Субота, 26.05.2018, 04:28
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Халус О., Технологічні особливості PR - діяльності... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Халус О., Технологічні особливості PR - діяльності...
Халус О., Технологічні особливості PR - діяльності...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:48 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Олеся Халус,3 курс,
Спец. «Менеджмент організацій », д. ф. н.
Наук. Кер. – Докаш О. Ю.
Чернівецький торгово- економічний інститут КНТЕУ
м. Чернівці
Технологічні особливості PR - діяльності в політичному процесіПротягом останніх двадцяти років українське суспільство зазнало кардинальних, хоча і дещо неоднозначних перетворень. Особливо динамічно змінився політичний процес, в якому з’явилося багато нових явищ і особливостей. Зокрема, все ширше використовуються накопичені в зарубіжних країнах сучасні політтехнології. При цьому запозичується далеко не завжди те, що приносить реальну користь країні та її народові, а те, що забезпечує легкий маніпуляційний успіх політичної кампанії. Особливо чітко дана тенденція простежується в сфері формування громадської думки – в PR (Public Relations) діяльності.
Сучасні PR - технології мають у політиці дуже широку сферу застосування, але найбільш чітко вони простежуються під час передвиборчої боротьби між політичними силами. У вітчизняній практиці успіх на виборах часто досягався не чесною і відкритою конкурентною боротьбою, а саме завдяки застосуванню «брудних» технологій, таких, як «чорний PR» та інші.
Існує значна кількість визначень політичного PR. Класичним вважається визначення російського дослідника Д. Ольшанського: « Політичний PR – це управління масовими політичними комунікаціями» [3, с. 518].
Більш широким, і на нашу думку одним з найбільш точних є визначення російського дослідника А. Соловйова, згідно з яким під PR (зв’язками із громадськістю) розуміють свідому (системну) організацію комунікації політичної фігури або групи з різними соціально-професійними (цільовими) групами в суспільстві, спрямовану на досягнення розуміння, погодження взаємоприйнятних інтересів, залучення на свій бік та здобуття певних політичних, соціальних та (або) економічних результатів, серед яких головним, але не єдиним, є перемога на виборах [4, с. 516].
Як слушно зазначає С. Дзенник, застосування політичних паблік рілейшнз є самим дієвим способом залучення прихильності потенційних виборців до особистості політичного лідера, політичної сили чи організації [1]. Відповідно, фахівці в галузі політичного PR ведуть постійний пошук нових технологій і вдосконалюють вже існуючі. Серед сучасних напрацювань, які в останні роки позитивно зарекомендували себе у політичній практиці країн світу, можна назвати спін-технології та перфоманс.
Спін - діяльність є роботою піар-фахівців з «перекручування» подій (spin – крутіння, вертіння – з англ.), їх репрезентації в більш вигідному для політика чи політичної партії світлі або просто – розкручування людини або події.
Виділяють два основних типи спін-технологій: перед-спін та пост-спін. Перший – це підготовка аудиторії до тієї чи іншої події. Наприклад, аудиторія готується до виступу президента чи іншого політика, державного діяча і таким чином відповідна подія «розкручується», на неї реагує значно більша кількість людей. Пост-спін – це, з одного боку, “розкручування” події, що відбулася, продовження її “життя”. Для цього так звані ерзац-спікери – політологи, соціологи, аналітики, експерти – активно пропагують, наприклад, тези, що були висунуті політиком. З іншого – виправлення ситуації після того, як подія здобула у ЗМІ неправильне висвітлення чи оцінку. Окрім цих різновидів спін-технологій використовуються такі: торнадо-спін – відволікання уваги громадськості від якоїсь події, переведення її в іншу сферу; криза-контроль – менеджмент подій, тобто контроль за подіями, які виходять з-під контролю, зокрема, за їх висвітленням у ЗМІ [5].
Перфоманс – це технологія розподілу та перерозподілу політичної інформації, що відбувається в присутності аудиторії та виступає у вигляді символічної, ритуальної діяльності з метою справити на людей, аудиторію необхідне враження [5]. В. Матвієнко виділяє різновиди перфомансів відносно реалізації різних політичних процесів. [2, с. 380 – 381].
Таким чином, у сучасному політичному процесі використовується широкий спектр різноманітних PR - технологій. Проте, більшість з них відноситься до так званого чорного PR-у, оскільки застосування такого типу технологій, маніпулятивних за своєю сутністю, приносить найбільш швидкі результати при найменших витратах фінансів, часу й інших ресурсів. Такий стан справ призводить до формування в масовій свідомості негативного ставлення до політичного процесу в цілому. А це, в свою чергу, стає серйозною перешкодою до залучення громадськості до політичної діяльності, до формування громадянського суспільства, а отже, перешкоджає просуванню України шляхом демократичного розвитку.
Список використаних джерел:
1. Дзенник С. Інструменти маркетингових комунікацій у політичних паблік рилейшнз під час іміджмейкінгу у період виборів та між ними / С. В. Денник. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kymu.edu.ua/wsc/toms/09/104-108.pdf
2. Матвиенко В. Социальные технологии [ Текст ] / В. Я. Матвиенко. – К. : Українські пропілеї, 2000. – 484 с.
3. Ольшанский Д. Политический PR [ Текст ] / Д. В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2003. – 544 с.
4. Политология: лексикон [ Текст ] / Под ред. А.И. Соловьева]. – М. : РОССПЭН, 2007. – 800 с.
5. Полторак В. Політичні паблік рілейшнз: історія виникнення, основні функції та методи / В. А. Полторак [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal...._21.pdf

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Маркетинг і реклама в Україні: інтеграція теорії та практики » Халус О., Технологічні особливості PR - діяльності...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: