Четвер, 24.05.2018, 13:58
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Піжевський І., Деякі аспекти класифікації грошових коштів... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Піжевський І., Деякі аспекти класифікації грошових коштів...
Піжевський І., Деякі аспекти класифікації грошових коштів...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:30 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Іван Піжевський,5 курс, спец. «Облік і аудит», д/ф,
Наук. кер. – Адамова І.З.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Деякі аспекти класифікації грошових коштів для потреб обліку і аналізуОсновним фактором, що забезпечує безперешкодне протікання процесу розподілу праці, з’єднувальною ланкою якого є ринки, називають грошима [5]. Як правильно стверджує Є.М. Сорокіна: „для забезпечення і підтримки фінансової стійкості підприємств необхідно, щоб частина їх господарських засобів зберігалась в грошовій формі і володіла високою ступінню ліквідності” [3, с.30].
Разом з тим, поряд із визнанням важливості грошових коштів і необхідності їх упорядкування, наукові праці, присвячені чіткому розмежуванню і класифікації грошових коштів та їх еквівалентів практично відсутні незважаючи на те, що для потреб обліку, аналізу та аудиту руху грошових коштів на підприємстві вкрай важливою є проблема їх класифікації, оскільки лише розв’язавши її можна чітко розставити пріоритети в дослідженні тих чи інших видів грошових коштів на мікрорівні [1, с.146].
Більшість авторів у своїх наукових дослідженнях приділяють увагу класифікації грошових потоків, а не грошових коштів як самостійного об’єкта фінансового управління. Зокрема, питанням класифікації грошових коштів присвячені праці таких вчених, як: І.О. Бланк, П.Ю. Буряк, М.В. Римар, Т.Б. Рубінштейн та інші.
На нашу думку, найбільш значущими ознаками класифікації грошових коштів є:
1) форма існування: готівкові та безготівкові грошові кошти;
2) вид валюти: грошові кошти в національній валюті та грошові кошти в іноземних валютах (за видами валют).
Готівкові грошові кошти – грошові кошти у вигляді паперових грошей, монет, грошових знаків, файлів в пам’яті комп’ютера. Безготівкові грошові кошти – грошові кошти на банківських рахунках, що використовуються для оплати, взаємних розрахунків шляхом перерахування з одного рахунку на інший.
Проф. В.В. Сопко виділяє дві ознаки класифікації грошових коштів [4, с.221]: за призначенням: кошти для обороту (оборотні) та для спеціального призначення (необоротні); за місцем зберігання: грошові кошти в банку, касі підприємства, у підзвітних осіб, у контрагентів (видані аванси), вкладені у еквіваленти, цінні папери тощо.
Схожі класифікаційні ознаки наводить О.П. Кундря-Висоцька [2, с.81]:
- за призначенням: кошти для проведення поточних розрахунків та кошти, що мають спеціальне призначення та цільове використання;
- за місцем зберігання: у касі підприємства, на рахунках у банку, у підзвітних осіб, вкладені в цінні папери, у контрагентів тощо.
Однак, на наш погляд наведені вище класифікації містять певні недоліки та не в повній мірі висвітлюють всі різновиди грошових коштів.
Наприклад, кошти у підзвітних осіб та контрагентів, з позиції бухгалтерського обліку на підприємстві, яке авансувало ці ресурси, є дебіторською заборгованістю, кошти вкладені в цінні папери – фінансовими інвестиціями (поточними або довгостроковими). З огляду на це, недоречно включати їх в ознаку класифікації „місце зберігання”. В даному випадку присутня певна підміна економічних категорій, що є недопустимим для бухгалтерського обліку, оскільки викривляє реальний стан речей на підприємстві. Крім того, позиція вченого-економіста Сопка В.В. щодо віднесення певної частини грошових коштів до категорії необоротних є, на наш погляд, також сумнівною. Нагадаємо, що грошові кошти є активами, що характеризуються абсолютною ліквідністю, що автоматично робить неможливим їх віднесення до необоротних.
Отже, зазначені вище існуючі класифікаційні ознаки (форма існування та вид валюти) ми пропонуємо доповнити ще двома ознаками, які мають важливе значення при вирішенні окремих завдань обліку, аналізу та аудиту:
1) обмеженість у напрямах використання:
- грошові кошти без обмежень у напрямах використання – грошові кошти, якими підприємство може розпоряджатися без жодних обмежень для ведення господарської діяльності;
- грошові кошти з обмеженнями у напрямах використання – грошові кошти, які підприємство (установа, організація) може використовувати строго за певним цільовим призначенням.
Класифікація грошових коштів за наведеною ознакою має винятково важливе значення при аналізі фінансового стану підприємства, оскільки суб’єкт господарювання повинен прагнути до мінімізації частки грошових коштів з обмеженістю їх використання у загальній грошовій масі.

Список використаних джерел:

1. Корягін М. В. Класифікація грошових коштів / М. В. Корягін, О С. Височан // Материалы IV-ой Международной научной конференции „Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции”. – Житомир-Краматорск (19-20 мая 2012 г.). – С.146–152.
2. Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік: [навч. посіб.] / О. П. Кундря-Висоцька. – К. : Алерта, 2009. – 303 с.
3. Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предприятия: теория и практика в условиях реформирования российской экономики / Е. М. Сорокина. – М. : Финансы и статистика, 2012. – 176 с.
4. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: [навч. Посібник] : 3-тє вид., перероб. і доп. / Василь Васильович Сопко – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с.
5. Ширенбек Х. Экономика предприятия: [учебник для вузов] : 15-е издание : пер. с немецкого / Хеннер Ширенбек. – СПб. : Питер, 2004. – 848 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Піжевський І., Деякі аспекти класифікації грошових коштів...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: