Понеділок, 21.05.2018, 06:54
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Николайчук Р., СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇН - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Николайчук Р., СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇН
Николайчук Р., СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇН
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:58 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Руслана Николайчук,3 курс, спец. «Менеджмент організацій», д. ф. н.
Науковий керівник – Докаш О.Ю.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ В ПРОЦЕСІ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВАВ сучасному світі немає сфери більш неоднозначної, дивнішої, більш романтизованої й цинічної, ніж область рекламної діяльності. Причомуцянеоднозначністьприсутнямайжезавжди, з якого б боку ми не почали розглядатипроцесстворенняреклами. Реклама вже давно є невід’ємноючастиноюнашогоповсякденногожиття, вона пропонуєтьсянашійувазі в різних видах: друкарському, телевізійному, візуальномуй у виглядіаудіоінформації і т.д. Одним з видівреклами є політична реклама. Політичну рекламу можнарозглядати в різнихплощинах. Перш за все, вона є однією зі сфер рекламноїдіяльності, разом з економічною, соціальною, юридичною, конфесійною, рекламою послуг, міжособовихвідносин і т.д.
Отже, головна мета статті полягає в комплексному аналізі сучасної політичної реклами в Україні.
Звідси, завданням статті є: визначити поняття «політична реклама» та проаналізувати роль політичної реклами в активній діяльності політика.
Актуальність теми зумовлюється тим, що тематика політичної реклами, перебуває в полі зору не лише політологів, але й пересічних громадян нашої держави.
Політична реклама –це будь-яка реклама як система методів психологічної дії на масову аудиторію з метою управління її політичною поведінкою, спрямована на зміну або закріплення тих або інших політичних переконань[4, с.97].
За останні роки помітнозросла роль політичноїреклами в українськомусуспільствінезалежновідмасштабівпроведенняполітико-рекламнихакцій.У напрямівивченняособливостей застосуванняполітичноїреклами активно працювали Б. Ольшанський, Г. Почепцов, А. Лєбєдєв-Любімов, Т. Ляпіна, А. Попов, І. Чудовська-Кандиба та інші.
Політична реклама не тільки виправдана – вона вкрай необхідна в нашому суспільстві, що тільки адаптується до умов плюралізму. Численність партій і схожість їх платформ дезорієнтує виборця. До того ж, у нас мало хточитаєпрограмирізнихпартій. Реклама покликана спроститиціскладніполітичніконцепції і програми, вихопивши з них найяскравіше, перекластинуднітекстимовоюемоцій, на мовугасел, девізів, передвиборнихслоганів, закликів, символів і вражаючихзоровихобразів.
Одне з основних завданьполітичноїреклами, як і рекламикомерційної,– визначити положеннясвого «товару» на ринку. Цей процесназиваєтьсяпозиціюванням. В даномувипадкуйдеться про визначенняположенняданоїпартії, руху, фонду по відношенню до іншихорганізацій [3, c. 34].
Політична реклама виконуєістотну роль в передвиборнійситуації. Вона здатнаінтегруватидіїрізнихчинників, щовпливають на електоральнуповедінку, організуватицейвплив і підпорядкуватийоговиборчійстратегіїданоїпартіїабо кандидата. Політична реклама виступає як певний вид вектора, щозбираєвоєдиноможливіповедінковіреакціїелекторату і щозадаєїм той єдинийвірнийнапрям, якийможе принести успіх на виборах[2,с.30].На сучасному етапі виникла також нагальна потреба чітко визначити структурний зміст політичної реклами, докладно розглянути її комунікативні особливості, встановити причинно-наслідкові зв’язки між процесами, що відбуваються в рамках виборчих кампаній.
Політична реклама - це не надтовдале поле для креативнихрішень і новихтехнік. Принаймні так прийнятоставитися в політичномусередовищі до цьогопитання тому, що продуктом такоїрекламивиступає не товар (марка, бренд), а, як правило, конкретна людина. Навітьякщорекламуєтьсяполітичний блок чипартія, головнаасоціаціяйдеізпершою особою - це є головне правило політичноїреклами [3, с. 35].
Щеоднією з особливостейполітичноїреклами в Україні є застосуваннянегативноїполітичноїреклами (іншаназва - антиреклама) у виборчихкампаніях. Щодотенденційрозвитку такого явища, то повністюпозбутисябруднихтехнологійнайближчим часом Україні не вдасться. Протерегулюватиполітичну рекламу можна і потрібно. Насамперед, треба ухвалити Закон «Про політичну рекламу». Такожвартостворити структуру, яка стежитимезаякістю рекламного продукту. Специфікаполітичноїрекламиполягаєще й у тому, щополітична реклама виконуєважливусуспільнуфункцію, зокрема,йдеться про участь у формуванні культурно значимихобразів та традиційсуспільства.
Сьогодні роль політичноїреклами в політичномужиттісуспільствапостійнозростає, особливо під час проведеннявиборів. Складовими політичної реклами є: рекламне оголошення, різні ілюстрації та карикатури на політичні теми, різні плакати (вони можуть бути, як з гумором, так і сентиментальними, можуть виражати, як агресію щодо опонента, так і спокій та впевненість кандидата в своїх силах).Протягом останніх років у незалежній Україні провідні політичні партії також розповсюджують поліетиленові пакети із символікою своєї політичної сили.
Останнім часом у політичнійрекламі активно використовуютьІнтернет. Протетака реклама доступна лише «просунутійпубліці», яка не становить більшостінаселеннякраїни. Важливо, щополітична реклама в Інтернеті доступна для молоді та найбільшполітизованихпрошарківнаселення (журналістів, чиновників, підприємців), котрівиступають як її «мультиплікатори» та «лідери думки» середширокоїгромадськості[1, с. 28].
Форми й видиполітичноїреклами не піддаютьсясуворійзвітності. Їхвибірзалежитьвід мети та завданьполітичного PR-проекту, фінансовихможливостейрекламодавця, а такожвіддосвіду й творчогонатхненняйогополітконсультантів.Залежно від каналів комунікації є такі форми політичної реклами: 1) публічні заходи; 2) використання друкованих матеріалів на зразок плакатів, листівок, газет; 3) використання друкованих ЗМІ; 4) використання електронних ЗМІ.
Сучаснаполітична реклама, зокрема в Україні, маєтаківідмітніособливості:
1) Змінаменталітетувиборців. Відоднієївиборчоїкампанії до іншоїнашівиборціпоступовонакопичуютьполітичнийдосвід.
2) Політична реклама, побудована на критицііснуючоїреальності, вженеплідна, вона стала банальною. Реклама може бути ефективною, якщо в нійпропонуєтьсяконкретнерозв’язання певної актуальної проблеми.
3) Відсутністьнаціональноїідеї, основноїпатріотичної метиведе до фрагментаціїнашоїполітичноїреклами, головного напряму. Вона обслуговуєінтересиокремихполітичнихугрупувань.
4) Компромат і «брудна політика»сьогоднізалишаєтьсяосновним методом боротьби з політичними конкурентами.
5) Відсутністьконкретнихпропозиційвідполітичнихоб’єднань.
6) Політична реклама недостатньоорієнтується на пріоритетинашогонаселення. Інтересивиборців - саміпо собі, інтересиполітичнихоб’єднань - самі по собі. При розробціконцепціїполітичноїрекламноїкампаніїнеобхідновраховувати систему пріоритетіввиборців [3, c. 36].
На сьогоднішній день політична реклама має неабиякий вплив на український народ. Так політична реклама, яку партії використовували під час виборів кампанії в 2012р., не мала достатньозначноговпливу на перерозподілелекторату і змінунамірівгромадянпідтримати ту чиіншупартію. Їївпливвизналитільки 20% виборців. Про це заявив завідувачлабораторіїсоціально-психологічнихтехнологійІнститутусоціальної та політичноїпсихології НАПН України. Він зазначив, що згідно з даними всеукраїнського опитування, проведеного вищезазначеним Інститутом спільно з Асоціацією політичних психологів України, найбільш чутливими до впливу політичної реклами, за самооцінками респондентів, виявилися прихильники партії Наталії Королевської «Україна – Вперед» - 42% з них визнали, що саме реклама вплинула на їх вибір. Рідшетакийвпливвизнавалисимпатики«НашоїУкраїни» і Партіїрегіонів–близько 34%.Найчастіше згадуваною була реклама Партії регіонів - її згадали 66% опитаних, реклама інших партій згадувалася помітно рідше: «УДАРу» – 39%, партії «Україна – Вперед» – 38%, КПУ – 34%, «Нашої України» – 12% , «Свободи»– 7%[7].
Коментуючиставленнявиборців до політичноїрекламипід час виборчих перегонів-2012 в цілому, П. А. Фролов зауважив, що вона викликає у громадянпереважнороздратування. Зокрема, подобаєтьсячи у будь-якомуразі не викликаєроздратування реклама усіх без виняткупартійтільки у 1,3% опитаних, не подобаєтьсяні одна – 24%, тобтомайже кожного четвертого дратує реклама всіхпартій– 14%.Соціологпоінформував, що до числа партій, чия реклама виборцямчастішеподобається, ніждратує, належитьпартія«УДАР» (подобається 18%, дратує 5%). А відчуттяроздратуванняуреспондентівнайчастішевикликала реклама Партіїрегіонів: дратує 35%,подобається 16% - респондентів[7].
Бурхливі зміни, що відбуваються в українському суспільстві за останні роки, розвиток ринкових відносин, поширення їх на політику – все це вимагає переосмислення ситуації в сферах діяльності, нерозривно пов’язаних з суспільною свідомістю, насамперед, у тих умовах, де діяльність здійснюється в умовах конкурентної боротьби. До останніх, без сумніву, відноситься і політична реклама.
Техніка й технології політичної реклами розраховані на постійну присутність буквально в усіх масових інформаційних потоках: увага громадян повинна бути завойованою, вони повинні зробити «усвідомлений» вибір тієї чи іншої політичної позиції. Сила рекламних технологій буває настільки великою, що людина здійснює не тільки деякі конкретні дії, скажемо, голосує визначеним чином, але й змінює власні переконання й ціннісні орієнтації.
Отже, політична реклама - один з найважливішихнапряміврекламноїіндустрії, щовикористовуєтьсяв сферіполітики для спонукання людей голосувати, робитисвійвибір, віддавати свою перевагу.Сьогодні перемогти на виборах можна лише завдяки вмілій і доцільній рекламній, інформаційній та психологічній обробці електорату. Застосувавшивдалі методики та фахівців у галузіреклами, сучаснийполітичнийдіячможеспатиспокійно – назавтра вінобов’язковопрокинетьсянароднимулюбленцемчигероєм. Вартолишевдалопідібратиімідж, поставити телекамеру з правильного боку, найняти«правильного»журналіста і виголосити те, щохочутьпочутивиборці, абопереконативиборців, що вони хочутьсамецього.
Список використанихджерел:
1. Заярна О. Як переконатимасовуаудиторію: Психологічнічинникиефективностіпропаґанди/ О. Заярна // Нова політика. – 1999. – С. 28-31.
2. Нагорняк Т. Політичні графіті у контексті виборчої президентської кампанії-2004 в Україні (регіональний аспект) / Т. Нагорняк, Д. Ганчаускайте // Трибуна. – 2004. ─ №11 ─ 12. ─ С. 29-30.
3. Почепцов Г. Політична реклама України: стратегіївиграшучипрограшу / Г. Почепцов // ВісникКиївського ун-та ім. Т.Г. Шевченка. Сер. Журналістика. ─ К., 2007. ─Вип. 5. ─ С. 34-36.
4. Радунскі П. Проведення виборчої кампанії ─ форма виборчої комунікації / П. Радунскі// Політичні партії в демократичному суспільстві. Спецвипуск. ─ К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. ─ С. 97─98.
5. Укрінформ. Українців найбільше дратує реклама Партії регіонів. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gazeta.ua/article....461079.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Николайчук Р., СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇН
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: