Неділя, 27.05.2018, 10:01
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Білоус М., Стратегічне управління системою економічної.... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Білоус М., Стратегічне управління системою економічної....
Білоус М., Стратегічне управління системою економічної....
conf-cvДата: Понеділок, 23.12.2013, 23:38 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Білоус Мар’яна,1 курс,спец. «Міжнародна економіка», д.ф.н.,
Наук. кер. – Руснак Л. Р.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТУ,
м. ЧернівціСтратегічне управління системою економічної безпеки українських підприємствНадійний захист економічної безпеки підприємства можливий лише за комплексного і системного підходу до її організації. Тому в економіці існує таке поняття, як система економічної безпеки підприємства. Ця система забезпечує можливість оцінити перспективи зростання підприємства, розробити тактику і стратегію його розвитку.
Забезпечення стійких темпів зростання виробництва і результатів економічної діяльності на підприємстві, досягнення цілей, що відповідають інтересам його власників та суспільства не можливе без розробки та проведення самостійної стратегії підприємств, без забезпечення ефективної системи його фінансової стійкості та безпеки [1, с.22].
Система економічної безпеки кожного українського підприємства є індивідуальною, її повнота і дієвість залежать від чинної в державі законодавчої бази, від обсягу матеріально-технічних і фінансових ресурсів, виділених керівниками підприємств, від розуміння кожним з працівників важливості гарантування безпеки бізнесу.
Першими вітчизняними науковцями, що займалися дослідженням економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, стали: Г. Андрощук, О. Барановський, В. Геєць, А. О. Захаров, М. Кизим, Т. Клебанова, О. Кириченко, С. Лаптєв, В. Мунтіян, Є. Олейніков, В. Ортинський, П. Пригунов, В. Сідак, І. Шульга [2, с. 195].
Система економічної безпеки підприємства - комплексне поняття, до складу якого входять суб'єкти, об'єкти та механізм реалізації безпеки на підприємстві. Система економічної безпеки кожного підприємства є індивідуальною, а можна визначити основні напрямки стратегічного управління.
Головною метою забезпечення економічної безпеки підприємства є досягнення максимальної стабільності його функціонування, а також створення основи для подальшого зростання його економіки навіть за наявності об’єктивних та суб’єктивних факторів, що несуть загрози [3, с.423].
Основними елементами системи економічної безпеки підприємства є:
1) захист комерційної таємниці та конфіденційності інформації;
2) комп'ютерна безпека;
3) внутрішня безпека;
4) безпека будинків і споруд;
5) фізична безпека;
6) технічна безпека;
7) безпека зв'язку;
8) безпека господарсько-договірної діяльності;
9) безпека перевезень вантажів та осіб;
10) безпека рекламних, культурних, масових заходів, ділових зустрічей та переговорів;
11) протипожежна безпека;
12) екологічна безпека;
13) радіаційно-хімічна безпека;
14) конкурентна розвідка;
15) інформаційно-аналітична робота;
16) експертна перевірка механізму системи забезпечення.
Середовище, в якому працює підприємство, потребує постійної роботи управлінського персоналу над удосконаленням рішень щодо забезпечення його економічної безпеки. Одним із напрямів цього процесу є організація системи безпеки на підприємстві. У зв'язку з цим усі підприємства створюють власні або використовують міжвідомчі служби безпеки. Організація системи безпеки будь-якого комерційного підприємства повинна мати такі чотири рівні:
1. Адміністративний - управлінські рішення, необхідні для забезпечення безперебійного функціонування об'єкта.
2. Оперативний - заходи забезпечення безпеки господарюючого суб'єкта специфічними засобами і методами.
3. Технічний - використання сучасних технологій у сфері забезпечення всіх видів безпеки.
4. Режимно-пропускний - система фізичної безпеки, зокрема охорона фінансових, інтелектуальних і матеріально-технічних цінностей підприємства. [3, с.87].
Тривожні тенденції погіршання соціально-економічної ситуації надзвичайно актуалізували питання щодо розроблення та втілення в життя стратегії гарантування економічної безпеки України. Дуже важливим моментом для керівника будь-якого рангу при створенні стратегії управління економічною безпекою своєї організації є вміле рішення трьох основних завдань. Першим завданням є формування стратегічного бачення й місії економічної безпеки підприємства. Другим - установлення генеральної мети й системи цілей розвитку економічної безпеки підприємства. Третім - розроблення стратегії економічної безпеки підприємства відповідно до сформульованих генеральної мети і місії [5, с.324].
Головне завдання системи управління економічною безпекою підприємства - передбачення і випередження можливих загроз, що призводять до кризового стану, а також проведення антикризового управління, яке спрямоване на виведення підприємства з кризового стану, мінімізація зовнішніх і внутрішніх загроз економічному стану суб'єкта підприємництва, зокрема його фінансовим, матеріальним, інформаційним, кадровим ресурсам, на основі розробленого комплексу заходів економіко-правового і організаційного характеру. Слід мати на увазі, що найбільше значення у справі забезпечення економічної безпеки підприємництва мають первинні економіко-правові та організаційні заходи, що забезпечують фундамент, основу системи безпеки, на відміну від вторинних - технічних, фізичних тощо[4, с.24].
Надійна економічна безпека підприємства можлива лише за комплексного і системного підходу до її організації. Ця система забезпечує можливість оцінити перспективи зростання підприємства, розробити тактику і стратегію його розвитку, зменшити наслідки фінансових криз і негативного впливу нових загроз та небезпек.
Список використаних джерел:
1. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство / В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С, Клебанова, О.І. Черняк. – Х., 2006. – 240 с.
2. Ортинський В.Л. Економічна безпека підприємств, організацій та установ / В.Л. Ортинський, І.С. Керницький, З.Б. Живко – К. : Правова єдність, 2009. – 544 с.
3. Реверчук Н.Й. Управління економічною безпекою підприємницьких структур / Н.Й. Реверчук. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.
4. Сухорукова Т. Проблема економічної безпеки підприємства / Т. Сухорукова // Бізнес-інформ, 1998. – 46 с.
5. Сумець О.М., Тумар М.Б. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека: навч. посіб. - к.: «хай-тек прес», 2008. - 400 с.
 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Економічна теорія та історія економічної думки » Білоус М., Стратегічне управління системою економічної....
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: