Понеділок, 21.05.2018, 06:44
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Луців Н., Буряк М.,Судова експертиза об’єктів права... - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Теорія та історія держави і права » Луців Н., Буряк М.,Судова експертиза об’єктів права...
Луців Н., Буряк М.,Судова експертиза об’єктів права...
conf-cvДата: Понеділок, 23.12.2013, 22:41 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline

Луців Н., Буряк М.
5 курс, спец. «Менеджмент організацій
та адміністрування», д/ф,
Наук. кер. - Білоскурська О.В.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
Судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власностіВ сучасних умовах становлення громадянського суспільства дедалі частіше прослідковуються випадки порушення прав інтелектуальної власності. Відповідно, захист прав даної галузі – одне з важливих завдань держави і суспільства, що прагнуть зайняти гідне місце у світовому співтоваристві.
Невід’ємною складовою об’єктивного вирішення спору про порушення прав інтелектуальної власності є застосування спеціальних знань, тобто експертне дослідження з питань інтелектуальної власності. З огляду на це, доцільно визначити значення та основні умови проведення експертиз об’єктів права інтелектуальної власності.
Згідно із ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» : судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання досудового та судового слідства. Метою такого дослідження є встановлення фактичних даних щодо властивостей досліджуваних об’єктів, зокрема шляхом вивчення аналізу та порівняння їхніх ознак [1].
Одним з видів судової експертизи є експертиза, що пов’язана з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. Об’єктами такої експертизи можуть бути: літературні, художні та наукові твори, комп’ютерні програми і бази даних, матеріальні носії , що містять комп’ютерні програми, бази даних, запису фонограм, аудіовізуальні твори, промислові зразки, товарні знаки [4].
Згідно з ст. 7 та ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судові експертизи проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності і внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів [1].
Судова експертиза здійснюється за ухвалою господарського суду та судів загальної юрисдикції. Замовниками часто виступають сторони, що сперечаються. Вони замовляють проведення спеціального дослідження та отримують висновок експертизи в ході досудової підготовки справи.
Основним завданням експертизи об’єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей досліджуваних об’єктів.
Головною функцією судового експерта є надання письмового висновку на підставі проведеного із застосуванням спеціальних знань дослідження наданих на експертизу об’єктів [5].
Наявність висновку з результатами такого дослідження, є одним з вагомих аргументів при порушенні кримінальної справи за фактом порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також при обґрунтуванні сторонами своїх свідчень або заперечень у суді.
Вищий господарський суд України у своєму інформаційному листі від 15.12.2008 № 01-8/724 зокрема зазначає, що до призначення судової експертизи слід з’ясовувати наявність серед експертів державної спеціалізованої установи спеціалістів належної кваліфікації, максимально конкретно визначати коло питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом та обсяг потрібних для експертного дослідження матеріалів, у необхідних випадках розглядати можливість виклику судового експерта для уточнення питань, які ним мають бути роз’яснені, з’ясовувати усі інші обставини, пов’язані з проведенням судової експертизи. Порушення перед експертом питань, вирішення яких не спрямовано на встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, є недопустимим. Господарським судам необхідно також враховувати, що недотримання порядку призначення судової експертизи має наслідком затягування судового процесу і призводить до порушення вимог статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, учасником якої є Україна стосовно права кожного на розгляд його справи упродовж розумного строку [3].
Відповідно до п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, строк проведення експертизи встановлюється, у залежності від складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження фахівців, керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) у межах: 10 днів – щодо матеріалів з невеликою кількістю об’єктів і не складних за характером досліджень; 1 місяця – щодо матеріалів із середньою кількістю об’єктів або середньої складності за характером досліджень; 2 місяців – щодо матеріалів з великою кількістю об'єктів або складних за характером досліджень; більше 2 місяців – щодо матеріалів з особливо великою кількістю об'єктів або найскладніших за характером досліджень (використання криміналістичного обладнання (лазерного, оптичного, електронного), проведення експериментальних досліджень, застосування декількох методів), при цьому термін виконання не повинен перевищувати 3 місяців [2].
Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності дозволяє встановити ступінь подібності досліджуваної продукції, її упаковки, дизайну, елементів оформлення представленим зразкам, а також виявити способи фальсифікації систем захисту об'єкта інтелектуальної власності [4].
Таким чином, без проведення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності висновок суду може виявитися необґрунтованим, оскільки буде побудований на неповно з’ясованих обставинах та матеріалах справи.
Відповідно, судова експертиза в сфері інтелектуальної власності сприяє розгляду окремих питань, що пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням об’єктів права інтелектуальної власності, які належать юридичним або фізичним особам.

Список використаних джерел
1. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994р. – № 28. – Ст.232.
2. Інструкція Міністерства юстиції України «Про призначення і проведення судових експертиз» від 08.10.1998р. № 53/5 : [Електонний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
3. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.12.2008 № 01-8/724 : [Електонний ресурс]. – Режим доступу : http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/686/
4. Експертиза об’єктів інтелектуальної власності : [Електонний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ucse.com.ua/expertise/12/
5. Штепа О. О. До питання про судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності в Україні / О. О. Штепа : [Електонний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Pravo/68393.doc.htm

 
Форум » Матеріали конференції 23.12.2013 » Теорія та історія держави і права » Луців Н., Буряк М.,Судова експертиза об’єктів права...
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: