Пятниця, 20.04.2018, 05:14
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Заморняк К., ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Заморняк К., ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ...
Заморняк К., ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:32 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Катерина Заморняк,4 курс, спец. «Облік і аудит». д.с.ф,
Наук.кер. – Скрипник Н.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІСкладання звітності є завершальним етапом облікової роботина будь-якому підприємстві, а отже і повинно відповідати положенням Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»2, Приміткам до фінансової звітності4, НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»5, Податковому кодексу1, П(С)БО 15 «Доходи»6, П(С)БО 16 «Витрати»7, іншим нормативно-правовим актам.
На сьогоднішній день, при складанні фінансової звітності, виникають певні трудності та мають місце такі недоліки, як недотримання принципу єдності первинних даних, неправдивість інформації, дублювання інформації, у результаті чого кожен підрозділ використовує різноманітні первинні документи; недостовірність інформації, яка є непридатною для управління; незіставність інформації, її неповноту та зайвий обсяг.
В Україні з метою спрощення процедури подання і подальшої обробки звітності було запроваджено електронну звітність [8, с.240].Тому доцільним є визначення переваг та недоліків використання системи приймання й обробки звітності в електронному вигляді, як засобу підвищення ефективності роботи бухгалтерської служби на підприємстві.
Питання про подання електронної звітності висвітлювали у своїх працях такі вчені: Багрова В.Н.,Бутинець Ф.Ф.,Очеретько Л.М.,Рябик Т.Д., Стужук Т.М.,Шуляренко С.М., Яшан М.А. та інші.
А. Загородній та Г. Партин9, с.19 справедливо стверджують, що звітність має бути достовірною, систематизованою, відповідно згрупованою та за можливості наочною і зручною для використання.
Важливим є те, що відносини, які відбуваються за допомогою електронного документообігу регулюються та регламентуються, а також визначаються основні організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документівдержавою за допомогою Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»3.
Раніше, щоб подати звітність бухгалтеру потрібно було заповнювати безліч паперів, реєструвати документи і все це розташовувати на полицях переповнених архівів підприємства. Тому досить актуальним є перехід подання звітності саме в електронній формі.
Деякі помилково стверджують, що електронна звітність – процес складний і непотрібний. Але, спробувавши один раз звітувати в електронному вигляді, платник податків вже ніколи не повернеться до паперового документообігу[10, с.3]. Така звітність не вимагає кропіткої паперової роботи і великих архівів. Вся ця операція проводиться відносно швидко та має як свої переваги, так і недоліки.
До найбільш явних переваг можна віднести те, що електронна звітність економить час працівника бухгалтерії, у відповідній програмі відбувається оперативне відстеження змін до форм звітності, арифметичний контроль за показниками декларацій, працівник не витрачає час на черги при поданні звітності.
При використанні електронної звітності гарантується доставка звіту, тому що після відправки звіту працівник бухгалтерії отримує квитанцію, яка є підтвердженням надання та одержання звітності підприємства відповідним органом. Звіти можна відправляти цілодобово та конфіденційно. Конфіденційність підтверджується тим, що готовий звіт є захищеним електронно-цифровим підписом, зчитати інформацію з якого може саме уповноважений орган куди відправляється звіт.
Підприємства можуть формувати звіти в тому бухгалтерському програмному забезпеченні, яке вони використовують для щоденного обліку, адже звіт формується у XML форматі, у якому і відправляють звітність за допомогою системи Internet.Проте даний спосіб звітності має й свої недоліки.
Наприклад, за програмне забезпечення та послуги з передачі даних фірмі потрібно платити, а це додаткові витрати; відправка електронної декларації в фінансові служби залежить від стану технічної бази та роботи інтернет-провайдера, але іноді відбуваються збої в програмі і тоді звітність може не надійти до податкового органу.
Недоліки повинні бути враховані при подальшому удосконаленні нормативно-правової бази. Держава повинна забезпечити безкоштовне розповсюдження програмного забезпечення і приймання звітності, також необхідно узгодити міжнародні стандарти електронної звітності з національними.
Отже, електронна звітність значно полегшує роботу бухгалтерів та гарантує автоматичну перевірку документів та виявлення помилок. Але на сьогоднішній день більшість бухгалтерів застосовують традиційний спосіб подання звітності і їм дуже складно звикнути до нового програмного забезпечення, шифрування підписів та печатки підприємства, тому керівники підприємств зі своєї сторони повинні забезпечити їх необхідною інформацією про перелік дій переходу на електронну звітність.
Список використаних джерел:
1. Податковий Кодекс України : Відомості Верховної Ради станом на 01.04.2013 № 14. електронний ресурс.-доступ. - www. rada.gov.ua
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність (з наступними змінами та доповненнями) : Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 № 996-XIV. електронний ресурс.-доступ. - www. rada.gov.ua
3. Про електронні документи та електронний документообіг (з наступними змінами та доповненнями) : Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 22.05.2003р. № 851-IV. електронний ресурс.- доступ.- www. minfin.com.ua
4. Про Примітки до річної фінансової звітності (з наступними змінами та доповненнями) : Наказ прийнятий Міністерством Фінансів України, від 29.11.2000 №302. електронний ресурс.- доступ.- www. rada.gov.ua
5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Мінфіну від 07.02.2013 № 73. електронний ресурс.-доступ. – www.minfin.com.ua
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Доходи» (з наступними змінами і доповненнями) : Наказ Мінфіну від 08.10.98 N 239 . електронний ресурс.-доступ. – www.minfin.com.ua
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» (з наступними змінами і доповненнями) : Наказ Мінфіну від 05.08.98 N 240 . електронний ресурс.-доступ. – www.minfin.com.ua
8. Бутинець Ф.Ф. Звітність підприємства: навчальний посібник / Ф.Ф. Бутинець, В.П. Бондар, З.Ф. Канурна. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 427 с.
9. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: навчальний посібник – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО,2004. – 377 с.
10. Шуляренко С.М. Запровадження електронної звітності на підприємствах України / С.М. Шуляренко, Є.Л. Шкурко / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.nbuv.gov.ua/ portal/ natural/ Vodt/2009_10/15_ Zaprovadzhenna_ elektronnoi_ zvitnosti_.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Заморняк К., ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: