Неділя, 22.04.2018, 14:41
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Середа О., Филипович Ю., Роль облікової політики в організац - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Середа О., Филипович Ю., Роль облікової політики в організац
Середа О., Филипович Ю., Роль облікової політики в організац
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 17:28 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Ольга Середа, Юлія Филипович,



6 курс, спец. «Облік і аудит», з/ф,
Наук. кер. – Адамова І.З.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці




Роль облікової політики в організації обліку розрахунків з покупцями



З метою організації ефективного управління підприємством, підвищення його фінансової стійкості, керівництвом підприємства формується та затверджується наказ про облікову політику, що ґрунтується на застосуванні обраних підприємством способах ведення бухгалтерського обліку. Тому важливу роль на підприємстві відіграє правильна організація бухгалтерського обліку, яка вимагає своєчасного і повного відображення господарських операцій із розрахунків з покупцями в первинних документах та облікових регістрах. Грамотна побудова і управління процесом обліку розрахунків з покупцями і замовниками за продукцію відіграє неабияку роль в успішній роботі підприємства.
Питанням організації обліку розрахунків з покупцями присвячено праці багатьох вчених-обліковців, зокрема: Бутинця Ф.Ф., Василенко Ю.А., Малюги Н.М., Сопка В.В., Ткаченко Н.М., Чебанової Н.В. та інші.
За словами Тарасюка Г.М. в умовах нестабільної ринкової економіки, ризик несплати або несвоєчасної оплати покупцями рахунків великий, це призводить до утворення дебіторської заборгованості. Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у формуванні і прийнятті управлінських рішень із забезпечення ефективності розрахунків з дебіторами. Збільшення або зниження дебіторської заборгованості призводять до зміни фінансового стану підприємства. На підставі цього необхідно проводити моніторинг та аналіз стану розрахунків. Для проведення аналізу розрахунків з покупцями і замовниками використовуються дані бухгалтерського обліку та звітності [2, с. 256].
Можливість підприємства здійснювати розрахунки з покупцями і замовниками в результаті господарської діяльності є показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може існувати, не здійснюючи розрахунків з покупцями і замовниками в результаті своєї діяльності.
Метою організації бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями і замовниками є забезпечення повної, достовірної та своєчасної інформацією про стан даних розрахунків за звітний період усіх зацікавлених користувачів: у першу чергу внутрішніх - власників, засновників та акціонерів, а також зовнішніх користувачів.
У відповідності з цією метою завданнями обліку розрахунків з покупцями і замовниками є [1, с. 145]:
 Раціональне формування облікової політики в сфері розрахунків з покупцями і замовниками;
 Правильне і своєчасне документальне оформлення розрахункових документів. Виконання даного завдання передбачає насамперед правильне оформлення первинних документів бухгалтерського обліку, раціоналізацію їх обороту між окремими структурними підрозділами підприємства, а також забезпечення умов для оперативної обробки таких документів;
 Правильне обчислення податку на додану вартість, акцизів, інших податків;
 Організація аналітичного обліку по кожному покупцю і замовнику, а також по кожній угоді;
 Достовірне відображення розрахунків з покупцями і замовниками на рахунках синтетичного обліку.
Реалізація продукції (надання послуг) покупцям здійснюється згідно з планами, складеними відділами маркетингу або менеджерами з продажу, які ведуть, як правило, оперативний контроль за виконанням договорів купівлі-продажу та інших договорів, і виписують накази на відпуск продукції зі складу. Даний документ є підставою для оформлення відвантаження продукції на адресу покупця та виписки первинних документів на відпуск продукції зі складу. В даний час застосовують уніфіковані форми первинних документів, що містять обов'язковий перелік реквізитів: найменування продукції, найменування та адресу покупця, його реквізити, кількість продукції, ціна за одиницю продукції з ПДВ і без ПДВ, вартість продукції, підписи осіб, відповідальних за здійснення господарської операції. До документів, що використовуються для оформлення відвантаження продукції покупцям, відносяться: наказ-накладна, видаткова накладна, повідомлення про відправку тощо.
Щороку підприємство здійснює інвентаризацію розрахунків з покупцями і замовниками, результати інвентаризації розрахунків оформляються актом, який складається у двох примірниках і підписується відповідальними особами інвентаризаційної комісії.
В акті інвентаризації розрахунків з покупцями і замовниками комісія констатує факт наявності заборгованості, вказує рахунки, на яких вона обчислюється, суми узгоджених і не узгоджених з боржниками зобов'язань, безнадійних боргів і боргів зі строком давності. Акт завіряється членами інвентаризаційної комісії, головою і для перевірки передається головному бухгалтеру, який перевіряє правильність зазначених у ньому необхідних реквізитів.
На завершення слід додати, що облік розрахунків залишається актуальною темою, так як взаємини будь-якого підприємства будуються з багатьма покупцями в залежності від видів виготовленої ним продукції і наданих послуг, а отже, облік ведеться не тільки відповідно до умов укладених договорів, але і з вимогами нормативної документації.

Список використаних джерел:

1. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 576 с.
2. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:”Каравела”, 2007. – 432 с.
3. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:”А.С.К.”, 2007. – 348 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Середа О., Филипович Ю., Роль облікової політики в організац
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: