Середа, 23.05.2018, 10:55
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Соломійчук А., Управління грошовими потоками підприємства.. - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Соломійчук А., Управління грошовими потоками підприємства..
Соломійчук А., Управління грошовими потоками підприємства..
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:47 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Алла Соломійчук,


студентка 5 курсу денної форми навчання
спеціальності 8.030509 «облік та аудит»
Наук.кер. – Труфіна Ж.С.,
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Чернівці

Управління грошовими потоками підприємства з метою забезпечення його платоспроможності

Ефективне функціонування підприємств у значній мірі обумовлене станом його грошових потоків, оскільки саме вони визначають платоспроможність та ліквідність їх балансу. Адже навіть підприємство, що за результатами звітного періоду отримало прибуток, може виявитися неплатоспроможним через нестачу грошових коштів та потенційних джерел швидкого самофінансування. У такому випадку воно ризикує бути оголошене банкрутом, зазнати вимушеної реструктуризації чи поглинання підприємством-кредитором.
Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених по окремим інтервалам періоду часу, що розглядається, надходжень та виплат грошових коштів, що генеруються господарською діяльністю підприємства, рух яких пов'язаний з факторами часу, ризику та ліквідності [1, с.172].
Грошові потоки безпосередньо пов'язані з рухом коштів на підприємстві, який відображає надходження у розпорядження суб'єкта господарювання грошових ресурсів та їх використання.
Управління грошовими потоками - це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням грошових коштів підприємства і організацією їх обігу [3, с.223].
До основних принципів управління грошовими потоками можна зарахувати:
− динамізм управління;
− орієнтацію на досягнення стратегічних цілей розвитку підприємства;
− інтегрованість у загальну систему управління підприємства;
− комплексний характер управлінських рішень;
− варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень. [5, с.103].
Система управління грошовими потоками необхідна для виконання як стратегічних, так і короткочасних планів підприємства, збереження платоспроможності та фінансової стійкості, більш раціонального використання його активів та джерел фінансування, а також мінімізації витрат на фінансування господарської діяльності. [2, с.205].
Серед основних етапів управління грошовими потоками можна виділити наступні:
 бюджетування;
 збір інформації про заплановані платежі;
 перевірка та затвердження платежів;
 оперативне планування;
 оперативне управління платежами тощо.
При бюджетуванні на основі плану продажу та закупівлі складаються плани руху грошових коштів на проміжок часу. Вже на цьому етапі можна виявити потенційні касові розриви та вжити необхідних заходів.
Бюджети видатків грошових коштів також важливі при управлінні грошовими потоками. Використання бюджетування руху грошових коштів дозволяє відповісти на питання про те, хто, коли, на які цілі і скільки може використати коштів.
Оперативне планування призначене для керування поточними потребами і надходженнями грошових коштів. Кінцевою ціллю оперативного планування є, головним чином, платіжний календар, який дозволяє виявити касові розриви більш детально та точно. Платіжний календар може формуватися на основі планових надходжень і заяв на витрачання грошових коштів, також у ньому зазначаються залишки грошових коштів, що плануються на початок та кінець періоду по кожному банківському рахунку. Однак цих даних може також бракувати для аналізу причин касових розривів. Тому календар може бути більш розгорнутий, з додатковою інформацією у розрізі по контрагентах, по
договорах тощо.
Оперативне планування не може обмежуватися відображенням заявок та коригуванням платіжного календаря. Важливо провести попередній відбір та перевірку заявок. Вони повинні бути узгоджені з
відповідальними особами компанії, але ця процедура має виконуватись достатньо швидко. [4, с.402-405].
Управління грошовими потоками є важливим фактором прискорення обігу капіталу підприємства. Це відбувається, по-перше, за рахунок скорочення тривалості операційного циклу. По-друге, за рахунок більш економного використання власних коштів і, як наслідок, зменшення потреби в запозичених коштах. [3, с.227].
Крім цього, система управління грошовими потоками необхідна для виконання як стратегічних, так і короткочасних планів підприємства, збереження платоспроможності та фінансової стійкості, більш раціонального використання його активів та джерел фінансування, а також мінімізації витрат на фінансування господарської діяльності. [1, с.183].
Для того, щоб процес управління грошовими потоками на підприємстві був ефективним підприємство обов’язково повинно:
 розробити місію, цілі компанії, сформувати стратегію бізнесу і вже в рамках цієї стратегії визначитися з політикою управління грошовими потоками;
 призначити особу, яка б відповідала за процес управління грошовими потоками, функціональними обов'язками якої будуть забезпечення прийнятного рівня ліквідності, оптимізація використання грошових ресурсів, складання своєчасного та точного коротко- та середньострокового прогнозу надходження та вибуття грошових коштів тощо;
 автоматизувати процеси формування, використання та управління грошовими потоками. [5, с.106].
Отже, управління формуванням грошових потоків є одним з основних напрямків фінансового аналізу на підприємстві. Воно охоплює важливі напрямки діяльності підприємства, включаючи управління необоротними та оборотними активами, власним та позиковим капіталом. Грошові кошти є зв’язковою ланкою між активами підприємства та його пасивами, за їх допомогою можна регулювати ліквідність балансу, управляти поточними витратами в процесі виробництва та реалізації готової продукції. Тому оптимізація грошових потоків в умовах інфляції та кризи неплатежів є одним із найбільш актуальних завдань, яке потребує вирішення.

Список використаних джерел:

1. Андієць В. С. Дослідження основних сутнісних характеристик «грошових потоків підприємства» [Текст] / В. С. Андрієць // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 8. – 272с.
2. Білик М. Д. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / М. Д. Білик – К. : КНЕУ. – 2009. – 588 с.
3. Бланк И. А. Управление денежными потоками [Текст] / И. А. Бланк. – К. : Ника–Центр: Эльга–Н, 2008. – 736 c.
4. Павловська О. В. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – 2-е вид. – К. : КНЕУ, 2009. – 592 с.
5. Поддерьогін А. М. Ефективність управління грошовими потоками підприємства [Текст] / А. М. Поддєрьогін, Я. І. Невмержицький // Фінанси України. – 2010. – № 11. – C. 256. 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Розвиток теорії і методики обліку, аналізу та аудиту » Соломійчук А., Управління грошовими потоками підприємства..
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: