зниження собівартості одиниці продукції.
Величину планової потреби у певному виді виробничих запасів можна розрахувати наступним чином: на приріст незавершеного виробництва – на основі даних приросту обсягів виробництва, середньої тривалості виробничого циклу, коефіцієнта збільшення витрат у незавершеному виробництві і кількості днів у планованому періоді; на експериментальні роботи – на основі заявок і розрахунків відділів і служб технічної підготовки виробництва; на ремонтно-експлуатаційні потреби – на основі діючих норм на одиницю устаткування, одиницю виробничої площі, на основі відповідних розрахунків. Потреба в матеріальних ресурсах на формування запасів на кінець періоду обчислюється: у натуральних одиницях виміру, що необхідно для встановлення кількості складських приміщень; у вартісному вимірі – для виявлення потреби в обігових коштах для узгодження з фінансовим планом; у днях забезпеченості – для цілей планування й організації контролю.
Вважаємо, що в період інфляції і дестабілізації господарських зв'язків між постачальниками і споживачами виробничих запасів спостерігається тенденція до придбання надмірних, створення наднормативних виробничих запасів, нераціональне їх використання на окремих підприємствах галузі. Тому, в даній ситуації важливо перевірити повноту обліку потреби в них і обґрунтованість величини цієї потреби, виходячи з прогресивних норм витрачання матеріалів на вироблення окремих виробів, іншими словами, слід дослідити виконання плану матеріально-технічного постачання.
Список використаних джерел:
1. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. №73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua.
2. Про затвердження форми державної статистичної звітності № 1-КМП (піврічна): офіц. текст: [затверджена Наказом Міністерством статистики України № 87 від 27.03.97]. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart83/inx83424.htm.
3. Герасимчук З.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / З.В. Герасимчук, І.М. Вахович.– Луцьк : Надстир'я, 2004.– 520 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Буженіца М., Організація аналізу забезпеченості підприємства
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: