Понеділок, 25.06.2018, 21:48
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Мотрюк А., Торська Ю., Особливості сучасного ринку... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Мотрюк А., Торська Ю., Особливості сучасного ринку...
Мотрюк А., Торська Ю., Особливості сучасного ринку...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:59 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Мотрюк Алла, Торська Юлія,3 курс, облік і аудит
Науковий керівник – к. е. н., доц.Вдовічена О.Г.
ЧТЕІ КНТЕУОсобливості сучасного ринку маркетингових послуг в УкраїніМаркетинг відіграє роль інструменту ефективної політики на ринку товарів і послуг, а також є частиною менеджменту підприємства чи організації. Поряд із проведенням спеціальних досліджень ринку, використанням різних засобів комунікації, маркетингових каналів, що займаються розповсюдженням інформації про товари послуги і їхньою реалізацією, важливим є питання про сегментування ринку. Вище викладене зумовило актуальність нашого дослідження. Метою якого є дослідження сучасного стан ринку маркетинговихпослуг в Україні. Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: визначення особливостей розвитку маркетингових послуг в Україні на сучасному етапі. Такі завдання дозволяють визначити об'єкт і предмет роботи. Об'єктом дослідження є процес формування ринку маркетингових послуг в Україні. Предметом дослідження є компанії України, що надають маркетингові послуги.
Дослідженням даної теми займалися провідні вітчизняні та іноземні науковці та практики: Ф. Котлер, Е. Гуммесон, К Гренроос. Серед сучасних дослідників цієї проблеми Х. Ворачек, І. Кірєєв, Н. Міронова, Х. Мефферт, А. Чєлєнков та інші.
Для ведення успішного бізнесу в конкурентному середовищі, що динамічно розвивається в Україні в сучасних умовах ринку важливу роль відіграють компанії, які надають маркетингові послуги. До таких послуг можна віднести: організацію ринкових досліджень споживчих вподобань; визначення сегментів ринку; маркетингове планування нових продуктів та послуг, розробка їх привабливого зовнішнього вигляду (дизайну); визначення оптимальної цінової пропозиції та цілого комплексу робіт з підтримки просування та забезпечення комунікаційної підтримки.
За сучасних умов, як середнім, так і великим компаніям для максимально ефективного використання ресурсів та досягнення найкращих бізнес-результатів вигідним є залучення професійних, незалежних експертів для виконання конкретних маркетингових задач, таких як: здійснення прогнозів з розвитку ринку, розробка нового продукту із заданими характеристиками для потенційної аудиторії, залучення нових клієнтів та підвищення лояльності існуючих або оптимізація витрат на просування товарів чи послуг [1]. Перевагами залучення таких експертів є раціональне визначення бюджету, виділеного на виконання конкретних маркетингових задач, розробка доцільного комплексу маркетингу та залучення сучасних інноваційних технологій під час вирішення маркетингових задач.
Останнім часом в Україні маркетинг не тільки впевнено завойовує ринкові позиції, але й збільшує вплив на ведення ефективного бізнесу. Поряд з тим існує ряд проблем, через які служби з надання маркетингових послуг, мають певні недоліки в процесі діяльності. Однією з таких проблем є незначнакількістьпрофесійного персоналу, що пов’язаноз недостатнім фінансуванням служб з надання маркетингових послуг. В Українічисельністьмаркетинговихпідрозділів становить не більше2% від загального складу апарату управлінняпідприємств, в той час як у провіднихзарубіжних компаніях близько 20%[2]. (рис. 1)

Рис 1. Частка маркетингових підрозділів від загального складу апарату управління підприємств в країнах світу [4]
Відтак частка маркетингових підрозділів в Україні є досить незначною порівнюючи з часткою таких підрозділів у провідних країнах світу.
Не меншважливою проблемою є гостранестачамаркетологів, які не маютьдостатніх професійних навиків для створеннясприятливогоіміджукомпанії. Організовані на підприємствахслужби маркетингу часто неспроможнідослідитивеликукількість наявних альтернатив продуктового асортименту. Проекти, за які беруться компанії, часто виникають унаслідок випадкових контактів. Служби маркетингу переважно здійснюють управління діяльністю компанії, застосовуючи лише окремі елементи та прийоми маркетингу[2].
Водночас, маркетингові служби працюють ізольовано від інших підрозділів підприємства, що негативно впливає на їхню діяльність, оскільки доступ до інформації, необхідної для здійснення ефективної рекламної роботи - обмежений.
В сучасний умовах інформатизації та швидкого розвитку НТП споживач став більш вимогливим до якості, водночас більш чутливим до ціни на товари і послуги. Лише 20-40% споживачів на даний час звертаються до реклами, щоб обрати товар, оскільки інформацію про споживчі якості товарів покупці мають можливість отримати з незалежних джерел [3, с. 124]. Сучаснийспоживачвіддає перевагу думкам найближчих референтних груп, таких як: друзі, сім’я, колеги. Поряд з тим, все частіше спостерігається недовіра споживачів до реклами.
Разом з комунікаційною політикою підприємства важливе місце в маркетинговій діяльності компанії посідає цінова політика. Незважаючи на чутливість споживачів до цін, немає чіткого розподілу у купівлі тільки дорогих або тільки дешевих товарів. Заможні купують товари середнього цінового сегменту, а споживачів з невисоким рівнем доходу можуть привабити дорогі речі. Така ситуація зумовлена тим, що деякі категорії споживачів прагнуть з допомогою товарів підкреслити свій високий соціальний статус. Такі товари найчастіше купують підлітки, жінки, або люди, які отримали високу посаду.
Для ефективного маркетингового розвитку компаніям необхідно активно та швидко впроваджувати систему нововведень. Маркетингові зусилля мають бути спрямовані на розробку і пропозицію такого продукту, про який споживач ще не знає, тобто в центрі нововведень завжди повинен бути споживач та його потреби.
Відтак, доцільним буде також залученням споживачів до розробки нових продуктів, реклами, методів стимулювання продажів тощо [4].
Маркетологи успішних компаній США підкреслюють важливість глибокого вивчення споживача з використанням методів зворотного зв’язку. В українській практиці підприємства, як правило, ставляться до споживачів як до чогось середнього між засобами задоволення власних амбіцій та неминучою необхідністю підлаштовуватися під ринкові умови. Менеджмент таких підприємств найчастіше просто делегує турботу про покупців команді, яка займається продажами, тобто, в найкращому разі, український маркетинг має виключно «функціональний характер»[4].
Тому все більшою стає потреба у концентрації розрізнених елементів
управлінської діяльності, пов’язаної з впливом на рівень та структуру попиту, в єдине ціле. Погодження та реалізація інтересів суб’єктів ринку, насамперед споживачів та постачальників послуг може зменшити дисбаланс між попитом і пропозицією та якістю функціональної дії послуги[5].
Маркетинг, що робить акцент на масовості, все в частіше поступається місцем маркетингу, орієнтованому на невеликі сегменти, які часто трансформуються у ринкові ніші. Цей маркетинг орієнтований на цінності окремих груп споживачів. Як результат, посилюється значимість індивідуальної орієнтації продуктів на конкретних споживачів, що передбачає хороші знання споживачів та індивідуальне ставлення до них. Все частіше практикується встановлення зворотного зв’язку з споживачами після купівлі, відслідковування їх реакції [5].
В таких напрямках вже працюють провідні компанії, що займаються маркетинговими дослідженнями. Так до десятки лідерів, за даними Української ассоціації маркетингу увійшли такі компанії: ГФК-ЮКРЕЙН, ACNielsenUkraine, Холдинг Українська маркетингова група, TaylorNelsonSofresUkraine, Медикал Дата Менеджмент, ActionDataGroup LLC, АРМІ-Маркетинг Україна, InMind, Київський міжнародний інститут соціології, AdvanterGroup.
Основними замовниками маркетингових досліджень на вітчизняному ринку згідно з цьогорічними даними Української ассоціації маркетингу стали переважно українські компанії (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка УАМ структури ринку маркетингових досліджень в Україні в 2007-2012
рр. за категоріями замовників[5]
Замовникимаркетингових
досліджень Об'ємзамовлень, тис. дол. США
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Українськікомпанії 8 774,00 13 618,00 9 586,00 8 447,00 7 234,00 16 649,90
Іноземнікомпанії, якіпрацюють
в Україні 8 115,00 20 072,00 20 538,00 14 571,00 24 278,00 9 469,26
Іноземнікомпанії, що готуються
вийти на ринок 757,00 2 057,00 2 113,00 375,00 1 157,00 509,05
Дослідніагенції - нерезиденти
України 2 032,00 3 259,00 3 959,00 3 197,00 4 344,00 1 828,96
Дослідніагенції - резиденти
України 470,51
Разом 19 678,00 39 006,00 36 196,00 25 590,00 37 013,00 28 927,68
Аналізуючи дані можемо зробити висновки, що найбільший об’єм замовлень в межах Українського ринку здійснили Українські компанії, обсяг якого становив 16 649, 90 млн. дол. США. Отже, саме вітчизняні компанії є лідерами на українському ринку маркетингових послуг, хоча друге місце посідають іноземні компанії, які працюють в Україні[5].
Отже, ринок динамічно змінюється, розвивається, змінюються умови та можливості маркетингової діяльності, на цьому ринку спостерігається якісна зміна складу замовників, водночас і наукраїнському ринку маркетингових досліджень. Вперше за дев’ять років проведення таких досліджень – український замовник став основним клієнтом дослідних компаній. Темпи зростання ринку виявились менше, ніж очікувалося, хоча окремі компанії продемонстрували достатньо суттєве зростання. В майбутньому для ефективного функціонування система маркетингу повинна стати більш гнучкою і динамічною, пристосованою до підвищених ринкових вимог.
Список використаних джерел:
1. Офіційний сайт RentaGroup, «Оценочные и маркетинговые услуги.»[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.arenta-group.com/ua/marketingovi_poslygi.html
2. Максименко Є. В. Конспект лекцій з курсу «Маркетинг» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.bookbrains.com/book_55....6..html
3. ХоменкоП.Г. Сучаснітенденціїрозвитку маркетингу// [Текст]Актуальніпроблемиекономіки. –2009. –№12(102). –С.123-133.
4. Дрок П. В. Розвитоксучасного маркетингу, йогопроблеми і перспективи[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_2/Drok.pdf
5. Голубков Е. П.Современныетенденцииразвитиямаркетинга// [Электронный ресурс].Режим доступу: http://www.cfin.ru/press/marketing/2000-4/01.shtml
6. Офіційний сайт Української ассоціації маркетингу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uam.in.ua

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Мотрюк А., Торська Ю., Особливості сучасного ринку...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: