Середа, 23.05.2018, 10:55
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Остафійчук О., ВПРОВАДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Остафійчук О., ВПРОВАДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ...
Остафійчук О., ВПРОВАДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ...
conf-cvДата: Вівторок, 24.12.2013, 12:18 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Оксана Остафійчук5 курс, спец. «Менеджмент організації», д/ф.,
наук. кер. – Розман А.М.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ВПРОВАДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ


Економічна криза виявила проблеми корпоративного управління та ефективності бізнесу вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі. Її поява продемонструвала, що останнім розвиватися лише за рахунок позикових коштів і йти шляхом екстенсивного розвитку (розширення мережі, залучення фінансування) далі не можливо. Тож підприємства роздрібної торгівлі, зіткнувшись з гострою нестачею грошових коштів, почали переглядати свої плани і шукати шляхи нарощування внутрішніх резервів.
Одним із дієвих способів підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства є впровадження категорійного менеджменту в асортиментну політику роз¬дрібних мереж. Потенційна здатність категорійного менеджменту посилювати ефективність функціонування підприємств роздрібної торгівлі, яка в свою чергу є основою стабільного розвитку галузі торгівлі в Україні, визначає актуальність обраної теми дослідження.
Упродовж останніх років теоретичні питання управління підприємствами на базі категорійного менеджменту стали предметом дослідження таких науковців, як А.А. Мазараккі, І.О. Бланк, Ю.Б. Іванов, Л. Лігоненко, Л.О. Омеля¬нович, Д. Сидоров, І.В. Височин та інші, їхні праці присвячені різним аспектам асортиментної політики торговельних мереж.
Метою дослідження є аналіз економічної ефективності впровадження категорійного менеджменту та його впливу на ефективність роздрібної торговельної ме¬режі.
Майже всі товари, які забезпечують основ¬ні потреби споживачів, покупці отримують через роздрібні торговельні мережі, що функціонують на території України. Треба зазначити, що торговельна сис¬тема України щороку поповнюється новими операторами, які з виходом на ри¬нок впроваджують нові методи залучення споживача.
Зважаючи на активний розвиток роздрібної торгівлі, зараз більше уваги приділяється асортиментній політиці роздрібних торговельних мереж. Однією із сучасних новаторських методик управління асортиментом є категорійний ме¬неджмент [3].
Суть категорійного менеджменту, як про це зазначає український науковець Височин І.В., полягає у визначенні категорій таким чином, як їх визначає покупець і єдиному управлінні категорією як одним підприємством - зі своєю політикою закупівлі, продажу, ціноутворенням і просуванням [1, с. 93].
У класичному визначенні Category Management (КМ) - це стратегічна співпраця роздрібного оператора і постачальника, при якому сторони управляють категорією як стратегічною одиницею, і досягають зростання категорії (збільшення продажів і прибутку) шляхом набору дій, орієнтованих на покупця [2, c. 2].
Узагальнюючи наведені тлумачення категорійного менеджменту пропонуємо розглядати його як це процес управління торговим простором і асортиментом, згідно з яким асортимент ділиться на групи (категорії) схожих продуктів.
Етапами реалізації категорійного менеджменту є: виділення категорій, визначення ролі категорій, оцінювання категорій, встановлення цілей для категорій, вибір категорійної стратегії, визначення відповідної тактики, реалізація запланованих дій та аналіз результатів.
Вихідною базою для здійснення управління категоріями є чітке встановлення позиціонування підприємства та його конкурентної стратегії.
Для кожної виділеної категорії визначається її роль на основі крос-категоріального аналізу з урахуванням позиціонування та стратегії підприємства. Згідно з ролями категорій для підприємства реалізовується балансування асортименту по ширині.
Оцінка категорій здійснюється на основі ABC та XYZ аналізу, що базуються на законі Парето 80/20. Таким чином визначається, які категорії потребують доопрацювання та в якому напрямі. Відповідно, формуються цілі по кожній категорії.
Встановивши певні цілі перед кожною категорією, можна збалансувати асортимент по глибині: в категорії залишаються лише ті товари, що відповідають поставленим цілям.
Наступним етапом є побудова стратегії для досягнення поставлених цілей. Вона передбачає визначення стратегічних рішень за елементами маркетингового комплексу щодо всіх категорій [5, c. 124].
Процес управління категорією товару передбачає роботу в багатофункціональних групах з боку кожного з партнерів - роздрібного оператора і постачальника: відділи маркетингу і маркетингових досліджень, служб IT та аналітики, відділів логістики.
Впровадження управління категоріями припускає створення системи загальних для постачальника і роздрібного продавця ключових показників діяльності (Key Performance Indicators Scorecard, KPIs) [2, c. 5].
Наведемо приклад спільного проекту управління категорією «Молочні продукти» в каналі дискаунтерів.
Одне з найбільших російських підприємств роздрібної торгівлі - компанія «Данон» реалізувала проект в категорії «Молочні продукти». Завдяки чіткому дотриманню всіх принципів та інструментів категорійного менеджменту був досягнутий приріст категорії в розмірі 10%, що є досить високим показником для категорії в каналі дискаутнерів.
Проект був проведений відповідно до класичної моделі категорійного менеджменту. В рамках проекту був оптимізований і скорочений на 30 % асортимент, проведена кластеризація магазинів за розміром холодильної гірки (виділено 4 кластери), розроблені планограми для кожного кластера і навігація.

Рис. 1. Динаміка росту категорії «Молочні продукти» в компанії «Данон» за 2010-2011 рр.*
*Складено автором за [4]
Оскільки проект був здійснений у регіоні, то при його реалізації компанія «Данон» зіткнулася з низкою особливостей:
• необхідність враховувати велику частку в товарообігу місцевих виробників, специфіку регіонального ринку на стадії оптимізації асортименту та побудови планограм;
• необхідність підключення місцевого агентства для збору розмірів і фотографій продукції місцевих постачальників, на стадії впровадження планограм, контролю за їх дотриманням.
Завдяки хорошій підтримці проекту в магазинах не тільки виросла молочна категорія, але і збільшилася лояльність покупців до магазинів в цілому [2, c. 36-37].
Отже, можна підсумувати, що дедалі більше підприємств роздрібної торгівлі розглядають категорійний менеджмент як єдино можливий спосіб ефективного управління в умовах постійної зміни зовнішнього середовища, переходу від «ринку продавця» до «ринку покупця».
При використанні категорійного менеджменту як підходу до управління підприємством роздрібної торгівлі кожна товарна категорія стає своєрідним міні-підприємством з власними цілями і завданнями, які, звичайно ж, відповідають обраній стратегії підприємства.
Впровадження категорійного менеджменту - це складний процес, що охоплює практично всі сторони діяльності підприємства, до якого потрібно підходити комплексно. Ефективність впровадження системи категорійного менеджменту безпосередньо залежить від масштабу проекту, системи автоматизації, розробки регламентів бізнес-процесів, загальної концепції і стратегії.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Височин І. В. Сучасне методичне забезпечення аналізу товарообороту підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / І.В. Височин // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 2010. - № 4. - С. 88-9
2. Категорийный менеджмент: теория и практика в России [Текст] / Комитет по Спросу ECR-Rus. – М., 2008. – 44 с.
3. Комкова Е. Товарный портфель и управление закупками в рознице [Текст] / Е. Комкова. - СПб.: Питер, 2008. - 336 с.
4. Опыт категорийного менеджммента в «молочке» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://torgrus.com/news/shop-equipment/20166
5. Сысоева С. В. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице [Текст] / С. В. Сысоева, Е. А. Бузукова. – СПб. : Питер, 2008. – 336 с.

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Менеджмент як фактор розвитку підприємницької діяльності » Остафійчук О., ВПРОВАДЖЕННЯ КАТЕГОРІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: