Вівторок, 22.05.2018, 15:49
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Георгіян В., Особливості формування політики оплати праці... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Георгіян В., Особливості формування політики оплати праці...
Георгіян В., Особливості формування політики оплати праці...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:33 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Валентина Георгіян,6 курс, спец. «Облік і аудит», з/ф,
Наук. кер. – Скрипник Н.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Особливості формування політики оплати праці на підприємствіСистема формування політики оплати праці є важливою соціальною складовою стратегії виробничого розвитку підприємства. Тому актуальність вивчення специфіки політики оплати праці та принципів її формування обумовлена наступними факторами: по-перше, необхідністю розуміння методологічних особливостей формування заробітної плати на підприємстві, по-друге , можливістю прогнозування поведінки роботодавців щодо політики оплати праці в короткостроковому періоді, по-третє, необхідністю оптимізації трудових витрат в сфері оплати праці.
Вивчення даної проблеми в науковій літературі присвячено праця Р. Харта, де наведено аналіз структури витрат на оплату праці. У дослідженні Р.Капелюшнікова «Ринок праці праці: адаптація без реструктуризації» обговорюються підходи формування ринкового механізму формування оплати праці на підприємствах. У роботі С. Коммандера і М. Шанкермана «Реструктуризація підприємств та соціальні виплати» дано аналіз соціальної складової механізму формування заробітної плати на мікрорівні та визначена роль механізмів його пристосування до змін ринкової кон'юнктури. У збірнику під ред. Т. Малєва «Зарплата і розплата» вперше подано докладний аналіз такого явища як невиплати заробітної плати.
Заробітна плата - ціна праці працівників, яка змінюється під впливом попиту та пропозиції праці. Заробітна плата є видатковою частиною роботодавця на утримання працівників на підприємстві. Роботодавець зацікавлений в оптимізації даних витрат. Для працівника заробітна плата - джерело доходів, який він прагне збільшити. Можливості збільшення розміру заробітної плати у працівника обмежені. До такої можливості слід віднести :
а) збільшення кількості, праці працівника за рахунок збільшення її інтенсивності;
б) підвищення якості праці працівника шляхом інвестування в його професійно-кваліфікаційні характеристики.
За структурою заробітна плата складається з постійної і змінної частини.
Постійна (основна) частина заробітної плати встановлюється на основі, чинної у роботодавця системи оплати праці. Ця частина не залежить від отриманого прибутку, обсягу реалізації та інших чинників. Постійна частина заробітної плати нараховується за фактично відпрацьований час або фактично виконану роботу за тарифними ставками, посадовими окладами.
Змінна частина заробітної плати має компенсаційний і стимулюючий характер. Компенсаційні виплати регулюються нормативно-правовими актами, що стимулюють - бажанням роботодавця у додаткових виплатах працівникам за результатами їх трудової діяльності виходячи з господарських можливостей підприємства.
Ринкові принципи формування заробітної плати на підприємстві.
1. Ставка заробітної плати є визначальною при формуванні попиту на працю з боку підприємства. Попит на працю - це кількість працівників, яку роботодавець готовий найняти залежно від рівня встановленої на підприємстві ставки заробітної плати. Встановлення ставки заробітної плати - це похідний процес від попиту на виготовлену підприємством продукцію.
2. Принципи формування внутрішньофірмової ставки заробітної плати. Ставка заробітної плати являє собою основу формування трудової винагороди працівника, яка має грошову форму, що володіє певною стабільністю і виражена у вигляді вартості години роботи (погодинна ставка) або вартості норми відпрацьованого за місяць робочого часу (ставка по окладу).
3.Заработная плата різна для всіх категорій працівників.
Основним критерієм ефективності політики оплати праці є узгодженість інтересів працівників і роботодавців у сфері оплати праці. Так, інтереси роботодавця полягають у:
а) підвищенні стимулюючого ефекту від заробітної плати,
б) залучення та збереженні кваліфікованих працівників;
в) зниження соціальних ризиків на підприємстві (конфлікти, порушення дисципліни і т.п.).
Інтереси працівника полягають у відповідності рівня заробітної плати отриманій освіті, досвіду, стажу; в підвищенні заробітної плати та перевищенні її рівня порівняно з оплатою праці за аналогічну роботу у інших роботодавців.
В сучасній економіці праці виділяють [3, 4] декілька підходів до формуванню політики оплати праці .
1. Пасивний. Формування системи оплати праці інтерпретується, як нормативна обов'язковість виплачувати працівникам певний розмір винагороди за виконану роботу. Це не є мотиватором ефективних трудових відносин, заснованих на взаємних інтересах працівників і роботодавця.
2. Активний. Політика оплати праці являє собою суттєвий елемент системи управління персоналом на підприємстві. Даний підхід передбачає взаємовигідне врахування інтересів працівників і роботодавців, що виявляється у трудових відносинах з приводу адекватної оцінки праці працівників, рівня їх кваліфікації і продуктивності.
Алгоритм реалізації політики праці являє собою технологію розробки та оптимізації форм, методів та розміру оплати праці на підприємстві. Такий алгоритм передбачає:
1) діагностику трудової мотивації, ціннісних орієнтацій і задоволеності працею працівників підприємства. Для оцінки даного параметра можуть бути використані соціологічні методи дослідження;
2) оцінку основних принципів реалізації політики оплати праці на підприємстві;
3 ) інституційне оформлення політики оплати праці, виражене в програмах стратегічного розвитку кадрового потенціалу працівників, в положеннях про преміювання, бонуси та додаткові заходи щодо стимулюванню праці працівників, у трудових договорах і контрактах тощо;
4) розробку принципів формування основної заробітної плати;
5 ) розробку принципів формування змінної частини заробітної плати.
Таким чином, модернізація і вдосконалення принципів побудови системи оплати праці змінює і додає елементи в організацію оплати праці, формує нові форми заробітної плати. Все це в комплексі дозволяє сформувати в середині підприємства нові підходи до стимулювання праці та підвищення її продуктивності.

Список використаних джерел:

1. Азаренкова Г.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: посібник / Г.М. Азаренкова.- К.: "Ліра-К", 2010.
2. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. - К.: Алерта, 2010. - 734с.
3. Іляш О.І., Гринкевич СС. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / О.І. Іляш, СС Гринкевич. - Київ : "Ліра-К". 2010. - 476с.
4. Капелюшников Р.И. Механизм зарплатообразования в промышленности / Р.И. Капелюшников // Вопросы экономики. — 2004. — № 4. — С. 46—59
5. Стукен Т.Ю. Внутрифирменная политика оплаты труда / Т.Ю. Стукен. — Сб. науч. трудов «Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования» / ГУ-ВШЭ, ф-т менеджмента; науч. ред. М.Ю. Шерешева. — М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2009. — С. 440—450.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Георгіян В., Особливості формування політики оплати праці...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: