Четвер, 24.05.2018, 14:03
Приветствую Вас Гість | Регистрация | Вход

Всеукраїнська студентська інтернет-конференція

Меню сайта
Форма входу
Друзі сайту
Статистика

Німачук А., ВИЗНАЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВО - Форум

[ Нові повідомлення · Учасники · Правила форуму · Пошук · RSS ]
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Німачук А., ВИЗНАЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВО
Німачук А., ВИЗНАЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВО
conf-cvДата: Понеділок, 27.05.2013, 10:27 | Повідомлення # 1
Admin
Група: Адміністратори
Повідомлень: 1656
Нагороди: 5
Репутація: 8
Статус: Offline


Аліна Німачук


5 курс, спец. «Менеджмент», д.ф.н.,
Наук. кер. – к.е.н. Дронь Є.В.
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ,
м. Чернівці
ВИЗНАЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Проблема визначення можливостей виживання в умовах глобальної економічної кризи є на сьогодні однією із самих актуальних для всіх господарюючих суб'єктів. Так, огляд спеціалізованої економічної літератури та аналіз реальної економічної ситуації на Україні і за кордоном показують, що кризові ситуації трапляються все частіше, а їх наслідки набувають все більших масштабів. За умов поширення глобалізаційних процесів у світі, країни, що розвиваються, стають найбільш вразливими під час виникнення кризи, спричиненої економічними, фінансовими, технологічними та іншими факторами. З огляду на це, організації повинні адаптуватись до умов, що створюються факторами зовнішнього середовища, а внутрішні керовані фактори повинні визначати можливість антикризової діяльності та адаптації фірми.
Метою даної роботи є дослідження напрямів оптимізації управління підприємством і визначення їх значимості в системі антикризового управління.
Питання дослідження особливостей антикризового управління підприємством розглядаються в роботах вітчизняних та зарубіжних авторів: М. Армстронга, В. Барінова, В. Василенка, В. Воронкової, В. Гриньової, Ю. Дьоміна, А. Зуба, Є. Короткова, О. Мітіна, В. Пономаренка, О. Пушкаря, Н. Самоукіної, Л. Ситник, Ю. Токаревої, Е. Уткіна, Р. Хіта, А. Чернявського та ін..
Антикризове управління істотно відрізняється від традиційного управління підприємством, має свою специфіку, що пов'язана з суттєвими змінами в умовах діяльності підприємства, а також з непередбачуваністю ситуації та новими управлінськими проблемами.
Антикризове управління підприємством - це тип управління, спрямований на виявлення ознак кризових явищ та створення відповідних передумов для їх своєчасного запобігання, послаблення, подолання з метою забезпечення життєдіяльності суб'єкта підприємницької діяльності, недопущення ситуації його банкрутства [1, с. 495].
Тому можна сказати, що антикризове управління підприємством являє собою систему, що має стратегічний характер та здатність повністю усувати тимчасові утруднення, що є в роботі підприємства.
Основними напрямками антикризового управління на рівні господарюючого суб'єкта вважаються:
- постійний моніторинг фінансово-економічного стану підприємства;
- розробка нової управлінської, фінансової й маркетингової стратегій;
- скорочення постійних і змінних витрат;
- підвищення продуктивності праці;
- залучення коштів засновників;
- посилення мотивації персоналу [1, с. 106].
Із наведеного видно, що поняття антикризового управління дуже широке. Воно включає й глобальні проблеми сьогодення, і проблеми росту підприємства, і періодично виникаючі поточні проблеми, спричинені порушеннями стратегії і тактики тощо.
Найважливішим моментом у правильно організованій діяльності з виходу підприємства з кризової ситуації є збір інформації про ситуацію на підприємстві і первинний аналіз його діяльності. Такий збір і аналіз можуть вестися різними напрямками та методиками, що розуміється специфікою конкретної ситуації.
Деякі фахівці виділяють певні напрямки виходу організації з кризової ситуації. Ці напрямки включають в себе певний аналіз, а саме:
- потенціалу її кадрового складу;
- адаптації організаційних структур до умов, що змінюються;
- її фінансового стану;
- інформаційної культури співробітників;
- зміни науково-технічного потенціалу організації і галузі;
- зміни екологічної ситуації і її впливу на діяльність організації;
- вирішення проблем безпеки;
- економічної ситуації в організації [3].
Деякi спецiалiсти підкреслюють стимулюючу роль кризової ситуацiї в сприйняттi iнформацiї людиною, яка приймає рiшення. Дослiдження показують, що процес прийняття рiшень, котрий проходить в умовах стресу, може бути утруднений; але якщо людина, яка приймає рiшення, сприймає кризову ситуацiю як виклик її здiбностям i волi, то вона наповнюється додатковою енергiєю i справляється з проблемою. Проте сприймати кризову ситуацiю можна по-рiзному. Однак, очевидним є те, що рiшення, якi приймаються в кризовiй ситуацiї, частiше є значно гiршими вiд тих рiшень, якi виробляються в нормальних обставинах [4].
Головне завдання управлiння полягає в оперативному виробленнi таких рiшень, якi дозволили б досягти бажаного результату при мiнiмальних додаткових коштах i при мiнiмальних негативних наслiдках. Це можливо на основi пiдготовки спецiальної системи менеджменту кризових ситуацiй.
У вiдповiдностi з цим пiдходом менеджмент кризових ситуацiй повинен включати наступнi етапи:
- дiагностику, яка направлена на оцiнку параметрiв кризової ситуацiї;
- розробку концепцiї подолання кризи, яка нацiлена на вироблення стратегiчних i оперативних мiроприємств;
- реалiзацiю цiєї концепцiї для усунення кризи i її наслiдкiв;
- вихiд на намiченi цiлi нормального функцiонування органiзацiї.
В свою чергу, кожен з цих етапiв включає бiльш детальнi завдання [2, с.20].
Отже, щоб всі вище перераховані заходи у кризових ситуаціях були впроваджені, на нашу думку, необхідно завжди володіти якісною і достовірною інформацією; мінімізувати можливість раптовості кризи, тобто підвищити здатність швидкої реакції на кризову ситуацію; кожне підприємство повинно мати стратегічний план на випадок кризи; менеджери по антикризовому управлінні повинні організовувати обговорення проблеми, яка виникла, з врахуванням різних точок зору; проводити профілактику кризових ситуацій по по таких напрямках як фінансово-господарська діяльність, культура поведінки фірмою, інноваційна активність, моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища фірми.
Отже, успішна реалізація антикризових заходів буде можливою лише за умови використання комплексного підходу до визначення кризової ситуації на підприємстві, який передбачає впровадження спеціальних методів і прийомів управління процесами попередження, ліквідації кризи та дасть змогу сформувати ефективну систему антикризового управління на підприємстві, адекватну сучасним умовам господарювання.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб./ З.Є. Шершньова, В.М. Багацький, Н.Д. Гетманцева; За заг. ред. З.Є. Шершньової. - К.: КНЕУ, 2007. - 680 с.
2. Свиридов А. К. Антикризисное управление: принятие решений на краю пропасти / А. К. Свиридов // Проблемы теории и практики управления. - 1999. - № 4. - С. 19-26.
3. Електронний ресурс: [Режим доступу] - http://library.if.ua/book/60/4294.html.
4. Електронний ресурс: [Режим доступу] - http://elartu.tntu.edu.ua/bitstre....163.pdf 
Форум » Матеріали конференції 03.06.2013 » Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки » Німачук А., ВИЗНАЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВО
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук: