Четвер, 19.04.2018, 19:30
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Григор Н., ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Григор Н., ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ
Григор Н., ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 12:49 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Григор Наталія,

3 курс, «Економічна кібернетика», д. ф. н.
Науковий керівник – Пертен С.І.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці

ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ


Проведено аналіз моделювання ситуації на рівні первинного представлення предметної області про бухгалтерський облік операцій підприємства. Процеси обліку об'єднуються у вигляді направленого графа грошових потоків, який візуалізує і оцінює результати обліку при фінансовій діяльності.

Проведено анализ моделирования ситуации на уровне представления предметной области про бухгалтерский учёт операций предприятия. Процессы учёта объединяются в виде направленного графа денежных потоков, который визиализирует и оценивает результаты учёта при финансовой деятельности.

Ключові слова: граф моделі, структурне моделювання, імітаційні системи.
Виклад основного матеріалу. Під моделюванням звичайно розуміють вивчення деяких об'єктів чи процесів не прямо і безпосередньо, а через спеціально створені зо¬браження, що відбивають їх образи й описи. Факти господарського життя підприємства майже завжди вивчалися за допомогою спеціальних облікових прийомів, що виступали і продовжують виступати в ролі своєрідних моделей. Для них характерний рух від ізоморфізму - прагнення до максимально повного ("дзеркального") відображення господарського процесу, до гомоморфізму, що розкриває найбільш характерні й принципово важливі його сторони. Вся історія бухгалтерського обліку - це історія розвитку моделей, від більш простих (ізоморфних) до все більш складних і абстрактних (гомоморфних), що дозволяє спростити управління господарськими процесами і зробити його більш ефективним [2 с. 45-47].
Підхід до бухгалтерського обліку як до інформаційної моделі господарського процесу простежується вже в роботах російських вчених Є.Є. Сіверса і М.О. Блатова. які, висловлюючись сучасною мовою, розробили комплексні моделі обліку господарських операцій для різних галузей діяльності. Не застосовуючи самого терміну "моделювання", ці автори зробили спробу знайти те загальне, що пов'язує і визначає організацію бухгалтерського обліку в різних галузях суспільного ви¬робництва, тобто побудувати загальну модель обліку. Так, М.О. Блатов [2, с.325-329] сконструював спеціальну модель усіх можливих видів обміну в господарстві, які відображаються подвійним записом (рис. 1).
В моделі М. О. Блатова використовуються позначення: Р - речові цінності, Г - гроші, У - умовні цінності. У цій моделі представлені такі потоки: 1 - обмін речових цінностей на гроші (наприклад, продаж населенню товарів); 2 - обмін грошей на речові цінності (наприклад, купівля домашніх предметів у населення в скупних пунктах); 3 - обмін грошових цінностей на умовні, тобто обіцянка платежу (на¬приклад, продаж товарів населенню в кредит); 4 - обмін умовних цінностей на речі (наприклад, отримання товарів, зобов'язання їх оплатити - акцепт рахунка постачальника); 5 - обмін грошей на умовні цінності (наприклад, видача грошей під звіт агенту, який повинен звітувати за отриману суму); 6 - обмін умовних цінностей на гроші (наприклад, оплата рахунка постачальника); 7 - обмін одних речових цінностей на інші (наприклад, розбирання споруди на матеріали); 8 - обмін одних умовних цінностей на інші (наприклад, до фонду підприємства приєднано засоби бюджетного фінансування, проведено або зараховано заборгованість).

Рис.1. Модель усіх можливих видів обміну господарств
Модель побудована на загальних принципах дає методику дослідження методу обліку, прийняту для всіх галузей та підприємств. Разом з тим, як показує історія моделі М. О. Блатова, - модель обліку господарських операцій не залишається незмінною, вона може змінюватись, розвиватися. Уявно продовживши цей розвиток, можна представити собі той граничний ідеальний стан, до якого він направлений. За мірою наближення моделі до ідеалу число пояснюючих факторів повинно збільшуватись, а число вихідних положень - зменшуватись. Таким чином в ідеальній моделі всі часткові закономірності повинні виводитись з одного центрального принципу [4 с. 112-115].
Центральними принципами в інформаційній моделі обліку господарських операцій - є принцип для опису обороту капіталу (рис.2) та принцип балансу.

Рис.2. Зображення принципу обороту капіталу
Приймемо що в розглянутій інформаційній моделі обліку господарських операцій є n рахунків , , ..., , а - доля грошових одиниць рахунка , яка переходить в рахунок цей за період часу, вибраного в якості звітного, наприклад, за один місяць. Тоді отримаємо математичну модель грошового обміну між рахунками. Враховуючи такий грошовий обмін між рахунками розглянемо модель обліку гос¬подарських операцій у вигляді графа грошових потоків (рис. 3).

Рис.3. Граф грошових потоків
Для графа грошових потоків використовуються позначення: Банк - поточний рахунок підприємства, Постачальник - постачальник товарів для підприємства, Склад - приміщення для зберігання отриманих товарів, Реалізація - продаж на підприємстві товарів з націнкою, Замовник - покупець відпущених товарів. На графі (рис.3) представлені такі грошові потоки: “Банк - Постачальник” - оплата рахунка постачальника; “Постачальник - Склад” - прийнятий товар на склад від постачальника; “Склад - Реалізація” - списання вартості проданого товару; “Реалізація - Замовник” - продаж товара з націнкою; “Замовник - Банк” - оплата рахунка замовником.
Оскільки у графі на рис.3 присутній принцип для опису обороту капіталу “гроші - товар - гроші”, який очевидний та принцип балансу, застосування графа грошових потоків для моделювання обліку господарських операцій є правомірним. Для застосування графа на практиці необхідно в його структуру ввести всі відповідні господарські операції підприємства. Продемонструємо таке введення на прикладі операцій з доданою вартістю (рис. 4.).
Для графа на рис. 4 використовуються субрахунки: 311 - “Поточні рахунки в національній валюті”, 631 - “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”, 281 - “Товари на складі”, 641 - “Розрахунки за податками”, 791 - “Результат основної діяльності”, 361 - “Розрахунки з вітчизняними покупцями”. На графі (рис.4), порівняно з графом на рис. 3, представлені такі додаткові грошові потоки: “Кр 281 - Дб 641” - податковий кредит; “Кр 641 - Дб 361” - податкові зобов’язання; “Кр 311 - Дб 641” - сплата податку на додану вартість. Аналогічно у граф вводяться й інші господарські операції.

Рис.4. Облік операцій з доданою вартістю за допомогою графа грошових потоків

Граф грошових потоків моделює ситуацію на рівні первинного представлення предметної області про облік господарських операцій, візуалізує і оцінює результати обліку при фінансово-господарській діяльності суб’єкта господарювання. Підприємство має 24 магазини, склади, офіс.

Рис.5. Граф грошових потоків торгового підприємства
За допомогою графа на рис. 5 однозначно і без труднощів можна встановити відповідні бухгалтерські проведення. Частина таких проведень представлена у таблиці1.
Ще одним з можливих застосувань графа торгового підприємства (рис. 5) може бути використання його як елемент інтерфейсу комп’ютерної програми. Граф на рис. 5 надає інформацію про всі можливі проведення обліку на підприємстві. Однак кожний обліковий період буде мати свій перелік бухгалтерських проведень. Бухгалтеру ж необхідні проведення, які стосуються заданого періоду. Одним із простих варіантів виконати таку вимогу є подача ребра графа іншим кольором відповідного проведення після першого запису проведення в журнал. Тоді ребра графа одного кольору будуть представляти структуру обліку у заданому періоді, що дає ефективну орієнтацію в обліковій роботі.
Таблиця 1
Бухгалтерські проведення записані за допомогою графа (рис. 5)

Для комп’ютерної програми граф являє собою множину графічних елементів - ліній, фігур, рамок. У Microsoft Excel, наприклад, для редагування графічних елементів використовується об’єкт Shapes [3 с. 22-31]. Для прикладу в якості об’єкта Shapes візьмемо ребро графа на рис. 5 - 311—>631 “ Оплата рахунку постачальника ” і присвоїмо вибраному об’єкту назву - “Line 311”. Тоді за допомогою операторів VBA (рис. 6), можна змінити колір обраного ребра графа (“Line311”) [5 с. 556-557].
ActweSheet.Shapes("Lme 311'").Select Selection.ShapeRange.Line.ForeColor.SchemeColor = 17 Selection.ShapeRange.Line.Visible = msoTrue
Рис.6. Оператори VBA для зміни кольору ребра графа
Висновки . Граф грошових потоків моделює ситуацію на рівні первинного представлення предметної області про облік господарських операцій, дозволяє абсолютно точно і швидко представити структуру обліку на підприємстві, за його допомогою можна однозначно встановити бухгалтерські проведення, граф дає не формальну альтернативу при вивченні кореспондуючих рахунків.
Крім зазначених властивостей граф грошових потоків можна використати як додатковий елемент інтерфейсу комп’ютерної програми, що дає свій вклад у зменшення когнітивного навантаження на користувача такої програми.
У зв’язку з тим, що за допомогою графа в короткий термін часу можна дослідити найскладнішу систему обліку це дозволяє переоцінювати діючий порядок обліку, змінювати його традиції, що в свою чергу дає можливість проводити оптимальний процес автоматизації облікової роботи. Таким чином граф грошових потоків не тільки модель обліку, елемент інтерфейсу але й інструмент для оптимальної автоматизації.
Використана література:
1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки : навч. посіб. [Текст] / В.В. Віт- лінський; офіц..текст - К. : КНЕУ, 2003. - 407 с.
2. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку, 4-е вид., навчальний посібник [Текст] / С.В. Івахтенков; офіц.текст - К., 2004. - 324 с. 2.
3. Буллен С.П. Проффесиональная разработка приложений Excel [Текст] / С.П. Буллен; офиц..текст.: - М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. - 726с.
4. Шапошников A.A. Классификационные модели в бухгалтерском учёте [Текст] / А.А. шапошников; офіц..текст.: - М.: Финансы и статистика, 2000. - 189 с.
5. Уокенбах Дж. Профессиональное программирование на VBA в Excel 2003 [Текст] / Дж. Уокенбах; офіц..текст.: - М.: Издательский дом «Диалектика», 2006.-800с.


 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Використання інформаційних технологій у вирішенні економічних проблем » Григор Н., ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ВЕДЕННІ ОБЛІКУ
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: