Четвер, 21.06.2018, 01:02
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Савчук Л., Кредиторська заборгованість: сутність та оцінка.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Савчук Л., Кредиторська заборгованість: сутність та оцінка..
Савчук Л., Кредиторська заборгованість: сутність та оцінка..
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:30 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Лілія Савчук,6 курс, спец. «Облік і аудит», з/ф,
Наук. кер. – Адамова І.З.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці
Кредиторська заборгованість: сутність та оцінка сучасного стануСкладовою боргових зобов’язань будь-якого підприємства є його кредиторська заборгованість, тобто вартість отриманої без попередньої чи негайної оплати продукції, товарів чи послуг, наданих позик і кредитів, нарахованих, але неоплачених сум платежів
Проблема неплатежів на вітчизняних підприємствах є актуальною на сучасному етапі ринкових відносин. Це стосується розрахунків між підприємствами, з бюджетом за податками, з працівниками із заробітної плати, зі страхування з відповідними цільовими фондами за внесками тощо, які виступають стосовно підприємства як кредитори. У свою чергу, заборгованість, яка утворюється в результаті цих розрахунків, є кредиторською.
Протягом останніх п’яти років в Україні на підприємствах промисловості спостерігалось значне зростання кредиторської заборгованості, що відображено на рисунку 1.

Рис.1. Динаміка кредиторської заборгованості по підприємствах
України всіх економічних напрямів протягом 2008-2012 рр. [3, с.429]

Зростання кредиторської заборгованості підприємств, з одного боку, є непрямим показником підвищення їхньої активності на ринку, а з іншого, – погіршення фінансового стану підприємства. Зростання кредиторської заборгованості, тобто використання залучених коштів позитивно вплинуло на розвиток виробництва. Взагалі по промислових підприємствах України за останні п’ять років спостерігається зростання обсягів виробництва та реалізації продукції, що зображено на рисунку 2.

Рис. 2. Динаміка реалізації промислової продукції та кредиторської заборгованості підприємств України за 2008-2012 рр. [3, с.134]

Тобто підприємства стали більше використовувати залучених коштів безпосередньо для розвитку виробництва продукції та збільшення обсягів реалізації. Так, при зростанні кредиторської заборгованості в середньому за рік на 103,5 млрд. грн. обсяг реалізації продукції збільшувався в середньому за рік на 100,6 млрд. грн. Але надмірне зростання кредиторської заборгованості у підприємства може призвести до зниження його платоспроможності і в кінцевому підсумку до його банкрутства.
• До 1992 року у законодавчому полі України фактично був відсутній юридичний механізм рішення проблем неплатоспроможності господарюючих суб’єктів. Питання погашення заборгованості вирішувались на адміністративному рівні або у порядку виконавчого виробництва за результатами судового процесу.
• Першим законодавчим актом, який установив спеціальну процедуру розгляду справ фінансово неспроможних підприємств в Україні, став Закон України від 14 травня 1992 року «Про банкрутство».
Згідно з вищезазначеним Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [1] банкрутство підприємства настає при визнанні господарським судом неспроможності боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
Неплатоспроможність підприємств трактується Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [1] як нездатність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого терміну оплати грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів). Саме через причини виникнення неплатоспроможності відбувалось порушення справ про банкрутство на промислових підприємствах.
Тобто, виходячи з цього, до виникнення зобов’язань призводять борги, які повинні бути оплачені. Тоді, враховуючи, що кредиторська заборгованість виникає на підставі відповідних документів, законодавчих актів, договорів тощо, які засвідчують зобов’язання сплати певної суми грошових коштів або передачі інших активів, у визначенні кредиторської заборгованості повинен мати місце термін «зобов’язання».
Таким чином, кредиторська заборгованість – це теперішні зобов’язання підприємства, які виникають у результаті минулих або поточних господарських операцій з отримання грошових коштів, товарів, робіт, послуг від інших юридичних або фізичних осіб, нарахування заробітної плати, податків та зборів до бюджету й цільових фондів. Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що кредиторська заборгованість представляє комплекс зобов’язань однієї особи перед іншою або перед колом осіб.

Список використаних джерел:

1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України N 2343-XII від 14.05.1992 р. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
2. Грачова Р. Зобов’язання як елемент фінансової звітності, або бухгалтерський нарис про події та наслідки : [ Електронний ресурс] / Грачова Н.М. - Режим доступу: http://www.dtkt.com.ua/debet/ukr/2001/43/43pr17.html
3. Регіони України 2012 [статистичний збірник Ч.ІІ / за ред. Осауленко О.Г.]. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – 803 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Савчук Л., Кредиторська заборгованість: сутність та оцінка..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: