Вівторок, 22.05.2018, 15:39
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Костинян К., Управління продуктивністю праці персоналу - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Костинян К., Управління продуктивністю праці персоналу
Костинян К., Управління продуктивністю праці персоналу
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:22 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

К.А.Костинян
Наук. кер.: Розман А. М.
4 курс, с-ть «Облік і аудит», д/ф,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м.Чернівці

Управління продуктивністю праці персоналу
на підприємствіУ статті розглянуто управління продуктивностю праці персоналу, її значення для ефективного функціонування підприємства. Визначено фактори та запропоновано підходи для підвищення продуктивності праці на підприємстві в сучасних умовах.

Постановка наукової проблеми та її значення. Формування ринкових відносин, зміна форм власності істотно перевернули зміст і форми внутрішніх економічних відносин на підприємствах.
Зміна внутрішнього економічного механізму супроводжувалась формуванням нового мислення керівників і стилю управління, тому перед керівниками вищого і середнього рівня постали високі вимоги щодо підвищення ефективності використання усіх видів ресурсів, які задіяні у виробничому процесі. Тому, виникла необхідність концентрації зусиль на проблемі підвищення продуктивності праці, особливо індивідуальної.
Актуальність теми. Сьогодні добре мотивований персонал є одним з найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємства. Тема даної статті є надзвичайно актуальною та важливою, оскільки слабка мотивація персоналу посідає третє місце в переліку причин, що перешкоджають росту бізнесу. Відповідно, високий ступінь вмотивованості підлеглих нинішні керівники намагаються ставити на перше місце в ряді внутрішніх факторів підвищення конкурентоздатності свого бізнесу.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. Дану тему було розглянуто багатьма вченими у своїх працях, а саме: М. Вебер, Дж. Кейнс, Д. Рікардо, Акулов М. Г., Л. Безчасний, Д. Богиня, С. Бортник та інші.
Метою дослідження є розвиток теоретичних положень і розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління продуктивністю праці з метою покращення результатів діяльності підприємства.
Виклад основного матеріалу. Продуктивність праці є одним з визначальних чинників досягнення успіху підприємства. Ми живемо в епоху всеосяжного науково-технічного прогресу, у зв’язку із цим постійно оновлюються та покращуються технології виробництва та техніка, якою обслуговується виробничий процес, тому сутністю управління продуктивністю праці є створення умов для її зростання. Водночас підвищення продуктивності являє собою процес змін в економіці. Тому для підвищення продуктивності необхідно управляти змінами, тобто розробляти, мотивувати та стимулювати їх.
Кожне підприємство характеризується певним рівнем продуктив¬ності праці, який може зростати або знижуватися під дією різноманіт¬них чинників. Орієнтація на досягнення найвищих кінцевих результатів є найбільш оптимальним стилем створення системи управління продуктивністю й оперування нею [3].
Багатьох в Україні дивують надзвичайно низькі порівняно з країнами Заходу (та й Сходу теж) показники продуктивності праці у нашій країні. На перший погляд це дивно: працюють українці у своїй більшості досить довго і виснажливо, та й втомлюються не менше за німців чи китайців. Але варто потрапити до якогось українського банку чи, наприклад, поштового відділення, щоб зрозуміти - статистика не бреше [8].Особливо це помітно, якщо мати досвід з життя в США чи Західній Європі, тобто мати з чим порівнювати. В нашій державі автоматизація хаосу призводить до ще більшого хаосу. Тому перш ніж щось автоматизувати треба налагодити бізнес процеси.
Будь-якого дня працівник може вирішити працювати так наполегливо, наскільки це можливо, чи працювати лише старанно, аби уникнути догани, чи робити настільки мало, наскільки це можливо. Завданням менеджера є максимізувати ймовірність першої ситуації та мінімізувати ймовірність другої [1]. Тому управляючому для виконання такого завдання необхідно слідувати основним цілям програми продуктивності праці:
- ефективне використання людського потенціалу;
- створення ефективної системи вимірювання продуктивності праці;
- мінімізація втрат виробництва.
Кожен підхід щодо підвищення продуктивності праці охоплює:
- організаційні форми підвищення продуктивності праці;
- сфери підвищення продуктивності праці;
- засоби і методи підвищення продуктивності праці [5].
Враховуючи першочергову важливість підвищення продуктивності праці для конкурентоспроможності підприємства, керівники і фахівці всіх рівнів у перспективних організаціях повинні розробляти і впроваджувати програми управління продуктивністю [1].
Успішна реалізація довгострокових програм управління значною мірою обумовлена якістю процесу планування на ранніх стадіях розроблення програм [6].
Компанії, які набиратимуть нових працівників у найближчі роки, хочуть, щоб їх нинішні співробітники вже зараз звикали до роботи компанії в режимі зростання. Тобто вони хочуть, щоб їх клієнти шукали працівників, які мають більшу здатність самим зрозуміти, що необхідно робити, а не потребують постійних вказівок. Навіть hr-менеджери повинні працювати над розвитком певних навичок, у той час, як організації розглядають можливості розширення своєї діяльності на наступний рік.
Пошук і аналіз резервів підвищення продуктивності базується на порівнянні інформації, яка одержана в ході вимірювання і оцінки досягнутого рівня продуктивності на підприємстві за окремими видами праці та цілому, з наявною інформацією про максимально можливий рівень продуктивності праці на однотипних роботах [2].
Для пошуку резервів підвищення продуктивності праці варто заохочувати висококваліфікованих представників різних спеціальностей, що володіють широтою і фундаментальністю поглядів та вміють бачити перспективу. Шукаючи і аналізуючи резерви, слід звертатися до їх класифікації за різними ознаками, щоб не обійти увагою жоден із можливих факторів підвищення продуктивності праці. [4].
При розробці плану використання резервів підвищення продуктивності праці, треба забезпечувати узгодження цілей та завдань програми. Варто коротко і чітко сформулювати цілі, впорядкувати їх залежно від значення і черговості в часі. План повинен також включати конкретні заходи, які спрямовуються на реалізацію поставлених цілей, передбачаючи фінансування витрат на ці заходи [1].
В якості нормативної бази при розрахунках необхідно приймати не надані зверху директивні завдання по зростанню продуктивності праці і ліміти чисельності працюючих, а показники, досягнуті на аналогічних підприємствах-конкурентах. Інакше буде виглядати і порядок розрахунків при плануванні продуктивності праці.
Розробка систем мотивації працівників до досягнення запланованого рівня продуктивності є необхідною умовою реалізації програми. Менеджер завжди має пам'ятати, що для успішної роботи необхідно зблизити аж до ідентифікації цілі і завдання організації з особистими цілями і бажаннями працівників. [3].
Також не варто забувати, що регулярна і систематична оцінка персоналу позитивно позначається на мотивації співробітників, їхньому професійному розвитку і росту. Одночасно результати оцінки є важливим елементом управління персоналом, оскільки надають змогу приймати обґрунтовані рішення стосовно винагороди, просування, звільнення і розвитку співробітників.
Згадаємо прислів`я: «На роботу, як на свято». Щоб дійсно так було, треба створювати для працівників певні умови, щоб вони відчували себе комфортно на робочому місці, мали час для заслуженого відпочинку, але пропри все і були реалізовані особисті професійні інтереси, наприклад зростання заробітної плати або ж службове просування.
Існує цікавий факт, що гумор на роботі підвищує продуктивність праці та активність службовців. Фахівці, проаналізувавши умови роботи в різних корпораціях і фірмах, прийшли до висновку, що гумор цілком сумісний з цілями роботодавців і службовців. Сміх і жарти дуже важливі для пізнавального поліпшення, творчого потенціалу та правильної комунікації між людьми, впевнені психологи. Здатність оцінювати гумор, здатність сміятися і змушувати посміхатися інших людей має прямі фізіологічні ефекти на організм людини, при цьому збільшується енергія і активність, а ризики хронічного стресу зменшуються. Агресія і дратівливість навпаки ведуть до роз'єднаності колективу та знижують результативність роботи. Тому, як бачимо, все взаємозв`язане.
При значному відхиленні менеджер приймає рішення про регулювання системи [7]. Слід завжди пам'ятати, що контроль в будь-якій справі потрібен лише для того, щоб сприяти досягненню цілей. Надмірний, невдало продуманий контроль може дати небажані наслідки як то спрямування зусиль працівників на задоволення вимог контролю, а не на досягнення цілей. При організації контролю треба приділити увагу зворотному зв'язку, реальності вимог, зацікавленості працівників, економічності контролюючих систем.
Вимірювання й оцінка реального впливу реалізованих заходів на зростання продуктивності праці потрібна для того, щоб оцінити і порівняти ефективність їх впровадження і визначитися з пріоритетами на наступний період. Як і на першій стадії, найважливішим завданням керівника тут є використання всіх можливих прийомів і методів для забезпечення достовірності й порівнянності показників. Після визначення найефективніших напрямків роботи з підвищення продуктивності, варто прийняти відповідні мотивуючі рішення і в наступному періоді зосередити увагу саме на цих напрямках.
Висновок. Управління продуктивністю праці на підприємстві — це фактично частина загального процесу управління підприємством, що включає в себе планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулювання [9].
Оскільки основними функціями управління продуктивністю є визначення цілей та організація програми управління продуктивністю праці, то цілі програми повинні охоплювати організаційні форми підвищення продуктивності праці, сфери підвищення продуктивності праці, засоби і методи підвищення продуктивності праці.
В процесі наукового дослідження було з'ясовано, що зростання продуктивності праці залежить від багатьох чинників – як зовнішніх, так і внутрішніх, проте першочерговим фактором в кожному з них є людина. Тобто ефективність праці підприємства знаходиться в прямій залежності від ефективності праці кожного працівника і всього персоналу підприємства в цілому.
Тому, щоб, зацікавити висококваліфікованого працівника у якісному виконанні своїх обов`язків та підвищити продуктивність його праці, необхідно створювати заохочувальні процеси, які б «примушували» людину працювати швидше, краще і ефективніше, а саме:
- створювати належні умови для роботи;
- преміювати гідних працівників за досягнення успіхів в роботі;
- забезпечити дотримання трудового розпорядку;
- застосувати штрафні санкції у разі невиконання запланованої роботи та/або неякісної роботи;
- запроваджувати безкоштовне медичне обслуговування на підприємстві;
- вводити пільги на проїзд, на споживання їжі в їдальнях.
- надавати знижки працівникам на ті чи інші товари, до прикладу, першої необхідності, що дає можливість вважати, що підприємство турбується про кожного свого робітника тощо.
Такі заходи, в будь-якому випадку, призведуть до зростання продуктивності праці на підприємстві, що даватиме можливість постійно вдосконалювати як людську економічну діяльність, постійно знаходити можливості працювати краще, так і виробляти більше якісні¬ших благ при тих самих або й менших затратах праці.

Список використаних джерел:
1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту : підручник [текст] / Р. Гріфін, В. Яцура. – Львів: БаК, 2001. – 624 с.
2. Ласкавий А.О. Менеджмент продуктивності: навч. посібник [текст] / А. О. Ласкавий. – Київ: КНЕУ, 2004. – 288 с.
3. Підвищення продуктивності та результативності праці персоналу на підприємстві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.br.com.ua/1238
4. Продуктивність праці. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://inpos.com.ua/77
5. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://libfree.com/1432950....vi.html
6. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1055070....yemstvi
7. Програма управління продуктивності праці на підприємстві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pulib.if.ua/part/156
8. Сабан М. В. Мотивація працівників та її значення для ефективної діяльності підприємства. / М. В. Сабан. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/10_86212.doc.htm
9. Управління продуктивністю праці на підприємстві. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_KAND_2010/Economics/10_57504.doc.htm


 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Костинян К., Управління продуктивністю праці персоналу
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: